Ohm1cq5cd6gbsvkwphcu
Eaigur3oafe3ysjg84jm

Persbericht: Betere mix van talent maakt gemeenteraad dynamischer

Persberichten   •   feb 28, 2018 10:49 CET

Zelfs na bijna een kwarteeuw quotawetten is nog maar 16% van de burgemeesters een vrouw. Eerder bleek ook al dat één op acht raadsleden er in de loop van de afgelopen bestuursperiode een punt achter zette. Signalen voor de VVSG om in te zetten op talentmanagement voor lokale mandatarissen. Dat moet ook meer dynamiek brengen in de lokale politiek.

Media no image
Eaigur3oafe3ysjg84jm

Persbericht: Diversiteit op de werkvloer scoort goed bij gemeenten en OCMW's

Persberichten   •   feb 15, 2018 11:56 CET

Gemeenten en OCMW’s scoren op vlak van diversiteit beter dan het Belgische gemiddelde, zo blijkt uit de Werkbarometer van Trendhuis dat hiervoor werknemers heeft bevraagd. Zo vinden ze leeftijd, gender, origine en seksuele voorkeur de belangrijkste aspecten van diversiteit. Toch ervaren ze in 2017 ook nog discriminatie, vooral op vlak van leeftijd (4%). Diverscity, het samenwerkingsverband tussen de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) en de vakbonden, is tevreden over het rapport maar wijst op de uitdagingen. Zo zijn er nog te veel drempels in het aanwervingsbeleid. Ook het omgaan met stress - vooral door te veel werk en te veel veranderingen- en het wegwerken van discriminatie bij vrouwen zijn belangrijke aandachtspunten.


Diversiteit en discriminatie

Gemeenten en OCMW’s scoren beter dan het Belgische gemiddelde als het gaat over diversiteit op het werk. Zo werken medewerkers van de lokale besturen het liefst samen in een divers team, staan ze open voor een divers aanwervingsbeleid en ervaren ze beduidend minder discriminatie dan de gemiddelde Belg. Het zijn vooral de vrouwen die discriminatie ervaren op basis van leeftijd (4,6%) en gezondheidstoestand (4,5%).

Werknemers van gemeenten en OCMW’s staan ook toleranter tegenover personen uit een maatwerkbedrijf dan de gemiddelde Belg (84% tov 79%).


Voldoening

Bijna 9 op 10 werknemers van gemeenten en OCMW's haalt persoonlijke voldoening uit het werk, vrouwen zelfs iets meer dan mannen (87% tov 83%). Het overgrote deel kan volledig zichzelf zijn op de werkvloer en vier op vijf legt betekenisvolle contacten op zijn of haar werk, dat is zelfs iets meer voor medewerkers met een universiteitsdiploma.


Uitdagingen

Diverscity/VVSG is tevreden over het rapport maar ziet ook uitdagingen die perfect aansluiten bij de ambitie om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) tot op de werkvloer te laten doordringen. Daarbij zijn genderbeleid, sterke publieke diensten, waardig werk, minder ongelijkheid speerpunten.

Gemeenten en OCMW’s kunnen nog drempels wegwerken in hun aanwervingsbeleid en nieuwe mensen nog meer selecteren op basis van competenties in plaats van diploma’s. ‘Klassieke examensystemen met een schriftelijke proef zijn echt niet altijd nodig voor bijvoorbeeld poetspersoneel, kinderverzorg(st)ers of iemand bij de technische dienst. ’ zegt Piet Van Schuylenbergh van Diverscity/VVSG. ‘Bovendien moeten we het leren op de werkvloer ook meer kansen geven, vooral naar jongeren toe. Je moet niet alle finesses van de job al kennen voordat je eraan begonnen bent', voegt Van Schuylenbergh eraan toe.

