Skip to main content

Tags

Laatste nieuws

Dienstenchequebedrijven pakken mogelijke discriminatie verder aan

Dienstenchequebedrijven pakken mogelijke discriminatie verder aan

Persberichten   •   dec 11, 2018 06:00 CET

In twee op drie gevallen weigeren dienstenchequebedrijven in te gaan op discriminerende vragen van klanten. Doen ze dat toch, dan gaat het vooral om expliciete vragen om een oudere of een jongere poetshulp. Bedrijven beseffen onvoldoende dat dergelijke vragen niet kunnen. De bedrijven reageren veel beter op vragen rond gender (man/vrouw) of origine.

Internationale Dag van de Vrijwilliger: vrijwilligers werken het best lokaal

Internationale Dag van de Vrijwilliger: vrijwilligers werken het best lokaal

Persberichten   •   dec 04, 2018 13:56 CET

Vrijwilligers werken het liefst in hun buurt, dichtbij huis. Voor lokale besturen zijn ze van zeer groot belang bij allerlei activiteiten en zorgen ze voor meer sociale samenhang. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) en het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk (VSVw)* gaan daarom nog beter samenwerken en maakten hierover formele afspraken.

Aangenaam fietsen vraagt meer dan zone 30. Fix the Mix!

Aangenaam fietsen vraagt meer dan zone 30. Fix the Mix!

Persberichten   •   dec 03, 2018 17:03 CET

Verkeersdrukte is niet enkel lastig voor fietsers, het tast ook de veiligheid en de kwaliteit van de buurt aan. De vraag naar veilige fietsroutes stijgt, vooral op de korte afstanden binnen de kernen van steden en gemeenten. De aanleg van fietspaden in elke straat is niet haalbaar of aangewezen; Fix the Mix is een goed en veilig alternatief.

Digitaal omgevingsloket: één op twee burgers heeft nog hulp nodig

Digitaal omgevingsloket: één op twee burgers heeft nog hulp nodig

Persberichten   •   nov 28, 2018 06:30 CET

Het nieuwe digitale omgevingsloket waarmee burgers en bedrijven o.a. een stedenbouwkundige en/of milieuvergunning kunnen aanvragen, is een stap vooruit. Toch moet het gemeentepersoneel burgers in één op twee gevallen nog helpen bij het indienen van hun digitale dossier of moet het de papieren dossiers zelf digitaliseren.

Fusiegemeenten verzetten zich tegen opgelegde aanpassing identiteitskaarten

Fusiegemeenten verzetten zich tegen opgelegde aanpassing identiteitskaarten

Persberichten   •   nov 22, 2018 07:00 CET

Alle burgers van de fusiegemeenten in 2019 naar het gemeentehuis roepen om hun elektronische identiteitskaart (EID) te laten aanpassen, veroorzaakt een pak overlast voor inwoners en gemeentebesturen. Het gaat naar schatting om 150.000 mensen in zeven fusiegemeenten. In een brief aan minister van Binnenlandse Zaken Jambon vraagt de VVSG een andere regeling.

Ook afvalophalers in topvorm hebben hun grenzen. Bied je afval correct aan.

Ook afvalophalers in topvorm hebben hun grenzen. Bied je afval correct aan.

Persberichten   •   nov 13, 2018 11:00 CET

Afvalophalers stappen dagelijks een tiental kilometer en heffen meerdere tonnen afval. Ze zijn in topvorm, maar hebben hun grenzen. Om afvalinzameling zo vlot mogelijk te laten verlopen en de ophalers fysiek niet te overbelasten, roepen de VVSG en Interafval burgers op om afval correct aan te bieden. Ze doen dat n.a.v. de Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter van 19 t/m 23 november.

Vanaf 13 november 2018: startersavonden nieuwe gemeenteraadsleden.  Welkom!

Vanaf 13 november 2018: startersavonden nieuwe gemeenteraadsleden. Welkom!

