Skip to main content

Tags

Laatste nieuws

Nog meer mensen op de fiets tegen 2024!

Nog meer mensen op de fiets tegen 2024!

Persberichten   •   mar 15, 2019 15:15 CET

Als het van Fietsberaad Vlaanderen afhangt, is de fiets tegen 2024 goed voor één vijfde van alle verplaatsingen. Dat betekent dat nog meer mensen bewust kiezen voor de fiets en dat Vlaanderen de tweede fietsregio in Europa wordt. Vlaanderen en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) delen de ambitie, al wijzen ze ook op randvoorwaarden als kostprijs en regelgeving.

30% meer mensen naar OCMW voor extra financiële steun

30% meer mensen naar OCMW voor extra financiële steun

Persberichten   •   mar 09, 2019 08:00 CET

​In 2017 kregen in Vlaanderen bijna 100.000 mensen financiële steun van het OCMW omdat ze basiskosten als huur, energie of medische zorgen niet konden betalen. Een stijging met 30% op vijf jaar tijd. De VVSG pleit voor een sterk lokaal armoedebeleid en herhaalt de vraag aan de federale en Vlaamse overheden om de laagste inkomens op te trekken en werk te maken van een degelijk woningaanbod.

Vanaf 4 februari 2019: Alles wat u altijd al wilde weten over het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Vanaf 4 februari 2019: Alles wat u altijd al wilde weten over het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Persberichten   •   feb 03, 2019 11:18 CET

​Vanaf 1 januari 2019 krijgt elk OCMW een Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD), het is het politieke orgaan dat beslist over individuele hulpverlening voor mensen die het moeilijk hebben. De VVSG organiseert op 15 plaatsen in Vlaanderen een infosessie voor de bijna 2.500 nieuwe leden. U bent welkom om met hen kennis te maken.

Lokale besturen willen duurzaamheidspact rond klimaat en sociale samenhang

Lokale besturen willen duurzaamheidspact rond klimaat en sociale samenhang

Persberichten   •   jan 29, 2019 10:35 CET

Gemeenten en steden kunnen heel wat doen. Echte vooruitgang zal er echter pas komen door een gezamenlijke aanpak met de Vlaamse en federale overheid. Daarom pleit de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) voor een duurzaamheidspact voor klimaat en sociale samenhang tussen de lokale, Vlaamse en federale overheden.

Fietsinvesteringen moet fiets meer ruimte geven
Burgemeesters en schepenen verdienen respect

Burgemeesters en schepenen verdienen respect

Persberichten   •   jan 21, 2019 09:31 CET

Ze kloppen vele uren, zijn 24/7 aanspreekbaar en toch worden ze op straat of op sociale media vaak zwaar bekritiseerd. Meer dan 800 burgemeesters en schepenen geven een niet mis te verstane boodschap bij de start van de nieuwe legislatuur: we doen onze job met hart en ziel en we staan klaar voor u, maar behandel ons met respect en fatsoen.

​Gemeenten zetten GAS vooral in tegen sluikstorten en hondenpoep

​Gemeenten zetten GAS vooral in tegen sluikstorten en hondenpoep

Persberichten   •   jan 19, 2019 06:30 CET

Zo goed als alle Vlaamse gemeenten passen de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) toe, vooral om sluikstorten, hondenpoep of nachtlawaai tegen te gaan. Ze hanteren doorgaans 16 jaar als minimum leeftijd. Het is een efficiënt syteem dat goed samenleven bevordert.

Signalen van rechts-extremisme in één op vijf gemeenten

Signalen van rechts-extremisme in één op vijf gemeenten

Persberichten   •   dec 22, 2018 07:00 CET

Twee op vijf Vlaamse gemeenten (43%) vangt signalen van polarisatie op, dat zijn verscherpte tegenstellingen tussen groepen in de lokale samenleving. In 2016 was dat nog één op vijf. Bijna de helft van de gemeenten krijgt ook signalen van radicalisering, dat aantal blijft stabiel tegenover twee jaar geleden. Eén op vijf gemeenten heeft te maken met signalen van rechts-extremisme.

Professioneel of particulier vuurwerk: safety first

Professioneel of particulier vuurwerk: safety first

Persberichten   •   dec 18, 2018 06:00 CET

Het eindejaar nadert en mensen maken plannen voor een feestelijk jaareinde. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vraagt burgers om zoveel mogelijk te genieten van professionele vuurwerkactiviteiten op oudejaarsavond en alle voorschriften na te leven als ze zelf vuurwerk afsteken.

Dienstenchequebedrijven pakken mogelijke discriminatie verder aan

Dienstenchequebedrijven pakken mogelijke discriminatie verder aan

Persberichten   •   dec 11, 2018 06:00 CET

In twee op drie gevallen weigeren dienstenchequebedrijven in te gaan op discriminerende vragen van klanten. Doen ze dat toch, dan gaat het vooral om expliciete vragen om een oudere of een jongere poetshulp. Bedrijven beseffen onvoldoende dat dergelijke vragen niet kunnen. De bedrijven reageren veel beter op vragen rond gender (man/vrouw) of origine.

Internationale Dag van de Vrijwilliger: vrijwilligers werken het best lokaal

Internationale Dag van de Vrijwilliger: vrijwilligers werken het best lokaal

Persberichten   •   dec 04, 2018 13:56 CET

Vrijwilligers werken het liefst in hun buurt, dichtbij huis. Voor lokale besturen zijn ze van zeer groot belang bij allerlei activiteiten en zorgen ze voor meer sociale samenhang. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) en het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk (VSVw)* gaan daarom nog beter samenwerken en maakten hierover formele afspraken.

