Skip to main content

Tags

​VVSG wil dat producenten enkel nog recycleerbare verpakkingen gebruiken

​VVSG wil dat producenten enkel nog recycleerbare verpakkingen gebruiken

Persberichten   •   sep 18, 2019 17:00 CEST

Binnenkort mogen alle plastic verpakkingen in de blauwe pmd-zak. Makkelijk voor de burger en zo zamelen we meer plastics in. Een stap in de goede richting maar om écht positief effect te hebben moeten verpakkingen ook volledig recycleerbaar zijn. Dat is nu niet het geval. Daarom wil de VVSG dat producenten hier dringend werk van maken, zo niet moet er maar een verbod komen.

Week van de Duurzame Gemeente: helden tonen de weg

Week van de Duurzame Gemeente: helden tonen de weg

Persberichten   •   sep 16, 2019 15:38 CEST

Op 18 september 2019 start de Week van de Duurzame Gemeente, een initiatief van de VVSG. Bijna 100 Vlaamse gemeenten doen mee, 20 meer dan in 2018. De gemeenten zetten hun Duurzame Helden in de kijker: burgers, scholen, bedrijven en verenigingen die bijdragen aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties die van de wereld een betere plek moeten maken.

232 huishoudens per week dreigen woning te verliezen

232 huishoudens per week dreigen woning te verliezen

Persberichten   •   aug 31, 2019 07:48 CEST

In 2018 dreigden in Vlaanderen naar schatting 12.070 huurders uit hun woning te worden gezet Het cijfer is de laatste jaren stabiel, al blijft het zeer hoog. Grootste probleem is het gebrek aan goede, betaalbare huurwoningen. Dat blijkt uit een bevraging van de VVSG . De VVSG vraagt van de volgende regeringen een pak maatregelen op vlak van preventie, inkomen en goede, betaalbare woningen.

Steden en gemeenten vragen invoering lokale toets bij federale beslissingen

Steden en gemeenten vragen invoering lokale toets bij federale beslissingen

Persberichten   •   jun 24, 2019 16:00 CEST

De lokale besturen zijn essentiële partners voor de federale overheid. Ze staan het dichtst bij de burgers en zijn het best in staat om behoeften in te schatten en beleid om te zetten in maatregelen. De drie Verenigingen van Steden en Gemeenten (Brulocalis, UVCW en VVSG) stellen de federale overheid een partnerschap voor de toekomst voor, gebaseerd op wederzijds respect.

Gemeenten krijgen steeds meer vragen binnen via sociale media

Gemeenten krijgen steeds meer vragen binnen via sociale media

Persberichten   •   jun 04, 2019 06:00 CEST

Mensen stellen hun gemeente meer dan ooit vragen via sociale media. Ze krijgen via die weg ook steeds vaker een antwoord. Zo goed als alle gemeenten zijn actief op sociale media. Mobiliteit, afval en veiligheid zijn populaire thema’s. De sfeer op het online dorpsplein is grotendeels positief, ook doordat snel en correct gereageerd wordt.

Gezocht: 1,2 miljoen extra fietsers tegen 2024

Gezocht: 1,2 miljoen extra fietsers tegen 2024

Persberichten   •   mei 17, 2019 13:21 CEST

​We doen ongeveer 12 % van onze verplaatsingen met de fiets in Vlaanderen. Te weinig, zegt Fietsberaad Vlaanderen: tegen 2024 moet één op vijf verplaatsingen met de fiets gebeuren . Zo verhogen we de leefkwaliteit in steden en gemeenten en dragen we bij aan de klimaatdoelstellingen. Dat vergt inspanningen op vlak van infrastructuur, fietsenstallingen en mobiliteitsgedrag.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) slaan aan in Vlaamse steden en gemeenten.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) slaan aan in Vlaamse steden en gemeenten.

Persberichten   •   mei 14, 2019 14:30 CEST

Naar schatting twee derde van de Vlaamse steden en gemeenten zal de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN gebruiken als kompas voor het beleid dat ze in deze legislatuur (2019-2024) zullen voeren. Hiermee zetten ze o.a. gendergelijkheid, eerlijk werk en economische groei en verantwoorde consumptie duidelijk op de lokale agenda. Dat blijkt uit een bevraging van de VVSG.

Steden en gemeenten gaan voor slimme LED-verlichting en meer fietsverplaatsingen

Steden en gemeenten gaan voor slimme LED-verlichting en meer fietsverplaatsingen

Persberichten   •   mei 03, 2019 14:07 CEST

Met een grote actie vandaag op het strand van Oostende toonden burgemeesters en schepenen, omringd door honderden jongeren en gemeentelijke verantwoordelijken dat het hoog tijd is voor klimaatactie. De VVSG wil straks met de nieuwe regeringen een Duurzaamheidspact afsluiten.

500 vacatures in de gemeentelijke kinderopvang

500 vacatures in de gemeentelijke kinderopvang

Persberichten   •   apr 30, 2019 04:00 CEST

De Vlaamse gemeenten zoeken minstens 500 kinderbegeleiders voor kinderopvang. Ze krijgen de vacatures moeilijk ingevuld. Dat komt vooral doordat de vraag naar kinderopvang de laatste jaren continu stijgt en het statuut en de -vaak ongewilde- deeltijdse tewerkstelling kandidaten afschrikken. Dat blijkt uit een bevraging die de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) deed bij haar leden.