Discriminatie ligt bij de lokale besturen lager dan in het gemiddelde bedrijf, maar blijft onaanvaardbaar. Diverscity/VVSG zal blijven inzetten op opleidingen rond diversiteit en de preventie van stress en burn-out. Op dit moment loopt een pilootproject voor meer diversiteit in het aanwervingsbeleid, we werken samen met de centra basiseducatie aan digitale vaardigheden en organiseren ook vorming rond de preventie van stress en burn-out.

Meer info:

Piet Van Schuylenbergh, directeur Mens bij VVSG en voorzitter stuurgroep Diverscity: 0479/99.27.23

Nathalie Debast, persverantwoordelijke VVSG, 0497/31.80.77

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur.

Gemeenten en OCMW’s scoren op vlak van diversiteit beter dan het Belgische gemiddelde, zo blijkt uit de Werkbarometer van Trendhuis dat hiervoor werknemers heeft bevraagd. Zo vinden ze leeftijd, gender, origine en seksuele voorkeur de belangrijkste aspecten van diversiteit. Toch ervaren ze in 2017 ook nog discriminatie, vooral op vlak van leeftijd (4%).

Lees meer »
Media no image
Eaigur3oafe3ysjg84jm

Persuitnodiging 15 februari 2018: Diversiteit op de arbeidsmarkt: Veel theorie, (te) weinig realiteit

Persberichten   •   feb 13, 2018 10:47 CET

Voor het tiende jaar op rij deed onderzoeksbureau Trendhuis een grootschalige trendstudie naar de verwachtingen, belevingen en attitudes van werknemers in België. Dit jaar ondervroegen we 4.635 Belgen over hoe zij staan tegenover diversiteit op de werkvloer.

Alvast een voorproefje van de resultaten?
• 9 op de 10 Belgen vindt niet dat we bij aanwerving rekening mogen houden met origine, maar toch voelde 14% van de respondenten met niet-Belgische roots zich in 2017 gediscrimineerd.
• 56% van de Belgen vindt dat je met een hoofddoek voor de klas kan staan. Al heerst hier grote verdeeldheid over: vooral jongere vrouwen zijn hier flexibel in.
• Diversiteit op de werkvloer blijft nog te vaak theorie. Er is nog veel werk nodig om van een echt diversiteitsbeleid realiteit te maken.
• Een kwart van de vrouwen is de afgelopen vijf jaar een periode afwezig geweest door overmatige stress. Voor mannen ligt dat percentage lager. Vooral de combinatie tussen werk en gezin speelt hen parten.
• Opvallend: 7% van de jongeren voelt zich gediscrimineerd op basis van leeftijd, is er sprake van een calimerocomplex?
Op de persconferentie worden alle resultaten voorzien van duiding. De persmap zal online en op papier beschikbaar zijn tijdens de persconferentie.


Praktisch:

donderdag 15 februari | 10u - 11u | Vrije Universiteit Brussel - Gebouw D, Pleinlaan 2, 1050 Elsene

- Opening door Prof. Dr. Caroline Pauwels, rector VUB
- Presentatie resultaten trendstudie 'Diversiteit? Natuurlijk!' door Nathalie Bekx, CEO Trendhuis en Dr. Marijke Brants, directeur onderzoek Trendhuis


Reflectie op studieresultaten, een panelgesprek met:
• Elsie Gillies, diversiteitsverantwoordelijke, Agentschap Natuur en Bos
• Piet Van Schuylenbergh, directeur Directie Mens, VVSG / Diverscity
• Koen De Bock, afgevaardigd bestuurder, Ecoso
• Annemie Roets, coördinator gelijke kansen, ESF Vlaanderen
• Edith Jonkers, teamleader Interpersonal Relations Management, Infrabel
• Fatima Yassir, adviseur Beleid en Strategie, VDAB
• Caroline Pauwels, rector, VUB

Vragenmoment gevolgd door hapje en drankje.


Meer informatie? Contacteer dan:

Dr. Marijke Brants
Directeur trendonderzoek

Jef Denynplein 14, 2800 Mechelen, Belgium
Phone: (+32) 015 28 54 05
marijke.brants@trendhuis.be | www.trendhuis.be

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur.

