Media no image

New order for a value of 1.8 MSEK

Press Releases   •   Nov 25, 2016 08:21 GMT

Largest order in Deflamo’s history when receiving a new order amounting a value of approximately 1.8 MSEK

Deflamo AB is pleased to announce that an additional order for Apyrum, for a value of approximately 1.8 MSEK, has been placed by an existing customer in the PVC market.

Deliveries of the incoming order will be made during the first six months of 2017.

For more information:

Johnny Bodin, CEO, Deflamo AB
Mobile: +46 (0)70 092 07 39
E-mail: johnny.bodin@deflamo.com

About Deflamo

Deflamo is a specialty chemical company that develops, produces and sells environmentally superior flame retardants under the product name Apyrum.

Apyrum is a patented, environmentally friendly and biodegradable alternative to dangerous flame retardants that includes toxic substances such as bromine, chlorine and antimony, substances that are harmful to the environment and for human and nature health. With Apyrum our customers get:

• Superior environmental properties
• A competitive price- and performance ratio, even compared to traditional flame retardants
• Access to Deflamo’s application knowledge and testing capabilities, which helps the customer to reduce development costs and time to market

We mainly focus on replacing conventional flame retardants in plastics and other polymer materials, but we also cooperate with customers in several different areas such as applications for paper, wood, foam etc. A central part of Deflamo’s offer is to assist customers with the formulation, testing and implementation of flame retardant products with Apyrum. This contributes to that our customers may develop new products with a healthy environmental profile both cheaper and faster.

Deflamo AB is a Swedish public limited liability company, listed on Nasdaq First North. Avanza is the company's Certified Adviser.

​Largest order in Deflamo’s history when receiving a new order amounting a value of approximately 1.8 MSEK.

Read more »
Media no image

Interim report January - September 2016

Press Releases   •   Nov 25, 2016 08:16 GMT

Interim report Deflamo AB, January - September 2016

About Deflamo

Deflamo is a specialty chemical company that develops, produces and sells environmentally superior flame retardants under the product name Apyrum.

Apyrum is a patented, environmentally friendly and biodegradable alternative to dangerous flame retardants that includes toxic substances such as bromine, chlorine and antimony, substances that are harmful to the environment and for human and nature health. With Apyrum our customers get:

• Superior environmental properties
• A competitive price- and performance ratio, even compared to traditional flame retardants
• Access to Deflamo’s application knowledge and testing capabilities, which helps the customer to reduce development costs and time to market

We mainly focus on replacing conventional flame retardants in plastics and other polymer materials, but we also cooperate with customers in several different areas such as applications for paper, wood, foam etc. A central part of Deflamo’s offer is to assist customers with the formulation, testing and implementation of flame retardant products with Apyrum. This contributes to that our customers may develop new products with a healthy environmental profile both cheaper and faster.

Deflamo AB is a Swedish public limited liability company, listed on Nasdaq First North. Avanza is the company's Certified Adviser.

Read more »
Media no image

Half year report January-June 2016

Press Releases   •   Aug 26, 2016 10:34 GMT

Only published in Swedish.

Perioden i sammandrag

 • Omsättningen under andra kvartalet 2016 uppgick till 1 221 kSEK (198) och för första halvåret 1 867 kSEK (612).
 • Rörelsens kostnader ökade med 355 kSEK under första halvåret jämfört med samma period föregående år och slutade på 7211 kSEK. De ökade kostnaderna är främst hänförliga till uppbyggnaden av en egen produktionsanläggning i Karlshamn.
 • Rörelseresultatet under andra kvartalet 2016 uppgick till -4 395 kSEK (-4 630) och för första halvåret -8 279 kSEK (-8 859).
 • Likvida medel uppgick till 9 334 kSEK (9 949) per den 30 juni 2016.

Viktiga händelser under andra kvartalet

 • Fortsatt ökad orderingång under andra kvartalet 2016.
 • Emissionslikvid om 20 MSEK, före emissionskostnader, tillfördes bolaget.
 • De första provkörningarna av pilotanläggningen i Karlshamn genomfördes med positivt resultat.
 • Styrelseordförande Jan-Ove Aspeblad utsågs till tillförordnad vd.
 • Ny styrelse valdes vid årsstämman den 26 april med Johan Lavén som styrelseordförande (nyval) och Eric Appelman (nyval) , Fredrik Westin (omval), Åsa Hansdotter (omval), Jan Blomquist (omval), och Pär Stenstierna (omval).

