Mops8jlciyooabs3phsz

The Mary Rose Trust selects Axiell solution

Press Releases   •   Oct 26, 2017 08:00 GMT

The Mary Rose Trust will manage its collection of 19,000 artefacts from the Mary Rose, the 16th Century warship and flagship of Henry VIII. The new collections management system will be used to manage the wealth of material including artefacts, timbers, samples and human remains, as well as the archive of material related to the archaeological excavation and subsequent research.

Ba1n4rbw3sxqls8oolnn

Axiell acquires ATP Automation LTD Oy

Press Releases   •   Oct 13, 2017 13:19 GMT

Axiell broadens offer in Finland with library automation products and services adding 10 years of industry knowledge. ATP represents top Finnish know-how, guaranteed by a membership in the Association of Finnish Work. The four staff at ATP will join Axiell and will continue to serve existing customers.

Etrca7jpd9nxg5fybahf

The South Carolina State Museum partners with Axiell to manage their rich and diverse collections

Press Releases   •   Oct 11, 2017 08:00 GMT

The South Carolina State Museum holds over 80,000 items and over 200,000 specimens in its arts, history, natural history and science and technology collections and is now making strides to further its mission by making its rich and diverse collections more accessible online.

Xxwktqzxz80ovq2dyvr0

Axiell Media launches audiobook app Biblio for libraries

Press Releases   •   Oct 02, 2017 18:30 GMT

Biblio collects the local Swedish library’s audiobooks in one place. The app makes it easy for patrons to listen to the audiobooks from the local library. The app broadens the ability for libraries to offer a relevant and improved service for all the target groups the library serves. Today there are about 8000 audio books in Axiell Media’s platform, which are accessible with Biblio.

Xxwktqzxz80ovq2dyvr0

Axiell Media lanserar ljudboksappen Biblio för bibliotek

Press Releases   •   Oct 02, 2017 09:00 GMT

Appen Biblio gör det enkelt för alla med ett lånekort att lyssna på ljudböcker från bibliotekets katalog. Appen breddar möjligheten för biblioteken att nå alla sina prioriterade målgrupper som vill ta del av det utbud som de förmedlar. Idag finns cirka 8000 titlar tillgängliga i Sverige, vilka kommer att gå att lyssna på via Biblio.

Media no image

AXIELL-PRISET för bästa B&I-uppsats 2017

News   •   Sep 21, 2017 10:12 GMT

Varför ger Axiell ett pris till bästa B&I-uppsats?

Axiell är i frontlinjen vad gäller IT-lösningar för bibliotek. Vi utvecklar våra tjänster i nära samarbete med våra kunder. För att ligga steget före håller vi en ständig dialog med branschen, vilket också innefattar utbildningarna inom fältet.

­–Vi ser att studenterna tillför nya idéer och blickar framåt när det gäller det biblioteks- och informationsvetenskapliga området. Detta vill vi uppmuntra och Axiellpriset till bästa B&I-uppsats är tänkt som en stimulans att utveckla idéer och tänka framtidsorienterat i frågor som rör biblioteksområdet, säger Henrik Lundh, chef för Axiell i Sverige.

Vad uppmärksammas i priset?

Juryn har haft följande bedömningsgrund för uppsatserna; Framtidsorienterad välskriven uppsats av god kvalitet där teori och praktik samspelar väl och som är av allmänt intresse för biblioteksutveckling.För att kunna nomineras måste uppsatsen vara examinerad. Årets pris uppmärksammar uppsatser (kandidat, master och magister) examinerade under perioden 1/8-2016 till 30/7-2017.

Vilka är de nominerade?

Juryn har fått in förslag från handledare och examinatorer vid Bibliotekshögskolan i Borås. Bland de nominerade uppsatserna till Axiells pris för bästa B&I-uppsats finns en kandidatuppsats och två masteruppsatser. De nominerande uppsatserna och deras författare är följande:

"Från ord till handling - Makerspaces roll på folkbibliotek" - Inger Vennerström.

Nominering: Uppsatsen speglar ett intressant och aktuellt ämne i en tid av förändad biblioteksanvändning, och ger en fördjupad förståelse kring hur konceptet "Makerspaces" kan arbetas med i en folkbibliotekskontext. Vennerström diskuterar med utgångspunkt i en intervjustudie med bibliotekarier hur makerspaces kan främja kreativitet, digital delaktighet och även ha en betydelsefull demokratisk roll i relation till bibliotekens användare. I studien identifieras också utmaningar i form av bibliotekens resurser och kompetens – centrala förutsättningar att beakta i folkbibliotekens utvecklingsarbete.

“Content marketing done right! - Best practice marketing for library blogs! - Geir Strandnæs Larsen.

Nominering: I en tid präglad av digitalisering har bloggformatet blivit en viktig del av kommunikationen mellan människor, vilket även påverkar hur bibliotek kan kommunicera med sina användare. I uppsatsen undersöks och diskuteras digital kommunikation i bloggformat och Strandnæs Larsen gör i sin empiriska studie intressanta jämförelser mellan kommersiella och icke-vinstdrivande bloggar. Genom analysen av fem olika bloggars form och innehåll visar författaren också på viktiga nycklar till lyckosam och effektiv kommunikation mellan bibliotek och brukare. Studiens resultat kan med säkerhet informera och inspirera bibliotekens utveckling av digitala resurser och tjänster.