Voor het tiende jaar op rij deed onderzoeksbureau Trendhuis een grootschalige trendstudie naar de verwachtingen, belevingen en attitudes van werknemers in België. Ook werknemers van de lokale besturen werkten hieraan mee. Op de persconferentie zal ook Diverscity - dat is het samenwerkingsverband van de VVSG, de vakbonden en de Vlaamse overheid - het woord nemen.

Lees meer »
Xpfzdhatl7v8awtoecgi
Eaigur3oafe3ysjg84jm

Persbericht: VVSG is Voice voor duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)

Persberichten   •   jan 25, 2018 14:38 CET

Marie-Christine Marghem, federaal minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling heeft de VVSG erkend als Voice voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Ze bevestigt hiermee het pionierswerk dat de VVSG samen met 50 Vlaamse gemeenten verzet om de 17 SDG’s uit te dragen en lokaal te vertalen in concrete maatregelen.

Rbnumdacertfse7nb350
N1hmxo1w2wcotdgovudq Eaigur3oafe3ysjg84jm

Producenten moeten verantwoordelijkheid nemen voor zwerfvuil

Persberichten   •   jan 19, 2018 09:43 CET

Zwerfvuil blijft een groot maatschappelijk probleem en gemeenten -lees: de belastingbetalers- draaien op voor het grootste deel van de kosten. De VVSG wil dat producenten een grotere verantwoordelijkheid opnemen in de strijd tegen zwerfvuil. Als dat niet lukt via preventie, dan moeten ze maar de financiële consequenties dragen.

Media no image
Eaigur3oafe3ysjg84jm

​​Fietsberaad stelt vergunningskader voor slimme deelfietsen voor

Persberichten   •   jan 18, 2018 17:08 CET

Fietsberaad Vlaanderen werkte in nauw overleg met de centrumsteden aan een kader voor het gebruik van slimme deelfietsen. Typisch aan deze deelfiets is dat hij geen vaste plaats heeft en na gebruik overal op het grondgebied van de stad kan worden achtergelaten. Om wanorde te vermijden, stelt Fietsberaad Vlaanderen voor dat bedrijven die slimme deelfietsen willen ontplooien, een vergunning moeten aanvragen. Daarover kan elke stad of gemeente een bepaling opnemen in haar politiecodex. Bedrijven die deelfietsen op het openbaar domein willen plaatsen, moeten dan voorwaarden over de kwaliteit van de fiets, het gebruik en de hoeveelheid fietsen naleven.

De slimme deelfiets, die met een app ontleend kan worden, was al te zien in Brussel en ook in Hasselt, Kortrijk en Mechelen liepen er proefprojecten. Antwerpen startte vorige week op. Voor gebruikers en gemeenten heeft het systeem heel wat voordelen: er gaan weinig investeringskosten mee gepaard en communicatie met de gebruiker loopt via een app. Maar in Brussel leidde het al tot problemen: fietsen verdwenen of werden gevandaliseerd. Een van de bedrijven zette haar dienstverlening dan ook stop. Over Amsterdam verschenen onheilsberichten over de grote hoeveelheid fietsen op het openbaar domein. Steden in heel Europa zoeken naar een tussenweg: hoe de voordelen in het eenvoudige gebruik van de deelfiets en vermijden dat de openbaar ruimte een grote warboel wordt.

Die tussenweg heeft Fietsberaad Vlaanderen gevonden. Het stelt aan de steden en gemeenten voor dat bedrijven die slimme deelfietsen willen ontplooien, een vergunning moeten aanvragen. Daarover kan elke stad of gemeente een bepaling opnemen in haar politiecodex. Bedrijven die deelfietsen op het openbaar domein willen plaatsen, moet dan voorwaarden over de kwaliteit van de fiets, het gebruik en de hoeveelheid fietsen naleven.