Händelser efter rapporttidens utgång

 • Johnny Bodin tar över rollen som vd den 1 augusti.
 • Första prov av färdig produkt till kund från anläggningen i Karlshamn.

About Deflamo

Deflamo is a specialty chemical company that develops, produces and sells environmentally superior flame retardants under the product name Apyrum.

Apyrum is a patented, environmentally friendly and biodegradable alternative to dangerous flame retardants that includes toxic substances such as bromine, chlorine and antimony, substances that are harmful to the environment and for human and nature health. With Apyrum our customers get:

• Superior environmental properties
• A competitive price- and performance ratio, even compared to traditional flame retardants
• Access to Deflamo’s application knowledge and testing capabilities, which helps the customer to reduce development costs and time to market

We mainly focus on replacing conventional flame retardants in plastics and other polymer materials, but we also cooperate with customers in several different areas such as applications for paper, wood, foam etc. A central part of Deflamo’s offer is to assist customers with the formulation, testing and implementation of flame retardant products with Apyrum. This contributes to that our customers may develop new products with a healthy environmental profile both cheaper and faster.

Deflamo AB is a Swedish public limited liability company, listed on Nasdaq First North. Avanza is the company's Certified Adviser.

Only published in Swedish.

Read more »
Media no image

Extra bolagsstämma i Deflamo godkände styrelsens beslut om företrädesemission om cirka 20 miljoner kronor

Press Releases   •   Feb 26, 2016 12:38 GMT

Extra bolagsstämma i Deflamo AB (publ) den 26 februari 2016 beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 26 januari 2016 om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Varje aktie i Deflamo som innehas på avstämningsdagen för emissionen, den 2 mars 2016, berättigar till en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger rätt att teckna nio (9) nya B‑aktier i Bolaget. Teckningskursen är 2,15 kronor per aktie, vilket vid full teckning motsvarar en total emissionslikvid om cirka 20 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningstiden löper från och med den 4 mars 2016 till och med den 18 mars 2016, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Nyemissionen innebär att bolagets aktiekapital ökar med högst 4 655 461,50 kronor till totalt högst 

9 828 198,50 kronor, genom en emission av högst 9 310 923 nya aktier av serie B.

För möjliggörande av nyemissionen beslutade bolagsstämman även att ändra bolagsordningen på så vis att aktiekapitalgränserna höjdes från nuvarande lägst 1 940 000 kronor och högst 7 760 000 kronor till lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor samt lägsta och högsta antal aktier från lägst
3 880 000 aktier och högst 15 520 000 aktier till lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier.

Ytterligare information om företrädesemissionen kommer att ingå i det informationsmemorandum som förväntas offentliggöras den 29 februari 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per-Erik Velin, VD
Tel: +46 (0)70 674 21 85 
E-mail: per-erik.velin@deflamo.com

Jan-Ove Aspeblad, Styrelseordförande
Tel: +46 (0)73-973 55 77

E-mail: joa521113@gmail.com

About Deflamo

Deflamo is a specialty chemical company that develops, produces and sells environmentally superior flame retardants under the product name Apyrum.

Apyrum is a patented, environmentally friendly and biodegradable alternative to dangerous flame retardants that includes toxic substances such as bromine, chlorine and antimony, substances that are harmful to the environment and for human and nature health. With Apyrum our customers get:

• Superior environmental properties
• A competitive price- and performance ratio, even compared to traditional flame retardants
• Access to Deflamo’s application knowledge and testing capabilities, which helps the customer to reduce development costs and time to market

We mainly focus on replacing conventional flame retardants in plastics and other polymer materials, but we also cooperate with customers in several different areas such as applications for paper, wood, foam etc. A central part of Deflamo’s offer is to assist customers with the formulation, testing and implementation of flame retardant products with Apyrum. This contributes to that our customers may develop new products with a healthy environmental profile both cheaper and faster.

Deflamo AB is a Swedish public limited liability company, listed on Nasdaq First North. Avanza is the company's Certified Advisor.

Extra bolagsstämma i Deflamo AB (publ) den 26 februari 2016 beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 26 januari 2016 om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Read more »
Media no image

Per-Erik Velin leaves the CEO position

Press Releases   •   Jan 22, 2016 09:09 GMT

Malmo January 22, 2016

Deflamo AB (publ) is in negotiations with an international industry group on a strategic cooperation within the plastics area (see separate press release dated 22 January 2016). A future cooperation will bring an impact on the company’s working methods and organization and against this background the CEO for Deflamo, Per-Erik Velin, has accepted another engagement opportunity and thereby announced his resignation with April 30 as the final date.