"Skarpt läge - värderingar och vägval vid hantering av kontroversiella föredrag på bibliotek" - Viktoria Reuterskiöld.

Nominering: Uppsatsen syftar till att "undersöka hur bibliotekschefer och verksamhetsansvariga har resonerat och agerat i samband med hantering av kontroversiella talare, samt att utforska hur detta speglar värderingar, ideologiska ståndpunkter och synen på bibliotekens uppdrag att bidra till åsiktsbildning". Ämnesvalet är särskilt relevant i relation till samtidens debatter om yttrandefrihet och i Reuterskiölds studie resonerar människorna bakom besluten inom biblioteksverksamheter kring de svåra frågor och vägval som de ställs inför i sitt uppdrag. I en tid där snabba åsikter och ställningstaganden främjas visar författaren hur att "inte ta ställning" är ett förhållningssätt som kräver reflektion. Därmed tecknas bilden av en problematik som även i framtiden kommer att vara aktuell för bibliotekens roll och funktion i samhället. 

Den 28 september är det prisutdelning på Bokmässan i Göteborg! Då uppmärksammas uppsatser inom Biblioteks- och informationsvetenskap, skrivna av studenter vid Högskolan i Borås. Bakom priset står Axiell. Juryn representeras av högskolan, biblioteksprofessionen samt Axiell. Prisutdelningen sker kl 17.40 på Biblioteks- och berättarscenen, Kultur i Väst, Bokmässan i Göteborg.

Read more »
Ezgp6edlcublzx23ib6s

World premiere at Drammen Public Library for Axiell’s digital-first Library Services Platform

Press Releases   •   Sep 19, 2017 08:00 GMT

Axiell Quria will enable Drammen to offer completely new services to their community. The cloud-based platform makes daily work routines more efficient, completely revamps how staff are guided by workflows and how search is done in the catalogue and removes all barriers between physical and digital assets.

Ntokqc05tmlqa2hoz0zj

Public Library Industry leader Ann Melaerts joins Axiell

Press Releases   •   Aug 08, 2017 08:00 GMT

Ann joins as Business Area Director and brings 20+ years of experience and an extensive network. Ann will be responsible for sales from Axiell’s solutions and services portfolio to public libraries in Europe, which includes Axiell Quria®, a cloud based library services platform, and Axiell Arena, an advanced and robust online discovery portal for libraries.

Jttp8dlxmomyt0dbjomu

Museums Accelerate Implementation of Digital Strategies, Making More Content Available Online and On Site to Improve Visitor Experiences

Press Releases   •   Jun 28, 2017 09:15 GMT

New research finds widespread investment in digital-engagement tactics, ‘digital transformation is afoot’; next steps point toward improvement, integration

Media no image

Axiell Services AB tilldelad upphandling för Nackas Folkbibliotek

News   •   Jun 21, 2017 18:00 GMT

I en offentlig upphandling så har Axiell Services AB tilldelats förtroendet av Nacka Kommun att från 1 januari 2019 driva tre av kommunens sex bibliotek. Axiell är stolta över förtroendet från Nacka Kommun och ser mycket positivt på möjligheten att driva biblioteken i Nacka. Kulturnämnden i Nacka fattade beslutet vid ett möte under gårdagen och det innebär att kommunen fortfarande kommer att äga alla bibliotek, men driften kommer att skötas av två bolag.

Det är andra gången som driften av Nackas sex bibliotek upphandlas. Den nya avtalsperioden löper på 4 år med 2 + 2 års förlängning och de nya avtalen börjar gälla den 1 januari 2019. Kontraktet kommer slutgiltigt att förhandlas under sommaren och Nacka Kommun ansvarar för den tidplanen. Vinnande anbud var det anbud som bäst beskriver vad man kan åstadkomma inom ramen för

 • Verksamhetsplan (leverantörens strategier för prioriterade grupper, utformning av aktiviteter och tillgänglighet och servicenivåer)
 • Organisation och kompetens (erfarenheter av biblioteksverksamhet, strategier för uppföljning samt strategier för miljöarbete) och
 • Innovation och utveckling.
 • ​I en offentlig upphandling så har Axiell Services AB tilldelats förtroendet av Nacka Kommun att från 1 januari 2019 driva tre av kommunens sex bibliotek.

  Read more »

  Images & Videos 4 images

  Contacts 11 contacts

  • Press Contact
  • President & CEO Axiell Group AB
  • joel.sommerfeldt@axiell.com
  • +46 46-270 04 00

  About Axiell Group

  Is the leading supplier of IT systems and services to archives, libraries, museums and schools.

  Axiell serves libraries, schools, archives, museums and authorities with technically advanced and innovative solutions developed in close cooperation with its customers in 35 countries globally. More than 3000 library organizations with thousands of branches use an Axiell library management system and Axiell Arena, a tool for the virtual library. The systems for archives, libraries and museums, are used by over 3400 cultural institutions over the world. In addition, more than 3000 schools use an Axiell system. The Axiell Group, headquartered in Lund, has more than 300 employees based out of 24 offices in Sweden, Abu Dhabi, Australia, Canada, Denmark, Finland, France,Germany, the Netherlands, New Zealand, the UK and the USA. Together, we form one of the world’s largest companies in these sectors. To find out more about us and our products, please visit http://www.axiell.com

  Address

  • Axiell Group
  • Fältspatvägen 4
  • 22478 Lund