'Met dit kader geven we aan hoe steden en gemeenten zelf sleutels in handen hebben om de deelfiets in te zetten voor een sterk fietsbeleid. Deze sleutels moeten garanderen dat deze bedrijven met de juiste objectieven en in functie van het lokale mobiliteitsbeleid deelfietsen verspreiden,' zo zegt Wout Baert, programma manager bij Fietsberaad Vlaanderen. Net daar bestaan vandaag twijfels over. Aziatische aanbieders lijken uit op het verzamelen van data of het claimen van betalingsverkeer. Wout Baert: 'Met zo'n vergunningstelsel hebben steden en gemeenten een instrument in handen om de aanbieders bij de les te houden. De opgezette proefprojecten in Antwerpen, Hasselt, Kortrijk en Mechelen lopen ook prima, de steden hebben er een duidelijk aanspreekpunt, de fietsen worden goed onderhouden én er zijn vooraf goede afspraken gemaakt met de aanbieder.' Ook voor handhaving van deelfietsen die als weesfiets worden achtergelaten, zullen steden en gemeenten in de vergunning een bijdrage van het bedrijf kunnen vragen.

Koen Kennis, schepen van mobiliteit in Antwerpen: 'In Antwerpen werken we sinds deze maand al met Cloud-bike, maar ook andere bedrijven willen actief zijn. Sinds begin januari rijden er 300 slimme deelfietsen rond in de stad. Gebruikers moeten de fietsen wel in bepaalde zones ontlenen en parkeren. Zo vermijden we dat de fietsen her en der verspreid staan. We hebben dus al goede afspraken gemaakt. Nog in de komende maanden zal Antwerpen een stedelijk reglement goedkeuren voor freefloating fiets- en brommerdeelsystemen.'

'In Gent werken we momenteel met een kleinschalig deelfietsensysteem, de zogenaamde Trapido’s, op onze Park & Rides. De markt van de deelfietsen evolueert echter heel snel.Het kader dat via het Fietsberaad wordt ontwikkeld moet ons in staat stellen duidelijke regels op te maken voor de bedrijven die dergelijke deelfietsen willen aanbieden op ons openbaar domein,' zegt Filip Watteeuw, schepen van mobiliteit in Gent, 'deze regels moeten er voor zorgen dat de stad niet overspoeld wordt met fietsen die overal worden achtergelaten. We willen een beperkt aantal aanbieders maar vooral ook kwalitatieve en goed onderhouden fietsen.'

The New Drive, een Vlaams studiebureau, werkte samen met Fietsberaad Vlaanderen en de centrumsteden aan het kader. Het exporteerde die kennis ook naar de stad Amsterdam.

Fietsberaad Vlaanderen is een kenniscentrum voor fietsbeleid voor alle overheden in Vlaanderen. Het is ondergebracht bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw. De doelstelling van het Vlaamse fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor fietsbeleid. Fietsberaad Vlaanderen ondersteunt de dynamiek van overheden die hun fietsbeleid te versnellen.

Perscontacten

FIETSBERAAD VLAANDEREN

Wout Baert (programma manager Fietsberaad), 0478 29 26 34, wout.baert@fietsberaad.be

STAD ANTWERPEN - Koen Kennis, schepen mobiliteit

Barbara De Schepper (woordvoerder), 0476 25 50 75, barbara.deschepper@stad.antwerpen.be,

STAD GENT - Filip Watteeuw, schepen mobiliteit

Hannelore Bonami (woordvoerder), 0475 89 18 41, hannelore.bonami@stad.gent

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur.

Fietsberaad Vlaanderen werkte in nauw overleg met de centrumsteden aan een kader voor het gebruik van slimme deelfietsen. Typisch aan deze deelfiets is dat hij geen vaste plaats heeft en na gebruik overal op het grondgebied van de stad kan worden achtergelaten.

Lees meer »
Gkrvx2c1yjlgp0hv1vek
Eaigur3oafe3ysjg84jm

Persbericht: Wachtlijsten voor schuldhulpverlening in een kwart van de OCMW’s

Persberichten   •   dec 15, 2017 14:37 CET

Wie schulden heeft, moet mogelijk even wachten op schuldhulpverlening wanneer hij of zij bij een OCMW aanklopt. Dat is zo in één op vier OCMW’s, blijkt uit een rapport van het Vlaams Centrum Schuldenlast (VCS).