"The Board of Deflamo has taken a wise decision on direction which I completely support and have been pushing forward together with them. It became apparent at an early stage that this could affect my role in the longer perspective and I started to consider alternatives. When I now received an attractive offer, I therefore chose to accept. This change will thereby take place somewhat earlier in the process then we had expected, but I will do my utmost to support Deflamo in the partner discussions until the end of April when I leave my position", comments CEO Per-Erik Velin.

"We are extremely pleased with Per-Erik's achievements as CEO for Deflamo. He has been a driving factor in the important work of identifying future direction and strategy. Per-Erik’s involvement has also been crucial to the process which has now led up to ongoing negotiations with a major industrial player. In this respect nothing is of course concluded until final agreements have been entered into, but we are so far very pleased with how the discussions are progressing", says Chairman Jan-Ove Aspeblad.

Per-Erik Velin remains in his position until April 30, 2016. Activities to find a successor have been initiated whereby it is noted that the requirements profile will be affected by a possible strategic partnership.

For further information please contact:

Per-Erik Velin, CEO, Deflamo AB (publ) 
Mobile: +46 (0)70 67 42 185 
E-mail: per-erik.velin@deflamo.com

Jan Blomquist, member of the board
Mobile: +46 (0)70-486 17 71
E-mail:jan@blomquist.be

About Deflamo

Deflamo is a specialty chemical company that develops, produces and sells environmentally superior flame retardants under the product name Apyrum.

Apyrum is a patented, environmentally friendly and biodegradable alternative to dangerous flame retardants that includes toxic substances such as bromine, chlorine and antimony, substances that are harmful to the environment and for human and nature health. With Apyrum our customers get:

• Superior environmental properties
• A competitive price- and performance ratio, even compared to traditional flame retardants
• Access to Deflamo’s application knowledge and testing capabilities, which helps the customer to reduce development costs and time to market

We mainly focus on replacing conventional flame retardants in plastics and other polymer materials, but we also cooperate with customers in several different areas such as applications for paper, wood, foam etc. A central part of Deflamo’s offer is to assist customers with the formulation, testing and implementation of flame retardant products with Apyrum. This contributes to that our customers may develop new products with a healthy environmental profile both cheaper and faster.

Deflamo AB is a Swedish public limited liability company, listed on Nasdaq First North. Avanza is the company's Certified Advisor.

Deflamo AB (publ) is in negotiations with an international industry group on a strategic cooperation within the plastics area (press release of 22 January 2016). A future cooperation will bring an impact on the company’s working methods and organization and against this background the CEO for Deflamo, Per-Erik Velin, has accepted another engagement opportunity and announced his resignation.

Read more »
Media no image

Intensified discussions on strategic cooperation

Press Releases   •   Jan 22, 2016 09:02 GMT

Malmo January 22, 2016

Deflamo AB (publ) is now, after initial discussions during the autumn, in negotiations with an international industry group on a close strategic cooperation in plastics. The discussed cooperation includes both research and development, production, marketing and sales. It is also expected to entail access to essential competences within product development and production processes, a broadened customer base and a larger and global sales organization, which would provide further opportunities for a faster time to market.

This development is in line with what was communicated in the company's Q3 report regarding an evaluation of various alternatives to optimize the conditions for a continued development of the company's operations. One such alternative was a deeper strategic cooperation with an industrial player in order to, among other things, exchange competences and get access to a global distribution channel.

Deflamo wants to emphasize that, even if the current situation is a consensus in the discussions, a cooperation cannot be guaranteed before final agreements have been concluded. The goal is to finalize the negotiations during the second quarter 2016.

For further information please contact:

Per-Erik Velin, CEO, Deflamo AB (publ) 
Mobile: +46 (0)70 67 42 185 
E-mail: per-erik.velin@deflamo.com

Jan Blomquist, member of the board
Mobile: +46 (0)70-486 17 71
E-mail:jan@blomquist.be

About Deflamo

Deflamo is a specialty chemical company that develops, produces and sells environmentally superior flame retardants under the product name Apyrum.

Apyrum is a patented, environmentally friendly and biodegradable alternative to dangerous flame retardants that includes toxic substances such as bromine, chlorine and antimony, substances that are harmful to the environment and for human and nature health. With Apyrum our customers get:

• Superior environmental properties
• A competitive price- and performance ratio, even compared to traditional flame retardants
• Access to Deflamo’s application knowledge and testing capabilities, which helps the customer to reduce development costs and time to market

We mainly focus on replacing conventional flame retardants in plastics and other polymer materials, but we also cooperate with customers in several different areas such as applications for paper, wood, foam etc. A central part of Deflamo’s offer is to assist customers with the formulation, testing and implementation of flame retardant products with Apyrum. This contributes to that our customers may develop new products with a healthy environmental profile both cheaper and faster.

