Epson België

Een betere leeromgeving creëren

Blogpost   •   aug 17, 2015 09:00 CEST

Onze kinderen leven in een wereld vol afleiding

Leerkrachten benadrukken meer dan ooit dat het betrokken houden van een klas hun voornaamste uitdaging is en ik denk dat de meeste ouders zich best kunnen voorstellen hoe moeilijk dat bij tijd en wijle moet zijn. Afgezien van de meer buitenissige tactieken die we waarschijnlijk hebben gezien, vormen samenwerkend, interactief en actief leren de toverwoorden voor leerkrachten die proberen hun leerlingen op productieve wijze betrokken te houden.

Onze 'kinderen van de 21ste eeuw' leven in de meest intense en stimulerende periode in de geschiedenis van de aarde! Informatie, technologie en directe keuze zijn volledig geïntegreerd in hun dagelijkse ervaringswereld via smartphones, laptops en, in toenemende mate, draagbare technologieën. Natuurlijk is het moeilijk voor hun om hun aandacht bij boeken en lessen te houden, en het is belangrijk voor leerkrachten en ons, als ouders, om dit te herkennen en in te spelen op hun behoeften. Gelukkig gebeurt dat ook in vele delen van Europa.

Hoe technologie zijn weg naar het klaslokaal heeft gevonden

Vandaag de dag speelt technologie een veel grotere rol in het klaslokaal. Veel scholen gebruiken interactieve projectoren in plaats van traditionele zwarte en witte borden. Deze vormen een katalysator voor interactieve lessen. Wiskunde, spelling, wetenschap en andere onderwerpen kunnen allemaal worden geprojecteerd op oppervlakken waarmee kinderen vervolgens in real-time interacties kunnen hebben, zodat het lijkt alsof het aanraakschermen zijn.

Educatieve uitgeverijen zijn eveneens mee aan boord gesprongen door leermaterialen en interactieve games te vervaardigen die leerkrachten als aanvulling op het onderwijsprogramma kunnen gebruiken. Zij bouwen deze onderhoudende tools rechtstreeks in hun lesprogramma in door simpelweg naar het internet te gaan via een projector die met de cloud is verbonden.

Leren is meer op iedereen gericht

Ondanks alle kleurige visuals, interactiviteit en technologie, is het echter belangrijk om te herkennen dat het niet om amusement gaat, maar om serieuze zaken, namelijk het onderwijs. Ieder van ons heeft zijn eigen optimale manier van leren: visueel, logisch, verbaal, fysiek of auraal (om er maar een paar te noemen). Een van de voordelen van technologie in het klaslokaal is dat veel nieuwe educatieve platformen zijn ontworpen om in de behoeften van al deze groepen te voorzien. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het traditionele onderwijsmodel door sommige academici ook wel 'fabriekswerk' wordt genoemd.

Naar mijn mening helpt technologie inderdaad bij het creëren van een effectievere leeromgeving waarbij beter in ieders behoeften wordt voorzien. Samenwerkend leren moedigt leerlingen aan om elkaar te raadplegen bij het oplossen van problemen en om kennis te delen. Hierdoor verbeteren niet alleen de samenwerkingsvaardigheden maar leren studenten ook meer van elkaar en neemt hun begrip toe. De op samenwerkend leren gerichte leerstijl die in het basisstramien van moderne scholen is ingeweven, helpt leerlingen om veerkrachtig te worden, doordat zij kunnen beschikken over technologie om toegang tot informatie te verkrijgen en worden aangemoedigd hun theorieën uit te proberen om te zien of zij op het juiste spoor zitten, terwijl zij tevens denkgewoonten ontwikkelen die het praktische fundament vormen van wat zij op de werkvloer in hun latere leven nodig zullen hebben.

Klik hier als u meer wilt weten over onze onderwijsoplossingen en de webpagina Epson for Education wilt bekijken, met alle producten, kortingen en hulpbronnen voor basis-, voortgezet en hoger onderwijs.