Xcsa63ro1ep53npp4zmd
Eaigur3oafe3ysjg84jm

Persbericht: Ook kwetsbare gezinnen kunnen besparen op energie!

Persberichten   •   dec 06, 2017 11:58 CET

VREG, Samenlevingsopbouw, VEA en VVSG lanceren een informatiecampagne naar kwetsbare gezinnen in Vlaanderen: “Je kan minder betalen voor elektriciteit en aardgas. Doe de V-test!”

Media no image
Eaigur3oafe3ysjg84jm

Persbericht: Grote steden staan verder op het vlak van fietsparkeren

Persberichten   •   dec 05, 2017 11:13 CET

Fietsberaad Vlaanderen stelt vandaag in Kortrijk op het eerste fietsparkeercongres de resultaten voor van een grootschalige enquête rond fietsparkeren. Uit de enquête blijkt dat vooral grote steden met meer dan 50.000 inwoners bezig zijn met fietsparkeren. Gemiddeld geven Vlaamse steden en gemeenten per inwoner 6,62 euro uit aan fietsbeleid, waarvan 0,57 euro aan fietsparkeren.


94% investeert in de aankoop van fietsenrekken
Vrijwel alle steden en gemeenten kopen en plaatsen fietsenrekken. Het gaat dan vooral over onbeveiligde stallingen in handelscentra en op knooppunten. Slechts een minderheid investeert in veilige aanrijroutes naar de stallingen (29% ) en het verhuren van fietsparkeerplaatsen in stallingen (13%). 1 op 3 Vlaamse steden en gemeenten (33%) biedt extra fietsparkeergelegenheid aan met toezicht van parkeerwachters. Laadinfrastructuur voor e-fietsen is er in 32% van de steden en gemeenten met collectieve stallingen.
Wout Baert van Fietsberaad Vlaanderen: 'De focus ligt sterk op het uitbreiden van fietsenstallingen (83%) en het creëren van extra ruimte voor fietsenstallingen (70%). Logisch wanneer er steeds meer gefietst wordt. Het is een uitdaging om in de toekomst slimmer met ruimte om te gaan. Fietsparkeren is ruimte-efficiënt in vergelijking met het parkeren van auto’s, maar kan nog veel beter georganiseerd worden. Stallingen aan stations en bushaltes zijn voor de meeste gemeenten prioritair.'
Axel Weydts, schepen van mobiliteit Kortrijk: 'De tijd is rijp voor een eerste congres fietsparkeren in Vlaanderen. Vanuit Kortrijk waren we meteen bereid als gastheer op te treden. Kortrijk -zelf een belangrijke vernieuwer op dat vlak- is de eerste stad waar parkeergelden van auto’s via het parkeerbedrijf Parko worden aangewend voor investeringen in fietsparkeren. Zo openden we onlangs een gloednieuwe bewaakte fietsenstalling met de nieuwste technologieën. De stad telt intussen bijna 5.000 plaatsen in publieke fietsstallingen. Elk jaar komen er honderden nieuwe plaatsen bij. De komende maanden gaan we van start met grote en comfortabele fietsbergingen in woonwijken zonder garages. We hopen andere steden te kunnen inspireren, maar willen ook en vooral zelf leren hoe we ons fietsparkeerbeleid nog sterker kunnen maken.'