Winnaars Gouden Kinderschoen 2019 zijn bekend! (embargo tot 30 april 2019 om 15u45)

Winnaars Gouden Kinderschoen 2019 zijn bekend! (embargo tot 30 april 2019 om 15u45)

Persberichten   •   apr 26, 2019 13:04 CEST

De VVSG nodigt u graag uit op de uitreiking in de winnende kinderopvanginitiatieven op dinsdag 30 april 2019 om 15u45 tijdens de Inspiratiedag Kinderopvang (ICC Gent), en dit in aanwezigheid van VVSG, lokale mandatarissen, verantwoordelijken, kinderbegeleiders.

Pensioenbom onder het lokale beleid

Pensioenbom onder het lokale beleid

Persberichten   •   apr 24, 2019 06:05 CEST

De pensioenfactuur die lokale besturen moeten betalen voor statutaire medewerkers op rust is vandaag gigantisch hoog (2,5 miljard). Tegen 2024 komt daar nog eens 800 miljoen bovenop, een stijging met maar liefst 33%, of 6% per jaar. Heel wat gemeenten geven aan dat dit zo niet verder kan omdat het voeren van lokaal beleid onmogelijk dreigt te worden.

Nog meer mensen op de fiets tegen 2024!

Nog meer mensen op de fiets tegen 2024!

Persberichten   •   mar 15, 2019 15:15 CET

Als het van Fietsberaad Vlaanderen afhangt, is de fiets tegen 2024 goed voor één vijfde van alle verplaatsingen. Dat betekent dat nog meer mensen bewust kiezen voor de fiets en dat Vlaanderen de tweede fietsregio in Europa wordt. Vlaanderen en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) delen de ambitie, al wijzen ze ook op randvoorwaarden als kostprijs en regelgeving.

30% meer mensen naar OCMW voor extra financiële steun

30% meer mensen naar OCMW voor extra financiële steun

Persberichten   •   mar 09, 2019 08:00 CET

​In 2017 kregen in Vlaanderen bijna 100.000 mensen financiële steun van het OCMW omdat ze basiskosten als huur, energie of medische zorgen niet konden betalen. Een stijging met 30% op vijf jaar tijd. De VVSG pleit voor een sterk lokaal armoedebeleid en herhaalt de vraag aan de federale en Vlaamse overheden om de laagste inkomens op te trekken en werk te maken van een degelijk woningaanbod.

Vanaf 4 februari 2019: Alles wat u altijd al wilde weten over het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Vanaf 4 februari 2019: Alles wat u altijd al wilde weten over het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Persberichten   •   feb 03, 2019 11:18 CET

​Vanaf 1 januari 2019 krijgt elk OCMW een Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD), het is het politieke orgaan dat beslist over individuele hulpverlening voor mensen die het moeilijk hebben. De VVSG organiseert op 15 plaatsen in Vlaanderen een infosessie voor de bijna 2.500 nieuwe leden. U bent welkom om met hen kennis te maken.

Lokale besturen willen duurzaamheidspact rond klimaat en sociale samenhang

Lokale besturen willen duurzaamheidspact rond klimaat en sociale samenhang

Persberichten   •   jan 29, 2019 10:35 CET

Gemeenten en steden kunnen heel wat doen. Echte vooruitgang zal er echter pas komen door een gezamenlijke aanpak met de Vlaamse en federale overheid. Daarom pleit de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) voor een duurzaamheidspact voor klimaat en sociale samenhang tussen de lokale, Vlaamse en federale overheden.

Fietsinvesteringen moet fiets meer ruimte geven
Burgemeesters en schepenen verdienen respect

Burgemeesters en schepenen verdienen respect

Persberichten   •   jan 21, 2019 09:31 CET

Ze kloppen vele uren, zijn 24/7 aanspreekbaar en toch worden ze op straat of op sociale media vaak zwaar bekritiseerd. Meer dan 800 burgemeesters en schepenen geven een niet mis te verstane boodschap bij de start van de nieuwe legislatuur: we doen onze job met hart en ziel en we staan klaar voor u, maar behandel ons met respect en fatsoen.

​Gemeenten zetten GAS vooral in tegen sluikstorten en hondenpoep

​Gemeenten zetten GAS vooral in tegen sluikstorten en hondenpoep

Persberichten   •   jan 19, 2019 06:30 CET

Zo goed als alle Vlaamse gemeenten passen de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) toe, vooral om sluikstorten, hondenpoep of nachtlawaai tegen te gaan. Ze hanteren doorgaans 16 jaar als minimum leeftijd. Het is een efficiënt syteem dat goed samenleven bevordert.

Signalen van rechts-extremisme in één op vijf gemeenten

Signalen van rechts-extremisme in één op vijf gemeenten

Persberichten   •   dec 22, 2018 07:00 CET

Twee op vijf Vlaamse gemeenten (43%) vangt signalen van polarisatie op, dat zijn verscherpte tegenstellingen tussen groepen in de lokale samenleving. In 2016 was dat nog één op vijf. Bijna de helft van de gemeenten krijgt ook signalen van radicalisering, dat aantal blijft stabiel tegenover twee jaar geleden. Eén op vijf gemeenten heeft te maken met signalen van rechts-extremisme.

Professioneel of particulier vuurwerk: safety first

Professioneel of particulier vuurwerk: safety first

Persberichten   •   dec 18, 2018 06:00 CET

Het eindejaar nadert en mensen maken plannen voor een feestelijk jaareinde. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vraagt burgers om zoveel mogelijk te genieten van professionele vuurwerkactiviteiten op oudejaarsavond en alle voorschriften na te leven als ze zelf vuurwerk afsteken.