Skip to main content

Ford stále snižuje spotřebu vody ve výrobě s cílem stlačit její používané množství na nulu

Tisková zpráva   •   Říj 21, 2016 16:47 CEST

  • Ford pokračuje ve snižování spotřeby vody při výrobě automobilů. Do roku 2020 by se její objem měl ve srovnání se stavem z roku 2000 eliminovat o 72 procent
  • Jedná se o další krok v dlouhodobém úsilí Fordu o šetření vodou. Společnost má za cíl stlačit její užívání ve výrobě až na nulu

  • V letech 2000–2015 ušetřil Ford již 377 miliard litrů vody, což představuje pokles spotřeby o 61 procent; dalších 30 procent plánuje firma ušetřit v období let 2015–2020

/V Praze, 21. října 2016/Ford dále snižuje spotřebu vody, která je jedním z nejvzácnějších přírodních zdrojů. V dlouhodobém horizontu chce ve výrobě dospět k její úplné eliminaci.

Do roku 2020 plánuje Ford zmenšit množství vody potřebné ve výrobě o 72 procent ve srovnání se stavem z roku 2000. Od začátku milénia již ušetřil více než 377 miliard litrů vody.

„Vzhledem k tomu, že mnoho našich závodů leží v oblastech s nedostatkem vody, soustředíme se na odpovědné hospodaření s ní,“ řekl Bruce Hettle, viceprezident skupiny Ford odpovědný za výrobu a řízení lidských zdrojů. „Snažíme se zajistit stabilní dodávky vody pro naše provozy, ale současně spolupracujeme s místními komunitami tak, aby byly zabezpečeny jejich potřeby.“

Z veškeré vody na planetě je pouhé jedno procento k dispozici pro využití člověkem, uvádí agentura WaterSense. Zbývajících 99 procent tvoří podle agentury slaná voda v oceánech, zmrzlá voda v polárních ledových přikrývkách a voda vázaná v nepřístupných místech.

V letech 2000–2015 ušetřil Ford již 377 miliard litrů vody, což představuje pokles spotřeby o 61 procent. Takové množství by stačilo k naplnění více než patnácti tisíc plaveckých bazénů. Dosažením této mety již v roce 2013 předběhl Ford svůj vlastní cíl o dva roky.

Ford dosáhl tohoto snížení zavedením nových výrobních technologií například v lakovnách nebo při obrábění. Neustále také hledá nové možnosti šetření vodou a jeho konečným cílem je zmenšit objem vody ve výrobě až na nulu.

Společnost začala systematicky pracovat na snižování spotřeby vody v roce 2000, kdy přijala novou globální strategii hospodaření s vodou. Současná strategie Fordu vychází z iniciativy CEO Water Mandate, již představil generální tajemník OSN v roce 2007 a Ford se k ní přidal v roce 2014.

Ford je jednou z pouhých osmi společností, jejichž úsilí v šetření vodou ohodnotila globální ekologická agentura CDP známkou „A“.

Ford Motor Company je společnost s celosvětovou působností. Ústředí má v Dearbornu v americkém státě Michigan. Zabývá se výrobou automobilů a individuální mobilitou v širším smyslu. Po celém světě má 62 výrobních závodů a zaměstnává přibližně 201 000 lidí. Její hlavní náplní je navrhování, výroba, prodej a údržba osobních i užitkových vozů značek Ford a Lincoln. V zájmu rozšiřování svého obchodního modelu Ford nicméně aktivně vyhledává nové příležitosti. Proto investuje do oblastí elektrifikace, autonomní jízdy a mobility. Prostřednictvím společnosti Ford Motor Credit Company zároveň Ford poskytuje finanční služby. Další informace o produktech, službách a aktivitách Fordu lze nalézt na www.corporate.ford.com.

Komentáře (0)

Přidat komentář

Komentář

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/cz/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.