Meerderheid heeft weesfietsenbeleid
In kleine gemeenten heeft 1 op 4 een weesfietsenbeleid, waarbij fietsen die al lange tijd niet meer gebruikt zijn en gestald staan op openbare plekken, verwijderd worden. Alle grote steden hebben zo’n beleid. 1 op 4 gemeenten volgt de bezettingsgraad van fietsenstallingen op; slechts een vijfde van alle gemeenten houdt toezicht op het fietsparkeergedrag.
'Om efficiënter gebruik te maken van de beschikbare ruimte en ook fietsdiefstal te voorkomen, kan zowel de inzet van technologie als personeel helpen. Wie komt de stalling binnen en gaat vervolgens ook met zijn fiets naar buiten? Daar kunnen nog grote stappen vooruit gezet worden', zo vervolgt Wout Baert. Van de grote steden investeert iets meer dan de helft in camerabewaking en/of in toezicht door personeel in fietsenstallingen. Voor middelgrote steden daalt dit tot 1 op 5. In kleine gemeenten gaat het over 1 op 10.
Toch kunnen bijvoorbeeld fietskluizen aan kleinere opstapplaatsen een oplossing bieden om meer parkeercomfort te bieden en fietsdiefstal te voorkomen.
Samenwerking vooral voor kleine gemeenten nog niet op punt
In alle grote steden zijn er initiatieven vanuit de sociale economie rond fietsparkeren. In meer dan 80% van de steden is er ook een actieve rol voor de NMBS, de lokale politie, soms ook private parkeerbedrijven en instellingen die zelf het fietsparkeren aan attractiepolen organiseren. Voor middelgrote en kleine gemeenten is de belangrijkste speler duidelijk de lokale politie en soms ook de NMBS, wanneer er een station is. Voor kleine gemeenten speelt De Lijn een wat actievere rol.
De helft van de steden en gemeenten stellen minimale eisen in hun stedenbouwkundige verordening rond de fietsparkeerruimte aan de eigen woning. Daarnaast stelt iets meer dan 1 op 3 gemeenten eisen aan bedrijven en organisaties over minimale fietsparkeerruimte voor het personeel. De gemeenten geven zo goed als allemaal aan (90%) dat ze hierin ondersteuning kunnen gebruiken om samenwerkingsverbanden op te zetten en de juiste voorwaarden op te leggen.


Jaarlijks 18.693 euro voor fietsparkeren
Van het jaarbudget voor fietsbeleid wordt gemiddeld 10% aan fietsparkeren besteed. De spreiding rond dit gemiddelde is zeer groot, gaande van 0 tot 2,5 miljoen euro voor fietsbeleid en van 0 tot 330.000 euro voor fietsparkeerbeleid. De jaarbudgetten hangen sterk samen met de inwonersaantallen van de gemeenten.
Als we die cijfers veralgemenen naar heel Vlaanderen, dan zouden Vlaamse steden en gemeenten 6,62 euro per inwoner spenderen aan hun fietsbeleid, waarvan 0,57 euro aan fietsparkeren. In grote steden wordt bijna het dubbele per inwoner uitgegeven in vergelijking met middelgrote steden.

Meer info: Wout Baert, programmamanager Fietsberaad Vlaanderen, tel 0478 29 26 34
Wout.Baert@fietsberaad.be

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur.

Fietsberaad Vlaanderen stelt vandaag op het eerste fietsparkeercongres de resultaten voor van een grootschalige enquête. Uit de enquête blijkt dat vooral grote steden met meer dan 50.000 inwoners bezig zijn met fietsparkeren.

Lees meer »
Vuxk5fe1gx82c4f7zhox
Eaigur3oafe3ysjg84jm

Persbericht: Gebruik sociale media in de lift in de gemeenten. Ook OCMW’s nu volop actief.

Persberichten   •   dec 04, 2017 14:21 CET

Gemeenten, OCMW’s, politie- en brandweerzones zetten in 2017 nog meer in op sociale media dan het jaar voordien. De OCMW’s maken de grootste sprong (van 45% in 2016 naar 67% in 2017) en zien ook het belang van hun online aanwezigheid in. In het algemeen zijn vooral Twitter en Facebook populair.

Afbeeldingen & video's 1 afbeelding, 2 video's

Contacten 3 contactpersonen

Over VVSG

Voor een sterk lokaal bestuur

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur.

Adres

  • VVSG
  • Paviljoenstraat 9
  • 1030 Brussel
  • België