Nog meer mensen op de fiets tegen 2024!

Persberichten   •   mar 15, 2019 15:15 CET

Als het van Fietsberaad Vlaanderen afhangt, is de fiets tegen 2024 goed voor één vijfde van alle verplaatsingen. Dat betekent dat nog meer mensen bewust kiezen voor de fiets en dat Vlaanderen de tweede fietsregio in Europa wordt. Vlaanderen en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) delen de ambitie, al wijzen ze ook op randvoorwaarden als kostprijs en regelgeving.

30% meer mensen naar OCMW voor extra financiële steun

Persberichten   •   mar 09, 2019 08:00 CET

​In 2017 kregen in Vlaanderen bijna 100.000 mensen financiële steun van het OCMW omdat ze basiskosten als huur, energie of medische zorgen niet konden betalen. Een stijging met 30% op vijf jaar tijd. De VVSG pleit voor een sterk lokaal armoedebeleid en herhaalt de vraag aan de federale en Vlaamse overheden om de laagste inkomens op te trekken en werk te maken van een degelijk woningaanbod.

Vanaf 4 februari 2019: Alles wat u altijd al wilde weten over het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Persberichten   •   feb 03, 2019 11:18 CET

​Vanaf 1 januari 2019 krijgt elk OCMW een Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD), het is het politieke orgaan dat beslist over individuele hulpverlening voor mensen die het moeilijk hebben. De VVSG organiseert op 15 plaatsen in Vlaanderen een infosessie voor de bijna 2.500 nieuwe leden. U bent welkom om met hen kennis te maken.

Lokale besturen willen duurzaamheidspact rond klimaat en sociale samenhang

Persberichten   •   jan 29, 2019 10:35 CET

Gemeenten en steden kunnen heel wat doen. Echte vooruitgang zal er echter pas komen door een gezamenlijke aanpak met de Vlaamse en federale overheid. Daarom pleit de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) voor een duurzaamheidspact voor klimaat en sociale samenhang tussen de lokale, Vlaamse en federale overheden.

Fietsinvesteringen moet fiets meer ruimte geven

Persberichten   •   jan 22, 2019 13:49 CET

Burgemeesters en schepenen verdienen respect

Persberichten   •   jan 21, 2019 09:31 CET

Ze kloppen vele uren, zijn 24/7 aanspreekbaar en toch worden ze op straat of op sociale media vaak zwaar bekritiseerd. Meer dan 800 burgemeesters en schepenen geven een niet mis te verstane boodschap bij de start van de nieuwe legislatuur: we doen onze job met hart en ziel en we staan klaar voor u, maar behandel ons met respect en fatsoen.

​Gemeenten zetten GAS vooral in tegen sluikstorten en hondenpoep

Persberichten   •   jan 19, 2019 06:30 CET

Zo goed als alle Vlaamse gemeenten passen de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) toe, vooral om sluikstorten, hondenpoep of nachtlawaai tegen te gaan. Ze hanteren doorgaans 16 jaar als minimum leeftijd. Het is een efficiënt syteem dat goed samenleven bevordert.

Signalen van rechts-extremisme in één op vijf gemeenten

Persberichten   •   dec 22, 2018 07:00 CET

Twee op vijf Vlaamse gemeenten (43%) vangt signalen van polarisatie op, dat zijn verscherpte tegenstellingen tussen groepen in de lokale samenleving. In 2016 was dat nog één op vijf. Bijna de helft van de gemeenten krijgt ook signalen van radicalisering, dat aantal blijft stabiel tegenover twee jaar geleden. Eén op vijf gemeenten heeft te maken met signalen van rechts-extremisme.

Professioneel of particulier vuurwerk: safety first

Persberichten   •   dec 18, 2018 06:00 CET

Het eindejaar nadert en mensen maken plannen voor een feestelijk jaareinde. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vraagt burgers om zoveel mogelijk te genieten van professionele vuurwerkactiviteiten op oudejaarsavond en alle voorschriften na te leven als ze zelf vuurwerk afsteken.

Dienstenchequebedrijven pakken mogelijke discriminatie verder aan

Persberichten   •   dec 11, 2018 06:00 CET

In twee op drie gevallen weigeren dienstenchequebedrijven in te gaan op discriminerende vragen van klanten. Doen ze dat toch, dan gaat het vooral om expliciete vragen om een oudere of een jongere poetshulp. Bedrijven beseffen onvoldoende dat dergelijke vragen niet kunnen. De bedrijven reageren veel beter op vragen rond gender (man/vrouw) of origine.

Contacten 6 contactpersonen

Over VVSG

Voor een sterk lokaal bestuur

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur.

Adres

  • VVSG
  • Paviljoenstraat 9
  • 1030 Brussel
  • België