Persberichten   •   nov 12, 2018 13:46 CET

​In de eerste week van januari 2019 leggen de gemeenteraadsleden de eed af. Om hun basiskennis aan te scherpen of op te frissen, organiseren de VVSG, ABB, Exello.net en VLOFIN drie avondsessies voor nieuwe raadsleden, op 20 locaties in Vlaanderen. Pers is welkom om hen te ontmoeten.

Aantal leefloners stijgt met bijna 40% op tien jaar tijd: gemeenten en OCMW’s willen gezamenlijk actieplan tegen armoede.

Aantal leefloners stijgt met bijna 40% op tien jaar tijd: gemeenten en OCMW’s willen gezamenlijk actieplan tegen armoede.

Persberichten   •   okt 19, 2018 07:00 CEST

Het aantal mensen dat van het OCMW maandelijks een (equivalent) leefloon krijgt, is in Vlaanderen op tien jaar tijd met bijna 40% toegenomen, van 30.064 in 2008 naar 41.343 in 2018 (bron: POD MI ). Deze stijging is enorm. De VVSG vzw roept de nieuwe lokale besturen en de Vlaamse en federale overheid op om armoede samen aan te pakken.

​Kost zwerfvuil in Vlaanderen ligt in de grootteorde van een miljard

​Kost zwerfvuil in Vlaanderen ligt in de grootteorde van een miljard

Persberichten   •   okt 18, 2018 05:30 CEST

We geven in Vlaanderen ongeveer 164 miljoen euro uit aan het opruimen van zwerfvuil. Volgens Recover ligt de maatschappelijke kost evenwel veel hoger. Alle maatschappelijke kosten in acht genomen, kost rondslingerend afval op straat ons jaarlijks 1 miljard euro. Dat blijkt uit één van hun onderzoeken.

Pensioenen en taxshift leggen bom onder financiën van de gemeenten

Persberichten   •   okt 13, 2018 09:07 CEST

De pensioenen van statutairen, zeg maar de vastbenoemde ambtenaren, zijn nu al een strop rond de hals van de lokale besturen, en dit zal in de toekomst alleen maar toenemen. Komt daarbij nog dat de gemeenten door de taxshift minder inkomsten uit de personenbelasting krijgen.

Vlaming heeft buik vol van teveel aan verpakkingen

Vlaming heeft buik vol van teveel aan verpakkingen

Persberichten   •   okt 11, 2018 07:00 CEST

Ongeveer twee derde van de Vlaamse burgers vindt dat producenten en winkels minder verpakkingen moeten gebruiken. Zo blijkt uit een bevraging van Recover, een samenwerkingsverband tussen verschillende lokale besturen.

Parkeerbeleid dient de mobiliteit in de gemeente, niet de gemeentekas

Parkeerbeleid dient de mobiliteit in de gemeente, niet de gemeentekas

Persberichten   •   okt 10, 2018 17:55 CEST

Het parkeerbeleid in een gemeente is een onderdeel van de visie op mobiliteit. Er zijn verschillen tussen gemeenten maar die aanpak is verantwoord, zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG). Rijk wordt een gemeente niet van haar parkeerbeleid: de ontvangsten vormen amper 1,4% van alle inkomsten en gemeenten geven bijna tien keer meer uit aan mobiliteit.

Persbericht: We recycleren slechts de helft van onze plastic flessen

Persbericht: We recycleren slechts de helft van onze plastic flessen

Persberichten   •   okt 03, 2018 09:16 CEST

​In Vlaanderen recycleren we slechts de helft van onze plastic flessen en flacons. Bovendien gaan de meeste flessen naar laagwaardige toepassingen. Dat blijkt uit een onderzoek van Recover, een samenwerkingsverband dat meer en betere recyclage en minder zwerfvuil nastreeft.