Deflamo AB is a Swedish public limited liability company, listed on Nasdaq First North. Avanza is the company's Certified Advisor.

Deflamo AB (publ) is now, after initial discussions during the autumn, in negotiations with an international industry group on a close strategic cooperation in plastics. This development is in line with what was communicated in the company's Q3 report regarding an evaluation of various alternatives to optimize the conditions for a continued development of the company's operations.

Read more »
Media no image

More orders to be delivered in quarter 1, 2016

Press Releases   •   Dec 15, 2015 10:59 GMT

This information is only published in Swedish. For more information, please contact CEO Per-Erik Velin.

Malmö den 15 december 2015

Deflamo AB, som utvecklar, tillverkar och säljer miljöanpassade flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum, fortsätter att ta in nya order för första kvartalet 2016. Som nyligen meddelats fick bolaget för en vecka sedan order på 10 ton med ett värde på över en halv miljon. Nu kan bolaget glädjas åt ytterligare en order om 6 ton för leverans under februari och mars.

”Det är oerhört viktigt att försäljningen börjar ta fart, vilket vi nu börjar se, men framförallt visar detta att Apyrum fungerar som miljövänligt alternativ till de giftiga flamskyddsmedel som finns på marknaden idag”, säger Per-Erik Velin, vd Deflamo AB.

Med den ordermängd som fram till idag är lagd, avseende första kvartalet 2016, passerar bolaget ett ordervärde på över miljonen under första kvartalet 2016.

För ytterligare information kontakta:

Per-Erik Velin, vd, Deflamo AB (publ)

Mobil: +46 (0) 70 67 42 185

Email: per-erik.velin@deflamo.com

Deflamo is a specialty chemical company that develops, produces, and markets the environmentally-friendly flame retardant Apyrum for the manufacturing industry and service companies in Europe.

Apyrum is a patented, environmentally-friendly, and biologically degradable flame retardant that is competitive in industrial use. Today Deflamo cooperates with industrial companies that manufacture products made from plastic, paper, wood, and other materials used in construction, vehicles, electronics, etc. where high demands are made on fire protection, the environment, safety, and health. Apyrum replaces hazardous flame retardants that contain, for example, bromide, chlorine, antimony, boron, and phosphate esters with substances that are not harmful to health and the environment.

Deflamo is a Swedish corporation listed on the equities market Aktietorget. It owns the patent for Apyrum's environmentally-friendly flame retardant technology for Europe and part of Asia, an area that contains a third of the world market for flame retardants. Deflamo's operations include development, production, marketing, and sales. A central part of the sales process is technical project management, and together with the customer, Deflamo helps to develop, evaluate, and optimize their manufacturing processes related to flame retardation technology.

Deflamo receives new order for 6 tons to be delivered in February-March. Order value for the first quarter of 2016 is now more than 1 MSEK.

Read more »
Media no image

Orders for 10 ton to be delivered in January-February

Press Releases   •   Dec 07, 2015 09:50 GMT

Only published in Swedish. For more information please contact CEO, Per-Erik Velin

Statusuppdatering - Deflamo tar emot nya order om 10 ton

Malmö den 7 december 2015

Svenska Deflamo AB, som utvecklar, tillverkar och säljer miljöanpassade flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum, meddelar idag att man tagit emot nya order om totalt 10 ton och med ett ordervärde om drygt en halv miljon kronor. Leveranser kommer att ske under januari-februari 2016.

”Vårt fokus på PVC börjar nu ge resultat i stabilare orderingång” säger Per-Erik Velin, vd på Deflamo. ”Det här visar att vi är på rätt väg och att uthålligt arbete lönar sig.”

Kunden är åter samma internationella industriföretag som under 2015 års andra halva beställde 9 ton. Kundföretaget erbjuder marknaden ett stort antal specialprodukter där flamskyddet är viktigt. Det är ett företag som arbetar aktivt för att minska farliga och miljöpåverkande ämnen i sina produkter.

”Att den här kunden, avseende de två första månaderna 2016, redan lagt order på mer än hela 2015 års volym är givetvis väldigt positivt. Jag ser med optimism fram emot 2016”, avslutar Per-Erik Velin.

