Skip to main content

Axiell levererar bibliotekssystem till Stadsmissionens skolor

Press Release   •   Feb 02, 2014 07:30 GMT

Axiell har fått i uppdrag att bygga upp bibliotekssystemet för Grillska gymnasieskolorna, som drivs av Stiftelsen Stadsmissionens skola, en friskola utan vinstintresse. Axiell ska säkerställa en komplett bibliotekslösning med bibliotekssystem, e-böcker från ElibU och SkolArena, en skräddarsydd digital plattform där skolan samlar alla pedagogiska resurser.

Terese Lundberg är utvecklingsledare för de totalt åtta Grillska gymnasieskolorna, varav sex stycken tidigare drevs av JB Education. Hon ser fram emot att bygga upp det nya systemet där alla skolbibliotek knyts samman med skolans övriga databaser genom SkolArena:

- Valet föll på Axiell efter en noggrann genomgång av befintliga alternativ. Axiell är de enda som kan leverera ett system som hanterar både fysiskt material och digitala resurser, ger god tillgång till e-böcker, tillgodoser ett nära samarbete med skolan i kombination med de framtida utvecklingsmöjligheter och anpassningar vi behöver. Dessutom ser vi Axiells lösningar som väldigt användarvänliga.

Eftersom de Grillska gymnasieskolorna är spridda på flera orter som Stockholm, Västerås, Örebro, Eskilstuna, Uppsala och Sundbyberg blir det nya systemet, med möjlighet att dela pedagogiskt material, ett smart sätt att utnyttja resurserna på bästa sätt. Peter Stöök på Axiell Education & media är ansvarig för satsningen på Grillska:

- Den stora fördelen med vår lösning är att både elever och personal får en samlingsplats där pedagogiska resurser synliggörs och görs sökbara oavsett om de finns lokalt på skolan, på andra skolor inom Grillska eller på webben. I Axiells skolbibliotek är elever och personal även producenter av e-böcker och film som de enkelt kan dela genom SkolArena. Vi ser till att dessa olika delar samspelar på ett användarvänligt sätt.

Axiell har lång och gedigen erfarenhet av att leverera bibliotekssystem till flera svenska kommuner, bl.a. Jönköpings-, Linköpings- och Falkenbergs kommun, samt friskolor inom t.ex. Academedia-koncernen. Med över 200 kommuner som kunder inom området har Axiell byggt upp en unik kompetens och möjligheter till samarbeten. Peter Stöök är oerhört glad över samarbetet med Grillska Gymnasierna som drar igång under våren:

- Skolbiblioteken erbjuder alternativa vägar för eleverna att läsa sig till vidgade vyer och utveckla ett källkritiskt förhållningssätt. Vi har i samtal med Stiftelsen Stadsmissionens skola sett att vi delar denna syn på lärande. Vi tror på mångfald och behöver utveckla systemet i samarbete med olika skolformer vilket gör detta uppdrag mycket berikande.

För mer information kontakta gärna:
Peter Stöök, Axiell Education & media
Tlf. +46 (0)736-826885
peter.stook@axiell.com

Terese Lundberg, Utvecklingsledare, Stadsmissonens skola
Tel: 08-68 42 3582
terese.lundberg@stadsmissionen.se
www.stadsmissionen.se/skola

Axiell serves libraries, schools, archives, museums and authorities with technically advanced and innovative solutions developed in close cooperation with its customers. More than 1000 library organisations with thousands of branches use an Axiell library management system and Axiell Arena, a tool for the virtual library. The systems for archives and museums, are used by over 2600 archives and museums over the world. More than 3000 schools use an Axiell system. The Axiell Group, with its Headquarter based in Lund has more than 260 employees, has offices in Sweden, Australia, Canada, Denmark, Finland, Germany, the Netherlands, New Zealand, the UK and in the USA. Together, we form the one of the world’s largest companies in these sectors. 

To find out more about us and our products, please visit  www.axiell.com

Comments (0)

Add comment

Comment