Skip to main content

Монделийз Интернешънъл разширява програмата си за добив на пшеница от устойчиво земеделие

Съобщение в пресата   •   апр 10, 2019 10:20 EEST

На проведения на 9 април в Брюксел форум за бъдещето на селското стопанство, Монделийз Интернешънъл обяви своя иновативен и амбициозен подход за измерване на влиянието върху околната среда на пшеницата, произведена чрез уникалната програма „Хармони“ (Harmony), и използвана за производството на бисквитите на компанията в Европа.

Този подход ще позволи на Монделийз Интернешънъл да увеличи положителното въздействие по цялата верига на доставки, като същевременно се продължава стратегията да се подпомагат селскостопанските общности да се развиват и така да доставят устойчиво висококачествени суровини, които компанията използва при производството на своите продукти.

В началото на 2016 г. и в сътрудничество със своя партньор „Агросолюшънс“ (Agrosolutions), Монделийз Интернешънъл създаде уникална и новаторска методология, която предоставя пълен анализ на екологичните и икономическите въздействия от практиките, прилагани чрез програмата „Хармони“. До края на тази година компанията ще разполага с данни за три годишен период. Първоначалният анализ на данните показва, че прилагането на практиките, заложени в програмата „Хармони“ от земеделските производители, имат положително въздействие от агрономическа, икономическа и екологична гледни точки.

Нашата цел като компания е да дадем възможност на хората да се хранят правилно, което включва предоставянето на продукти, които се произвеждат и доставят по устойчив начин“, казва Шарлот Верхаге, генерален мениджър на програмата в Монделийз."Като най-големият производител на бисквити в света, ние сме си поставили за цел да гарантираме, че пшеницата се отглежда по устойчив начин. Този иновативен подход отразява нашия ангажимент за изграждане на процъфтяваща верига за доставки на необходимите ни съставки и работа в партньорство с европейските земеделски производители за осигуряване на повече пшеница, отглеждана в условията на устойчиво земеделие. ”

Създадена преди повече от десетилетие, днес програмата „Хармони“ покрива 75% от бисквитите на компанията в Западна Европа и 98% от LU бисквитите, продавани във Франция. Амбицията на Монделийз Интернешънъл е до 2022 г. 100% от бисквитите на компанията да са произведени с пшеница от устойчиво земеделие и в съответствие с ангажиментите на програмата „Хармони“.

В партньорство със SMAG (доставчик на софтуерни решения за селскостопанския и агропромишления сектор) и Агросолюшънс, Монделийз Интернешънъл разработи автоматизиран метод за отчитане и наблюдение на ключовите показатели за ефективност на земеделските стопанства, част от програмата „Хармони“.

Резултатите ще бъдат използвани за информиране на земеделските производители и стимулиране на непрекъснати подобрения, както и за застъпничество в използването на устойчиво отглеждане на пшеница като част от необходимостта за единна интегрирана политика към устойчива храна в Европа в партньорство с Conservation International и Европейската земеделска асоциация (European Landowners’ Association).

Програмата „Хармони“ в цифри:

  • 1,700 фермери партньори в Европа; 1,500 във Франция
  • 39,000 хектара „Хармони“ пшеница е засята в Европа през 2017
  • 177,000 тона пшеница е добита от полетата на „Хармони“ във Франция през 2017
  • 1,026 хектара с цветни ливади са засадени около полетата на „Хармони“
  • 98% of LU бисквитите, продадени във Франция, са произведени с пшеница по програмата „Хармони“

Хартата с ангажименти на програмата обединява добрите практики за устойчиво земеделие, за да:

  • сведе до минимум употребата на пестициди и торове и по-специално чрез:

- взискателен подбор на семената за пшеница, за да се гарантира качеството на бисквитите

- препоръки относно сеитбообръщението и грижите за почвата

- всяко лечение на културата е регистрирано и обосновано

  • ограничаване на въглеродните емисии, по-специално чрез намаляване на използването на торове
  • защита на водните ресурси
  • защита и насърчаване на местното биоразнообразие

За „Монделийз Интернешънъл“

Монделийз Интернешънъл (регистрирана на NASDAQ: MDLZ) дава възможност на хората да хапват правилно в повече от 150 държави в целия свят. С нетни приходи от приблизително 26 милиарда долара през 2018, Монделийз управлява бъдещето на леките закуски с емблематични глобални и местни марки като бисквити Oreo, belVita и LU; шоколадите Cadbury Dairy Milk, Milka и Toblerone; бонбоните Sour Patch Kids и дъвките Halls и Trident. Компанията е горд член на Standard and Poor’s 500, NASDAQ 100 и Dow Jones индекс за устойчивост. Посетете: www.mondelezinternational.com или следвайте компанията в Twitter: www.twitter.com/MDLZ

Следвайте Монделийз Интернешънъл в:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mondelezinternational/

Facebook: https://www.facebook.com/mondelezinternational/

Twitter: https://twitter.com/MDLZ

Коментари (0)

Добавяне на коментар

Коментар

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's Privacy Policy.