För ytterligare information kontakta:

Per-Erik Velin, vd, Deflamo AB (publ)

Mobil: +46 (0) 70 67 42 185

Email: per-erik.velin@deflamo.com

Deflamo is a specialty chemical company that develops, produces, and markets the environmentally-friendly flame retardant Apyrum for the manufacturing industry and service companies in Europe.

Apyrum is a patented, environmentally-friendly, and biologically degradable flame retardant that is competitive in industrial use. Today Deflamo cooperates with industrial companies that manufacture products made from plastic, paper, wood, and other materials used in construction, vehicles, electronics, etc. where high demands are made on fire protection, the environment, safety, and health. Apyrum replaces hazardous flame retardants that contain, for example, bromide, chlorine, antimony, boron, and phosphate esters with substances that are not harmful to health and the environment.

Deflamo is a Swedish corporation listed on the equities market Aktietorget. It owns the patent for Apyrum's environmentally-friendly flame retardant technology for Europe and part of Asia, an area that contains a third of the world market for flame retardants. Deflamo's operations include development, production, marketing, and sales. A central part of the sales process is technical project management, and together with the customer, Deflamo helps to develop, evaluate, and optimize their manufacturing processes related to flame retardation technology.

​Press release only published in Swedish. For more information please contact CEO, Per-Erik Velin Deflamo receives orders for 10 ton to be delivered in January-February. Order value over halv million Swedish kronor.

Read more »
Media no image

New orders to be delivered before year end

Press Releases   •   Nov 13, 2015 09:25 GMT

Only publlished in Swedish:

Deflamo: Statusuppdatering – nya order med leverans före årsskiftet

Malmö den 13 november 2015

Svenska Deflamo AB, listat på Nasdaq First North, som utvecklar, tillverkar och säljer miljöanpassade flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum, har erhållit ytterligare uppföljningsordrar om totalt 4 ton.

Beställaren är samma kund som under sommaren har lagt ett antal order. Leveranserna är på kundens begäran fördelade på två leveranser, två ton att levereras i slutet av november och resterande två ton i början av december.

”De här två ordrarna är en viktig bekräftelse för Deflamo”, säger Per-Erik Velin, vd på Deflamo. ”Det sammantagna värdet av årets ordrar från denna kund understiger visserligen 1 Mkr och har därmed endast begränsad ekonomisk påverkan, men vi ser dessa repetitiva ordrar som ett bevis på att Apyrum börjar få fäste som ett attraktivt, miljövänligt, fungerande val inom PVC-industrin. Vi är dessutom positivt överraskade över dessa två tidigarelagda beställningar. Vi hade enbart räknat med en uppföljningsorder på två ton i slutet av året.”

Kundföretaget är ett större europeiskt industriföretag med ett stort antal specialprodukter där flamskyddet är viktigt. Det är ett företag som arbetar aktivt för att minska farliga och miljöpåverkande ämnen i sina produkter.

”Vi har under lång tid haft ett nära samarbete med den här kunden. Vårt kundengagemang, vilket innebär ett aktivt deltagande i utvecklingsarbetet, visar nu resultat. Deflamos kunnande och labbmöjligheter inom brandprovning uppskattas och vi ser fram emot ett antal andra projekt som nu går in i sin slutfas”, avslutar Per-Erik Velin.

Deflamo fortsätter att leverera Apyrum från den legotillverkare i Storbritannien där ett leveransavtal slöts under sommaren på 100 ton, gällande fram till december 2016. I Karlshamn framskrider byggnationen av den egna produktionsanläggningen. Denna beräknas tas i bruk som pilotanläggning i början av 2016.

För ytterligare information kontakta:

Per-Erik Velin, vd, Deflamo AB (publ)

Mobil: +46 (0) 70 67 42 185

Email: per-erik.velin@deflamo.com

Deflamo is a specialty chemical company that develops, produces, and markets the environmentally-friendly flame retardant Apyrum for the manufacturing industry and service companies in Europe.

Apyrum is a patented, environmentally-friendly, and biologically degradable flame retardant that is competitive in industrial use. Today Deflamo cooperates with industrial companies that manufacture products made from plastic, paper, wood, and other materials used in construction, vehicles, electronics, etc. where high demands are made on fire protection, the environment, safety, and health. Apyrum replaces hazardous flame retardants that contain, for example, bromide, chlorine, antimony, boron, and phosphate esters with substances that are not harmful to health and the environment.