Aangenaam fietsen vraagt meer dan zone 30. Fix the Mix!

Aangenaam fietsen vraagt meer dan zone 30. Fix the Mix!

Persberichten   •   dec 03, 2018 17:03 CET

Verkeersdrukte is niet enkel lastig voor fietsers, het tast ook de veiligheid en de kwaliteit van de buurt aan. De vraag naar veilige fietsroutes stijgt, vooral op de korte afstanden binnen de kernen van steden en gemeenten. De aanleg van fietspaden in elke straat is niet haalbaar of aangewezen; Fix the Mix is een goed en veilig alternatief.

Digitaal omgevingsloket: één op twee burgers heeft nog hulp nodig

Digitaal omgevingsloket: één op twee burgers heeft nog hulp nodig

Persberichten   •   nov 28, 2018 06:30 CET

Het nieuwe digitale omgevingsloket waarmee burgers en bedrijven o.a. een stedenbouwkundige en/of milieuvergunning kunnen aanvragen, is een stap vooruit. Toch moet het gemeentepersoneel burgers in één op twee gevallen nog helpen bij het indienen van hun digitale dossier of moet het de papieren dossiers zelf digitaliseren.

Fusiegemeenten verzetten zich tegen opgelegde aanpassing identiteitskaarten

Fusiegemeenten verzetten zich tegen opgelegde aanpassing identiteitskaarten

Persberichten   •   nov 22, 2018 07:00 CET

Alle burgers van de fusiegemeenten in 2019 naar het gemeentehuis roepen om hun elektronische identiteitskaart (EID) te laten aanpassen, veroorzaakt een pak overlast voor inwoners en gemeentebesturen. Het gaat naar schatting om 150.000 mensen in zeven fusiegemeenten. In een brief aan minister van Binnenlandse Zaken Jambon vraagt de VVSG een andere regeling.

Ook afvalophalers in topvorm hebben hun grenzen. Bied je afval correct aan.

Ook afvalophalers in topvorm hebben hun grenzen. Bied je afval correct aan.

Persberichten   •   nov 13, 2018 11:00 CET

Afvalophalers stappen dagelijks een tiental kilometer en heffen meerdere tonnen afval. Ze zijn in topvorm, maar hebben hun grenzen. Om afvalinzameling zo vlot mogelijk te laten verlopen en de ophalers fysiek niet te overbelasten, roepen de VVSG en Interafval burgers op om afval correct aan te bieden. Ze doen dat n.a.v. de Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter van 19 t/m 23 november.

Vanaf 13 november 2018: startersavonden nieuwe gemeenteraadsleden.  Welkom!

Vanaf 13 november 2018: startersavonden nieuwe gemeenteraadsleden. Welkom!

Persberichten   •   nov 12, 2018 13:46 CET

​In de eerste week van januari 2019 leggen de gemeenteraadsleden de eed af. Om hun basiskennis aan te scherpen of op te frissen, organiseren de VVSG, ABB, Exello.net en VLOFIN drie avondsessies voor nieuwe raadsleden, op 20 locaties in Vlaanderen. Pers is welkom om hen te ontmoeten.

Aantal leefloners stijgt met bijna 40% op tien jaar tijd: gemeenten en OCMW’s willen gezamenlijk actieplan tegen armoede.

Aantal leefloners stijgt met bijna 40% op tien jaar tijd: gemeenten en OCMW’s willen gezamenlijk actieplan tegen armoede.

Persberichten   •   okt 19, 2018 07:00 CEST

Het aantal mensen dat van het OCMW maandelijks een (equivalent) leefloon krijgt, is in Vlaanderen op tien jaar tijd met bijna 40% toegenomen, van 30.064 in 2008 naar 41.343 in 2018 (bron: POD MI ). Deze stijging is enorm. De VVSG vzw roept de nieuwe lokale besturen en de Vlaamse en federale overheid op om armoede samen aan te pakken.

​Kost zwerfvuil in Vlaanderen ligt in de grootteorde van een miljard

​Kost zwerfvuil in Vlaanderen ligt in de grootteorde van een miljard

Persberichten   •   okt 18, 2018 05:30 CEST

We geven in Vlaanderen ongeveer 164 miljoen euro uit aan het opruimen van zwerfvuil. Volgens Recover ligt de maatschappelijke kost evenwel veel hoger. Alle maatschappelijke kosten in acht genomen, kost rondslingerend afval op straat ons jaarlijks 1 miljard euro. Dat blijkt uit één van hun onderzoeken.

Pensioenen en taxshift leggen bom onder financiën van de gemeenten

Persberichten   •   okt 13, 2018 09:07 CEST

De pensioenen van statutairen, zeg maar de vastbenoemde ambtenaren, zijn nu al een strop rond de hals van de lokale besturen, en dit zal in de toekomst alleen maar toenemen. Komt daarbij nog dat de gemeenten door de taxshift minder inkomsten uit de personenbelasting krijgen.

Vlaming heeft buik vol van teveel aan verpakkingen

Vlaming heeft buik vol van teveel aan verpakkingen

Persberichten   •   okt 11, 2018 07:00 CEST

Ongeveer twee derde van de Vlaamse burgers vindt dat producenten en winkels minder verpakkingen moeten gebruiken. Zo blijkt uit een bevraging van Recover, een samenwerkingsverband tussen verschillende lokale besturen.