Alf Svensson

Alf Svensson: Starkare Europaparlament tydligt vid val av EU-kommissionen

Press Release   •   Feb 09, 2010 14:21 CET

– Det är alldeles uppenbart att Europaparlamentet nu inser sitt kraftigt ökade värde efter det att Lissabonfördrager ratificerats, säger Alf Svensson, Kristdemokraternas Europaparlamentariker, med anledning av valet av den nya EU-kommissionen i dag.

Den nya EU-kommissionen valdes av Europaparlamentet, där flera kritiska röster höjdes när kommissionens ordförande José Manuel Barrosso talade om att många områden är viktiga att arbeta med, men utan att föreslå särskilt konkreta handlingar bakom orden. De politiska gruppledarna i Europaparlamentet krävde konkretion och visioner.

– Nationella parlament transporterar som regel regeringen förslag till beslut. Så ska inte Europaparlament fungera. Det är helt tydligt att José Manuel Barrosso och hans kommissionärer får ett mycket tuffare parlament att samarbeta med sedan Lissabonfördraget trätt i kraft, säger Alf Svensson.

– Kommissionen ska inte vara Europeiska rådets förlängda arm, och parlamentet ska inte gå i Rådets ledband. Nu handlar det om en progressiv lagstiftning och ett medbestämmande, understryker Alf Svensson.

– Nu har vi 27 kommissionärer under ledningen av kristdemokraten José Manuel Barroso. Han och kommissionen har digra uppgifter framför sig. Den ekonomiska krisen är inte över och vid sidan av den finns det områden som är minst lika allvarliga, säger Alf Svensson.

– EU behövs i Afghanistan och utanför Somalias pirathärjade kust lika mycket som vi måste ta ledningen i kampen mot HIV/aids. Och inom unionens gränser behöver den växande antisemitismen näpsas och människovärdet skrivas på pannan på var och en, oavsett om de är så kallade papperslösa eller ej, säger Alf Svensson.

– Världen har lämnat den bipolära situationen med USA och Sovjetunionen. Det finns tendenser till att USA och Kina nu skapar en ny bipolär situation. EU behöver verkligen se till att bli den globala kraft som EU egentligen är och måste vara. Detta måste den nya kommissionen förhålla sig till, säger Alf Svensson.

 

Mer information
Andreas Carlson
pressekreterare hos Alf Svensson
0735-11 70 80
carlson@kristdemokraterna.se