Deflamo is a Swedish corporation listed on the equities market Aktietorget. It owns the patent for Apyrum's environmentally-friendly flame retardant technology for Europe and part of Asia, an area that contains a third of the world market for flame retardants. Deflamo's operations include development, production, marketing, and sales. A central part of the sales process is technical project management, and together with the customer, Deflamo helps to develop, evaluate, and optimize their manufacturing processes related to flame retardation technology.

This will only be published in Swedish. Please contact Per-Erik Velin, CEO of Deflamo AB, if you would like more information about the press release. Contact info below. Svenska Deflamo AB, listat på Nasdaq First North, som utvecklar, tillverkar och säljer miljöanpassade flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum, har erhållit ytterligare uppföljningsordrar om totalt 4 ton.

Read more »
Media no image

Published in Swedish: Qauterly report January - September 2015

Press Releases   •   Oct 30, 2015 13:46 GMT

This report is only published in Swedish. For more information please contact:

Per-Erik Velin, CEO

0046-(0)70-6742185

per-erik.velin@deflamo.com


Perioden i sammanhang

 • Omsättningen under årets första nio månader uppgick till 789 kSEK (312) och för kvartalet till 177 kSEK (147).
 • Rörelseresultatet under årets första nio månader uppgick till -12 114 kSEK (-10 718) och för kvartalet blev resultatet -3 254 kSEK (-3 889).
 • Likvida medel uppgick till 5 930 kSEK (2 412) per den 30 september 2015.

Viktiga händelser under tredje kvartalet

 • Avtal signerat om etablering av produktionsanläggning i Karlshamn, tillståndsansökningar på gång för etablering och den framtida uppskalningen av produktionen.
 • Justerade villkor för teckningsoptionerna av serie TO 2B kommunicerades i september: i huvudsak förlängd teckningstid och ny teckningskurs 3,20 SEK.
 • Deflamo har utsett patentavdelningen på Perstorp AB att vara bolagets patentombud.
 • Deflamo har blivit tillfrågade om ett deltagande i Mistra-projektet ”Plaster i ett hållbart samhälle”. Projektet koordineras av Lunds Universitet och ansökning av medel till projektet pågår.

Händelser efter rapporttidens utgång

 • Efter avslutad teckningsperiod, den 9 oktober 2015, för teckningsoptioner av serie TO 2 B kunde konstateras att 848 644 B-aktier nytecknats, vilket innebar att ca 2,7 mkr tillfördes bolaget. Detta motsvarar en teckningsgrad om ca 43 %.
 • Ny produktionsledare till Karlshamnsanläggningen är anställd och börjar 1 december 2015.

Deflamo is a specialty chemical company that develops, produces, and markets the environmentally-friendly flame retardant Apyrum for the manufacturing industry and service companies in Europe.

Apyrum is a patented, environmentally-friendly, and biologically degradable flame retardant that is competitive in industrial use. Today Deflamo cooperates with industrial companies that manufacture products made from plastic, paper, wood, and other materials used in construction, vehicles, electronics, etc. where high demands are made on fire protection, the environment, safety, and health. Apyrum replaces hazardous flame retardants that contain, for example, bromide, chlorine, antimony, boron, and phosphate esters with substances that are not harmful to health and the environment.

Deflamo is a Swedish corporation listed on the equities market Aktietorget. It owns the patent for Apyrum's environmentally-friendly flame retardant technology for Europe and part of Asia, an area that contains a third of the world market for flame retardants. Deflamo's operations include development, production, marketing, and sales. A central part of the sales process is technical project management, and together with the customer, Deflamo helps to develop, evaluate, and optimize their manufacturing processes related to flame retardation technology.

This report is only published in Swedish.

Read more »

Images & Videos 2 images

About Deflamo AB

About Deflamo

Deflamo is a speciality chemical company that develop, produce and sell the environmentally friendly flame retardant Apyrum for the manufacturing industry and service companies in Europe.

Apyrum is a biologically degradable flame retardant that is competitive in industrial use. Today Deflamo cooperates with industrial companies that manufacture products made of plastic, paper, wood and other materials used in constructions, vehicles, electronics etc. with high demands for fire protection, the environment, safety and health. Apyrum replaces hazardous flame retardants that contain, for example, bromide, chlorine, antimony, boron, and phosphate esters with substances that are not harmful to health and the environment.

Deflamo is a Swedish corporation listed on the equities market Nasdaq First North. Avanza is appointed as Certified Adviser.

Address

 • Deflamo AB
 • Höjdrodergatan 32
 • 212 39 MALMÖ
 • SWEDEN