Lokale besturen willen het beste voor al hun personeel

Lokale besturen willen het beste voor al hun personeel

Persberichten   •   okt 02, 2018 16:29 CEST

Sedert 2008 werd geen nieuw sectoraal akkoord afgesloten tussen de vakbonden en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, maar dat betekent niet dat lokale besturen sindsdien de koopkracht van hun personeel niet zouden hebben verhoogd. De lokale besturen doen hiervoor in krappe budgettaire tijden inspanningen. Na de verkiezingen wil de VVSG met de vakbonden én de nieuwe besturen overleggen.

​Morgen meer plastics in de blauwe zak? Maak ze dan ook recycleerbaar!

​Morgen meer plastics in de blauwe zak? Maak ze dan ook recycleerbaar!

Persberichten   •   sep 27, 2018 09:39 CEST

In Vlaanderen gaan we binnenkort naar een systeem waar alle plastic verpakkingen in de blauwe pmd-zak mogen. Zo vereenvoudigen we de sorteerboodschap voor de burger en zamelen we meer plastics in. De uitbreiding is een stap in de juiste richting. Maar je hebt dan wel meer ecodesign nodig om naar een circulaire economie te gaan, zeggen verschillende lokale besturen.

Burgemeesters en schepenen moeten vooral integer en creatief zijn

Burgemeesters en schepenen moeten vooral integer en creatief zijn

Persberichten   •   sep 26, 2018 09:49 CEST

Wie straks zijn stemplicht gaat vervullen, denkt best goed na vooraleer hij of zij het bolletje inkleurt. ‘Gewoon’ stemmen op de meest sympathieke is niet voldoende. Burgemeesters en schepenen hebben een moeilijke job. Er wordt heel veel van hen verwacht. Meer dan ooit moeten ze integer, authentiek en creatief zijn.

Persbericht: Meer dan 650 duurzame helden in 80 gemeenten

Persbericht: Meer dan 650 duurzame helden in 80 gemeenten

Persberichten   •   sep 25, 2018 15:52 CEST

Vandaag, 25 september 2018, is het drie jaar geleden dat de Verenigde Naties (VN) de ‘Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling’ ondertekenden. De agenda omvat 17 doelstellingen om van de aarde een betere plek te maken tegen 2030. De VVSG organiseerde 18 tot 25 september de ‘Week van de Duurzame Gemeente’. 80 lokale besturen zetten meer dan 650 Duurzame Helden in de bloemetjes.

Persbericht: Derde editie van FietsTelweek pleit voor gericht fietsbeleid

Persbericht: Derde editie van FietsTelweek pleit voor gericht fietsbeleid

Persberichten   •   sep 24, 2018 10:30 CEST

De derde editie van de FietsTelweek is vandaag officieel van start gegaan! Aansluitend op de Week van de Mobiliteit gaan de Vlaamse gemeenten, provincies en de Vlaamse overheid van 24 tot en met 30 september samen zoveel mogelijk fietsgegevens verzamelen. Dat doen ze aan de hand van vaste en mobiele telpunten en via manuele tellingen.

Persbericht: Gemeenten zetten Duurzame Helden in de kijker

Persbericht: Gemeenten zetten Duurzame Helden in de kijker

Persberichten   •   sep 14, 2018 14:52 CEST

Op 18 september 2018 start de Week van de Duurzame Gemeente, een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG)*. 81 Vlaamse gemeenten zetten dan hun 'Duurzame Helden' in de kijker: geëngageerde burgers, scholen, bedrijven en verenigingen die op hun manier bijdragen aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Persbericht: Ruim 30 huishoudens per dag met uithuiszetting bedreigd in Vlaanderen

Persbericht: Ruim 30 huishoudens per dag met uithuiszetting bedreigd in Vlaanderen

Persberichten   •   sep 12, 2018 09:48 CEST

​In 2017 werden in Vlaanderen naar schatting 11.557 huurders bedreigd met uithuiszetting. Dat zijn 30 huishoudens per dag, iets minder dan het jaar voordien (12.242 in totaal).