Media-no-image

New orders to be delivered before year end

Press Releases   •   Nov 13, 2015 09:25 GMT

Only publlished in Swedish:

Deflamo: Statusuppdatering – nya order med leverans före årsskiftet

Malmö den 13 november 2015

Svenska Deflamo AB, listat på Nasdaq First North, som utvecklar, tillverkar och säljer miljöanpassade flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum, har erhållit ytterligare uppföljningsordrar om totalt 4 ton.

Beställaren är samma kund som under sommaren har lagt ett antal order. Leveranserna är på kundens begäran fördelade på två leveranser, två ton att levereras i slutet av november och resterande två ton i början av december.

”De här två ordrarna är en viktig bekräftelse för Deflamo”, säger Per-Erik Velin, vd på Deflamo. ”Det sammantagna värdet av årets ordrar från denna kund understiger visserligen 1 Mkr och har därmed endast begränsad ekonomisk påverkan, men vi ser dessa repetitiva ordrar som ett bevis på att Apyrum börjar få fäste som ett attraktivt, miljövänligt, fungerande val inom PVC-industrin. Vi är dessutom positivt överraskade över dessa två tidigarelagda beställningar. Vi hade enbart räknat med en uppföljningsorder på två ton i slutet av året.”

Kundföretaget är ett större europeiskt industriföretag med ett stort antal specialprodukter där flamskyddet är viktigt. Det är ett företag som arbetar aktivt för att minska farliga och miljöpåverkande ämnen i sina produkter.

”Vi har under lång tid haft ett nära samarbete med den här kunden. Vårt kundengagemang, vilket innebär ett aktivt deltagande i utvecklingsarbetet, visar nu resultat. Deflamos kunnande och labbmöjligheter inom brandprovning uppskattas och vi ser fram emot ett antal andra projekt som nu går in i sin slutfas”, avslutar Per-Erik Velin.

Deflamo fortsätter att leverera Apyrum från den legotillverkare i Storbritannien där ett leveransavtal slöts under sommaren på 100 ton, gällande fram till december 2016. I Karlshamn framskrider byggnationen av den egna produktionsanläggningen. Denna beräknas tas i bruk som pilotanläggning i början av 2016.

För ytterligare information kontakta:

Per-Erik Velin, vd, Deflamo AB (publ)

Mobil: +46 (0) 70 67 42 185

Email: per-erik.velin@deflamo.com

Deflamo is a specialty chemical company that develops, produces, and markets the environmentally-friendly flame retardant Apyrum for the manufacturing industry and service companies in Europe.

Apyrum is a patented, environmentally-friendly, and biologically degradable flame retardant that is competitive in industrial use. Today Deflamo cooperates with industrial companies that manufacture products made from plastic, paper, wood, and other materials used in construction, vehicles, electronics, etc. where high demands are made on fire protection, the environment, safety, and health. Apyrum replaces hazardous flame retardants that contain, for example, bromide, chlorine, antimony, boron, and phosphate esters with substances that are not harmful to health and the environment.

Deflamo is a Swedish corporation listed on the equities market Aktietorget. It owns the patent for Apyrum's environmentally-friendly flame retardant technology for Europe and part of Asia, an area that contains a third of the world market for flame retardants. Deflamo's operations include development, production, marketing, and sales. A central part of the sales process is technical project management, and together with the customer, Deflamo helps to develop, evaluate, and optimize their manufacturing processes related to flame retardation technology.

This will only be published in Swedish. Please contact Per-Erik Velin, CEO of Deflamo AB, if you would like more information about the press release. Contact info below. Svenska Deflamo AB, listat på Nasdaq First North, som utvecklar, tillverkar och säljer miljöanpassade flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum, har erhållit ytterligare uppföljningsordrar om totalt 4 ton.

Read more »
Media-no-image

Published in Swedish: Qauterly report January - September 2015

Press Releases   •   Oct 30, 2015 13:46 GMT

This report is only published in Swedish. For more information please contact:

Per-Erik Velin, CEO

0046-(0)70-6742185

per-erik.velin@deflamo.com


Perioden i sammanhang

 • Omsättningen under årets första nio månader uppgick till 789 kSEK (312) och för kvartalet till 177 kSEK (147).
 • Rörelseresultatet under årets första nio månader uppgick till -12 114 kSEK (-10 718) och för kvartalet blev resultatet -3 254 kSEK (-3 889).
 • Likvida medel uppgick till 5 930 kSEK (2 412) per den 30 september 2015.

Viktiga händelser under tredje kvartalet

 • Avtal signerat om etablering av produktionsanläggning i Karlshamn, tillståndsansökningar på gång för etablering och den framtida uppskalningen av produktionen.
 • Justerade villkor för teckningsoptionerna av serie TO 2B kommunicerades i september: i huvudsak förlängd teckningstid och ny teckningskurs 3,20 SEK.
 • Deflamo har utsett patentavdelningen på Perstorp AB att vara bolagets patentombud.
 • Deflamo har blivit tillfrågade om ett deltagande i Mistra-projektet ”Plaster i ett hållbart samhälle”. Projektet koordineras av Lunds Universitet och ansökning av medel till projektet pågår.

Händelser efter rapporttidens utgång

 • Efter avslutad teckningsperiod, den 9 oktober 2015, för teckningsoptioner av serie TO 2 B kunde konstateras att 848 644 B-aktier nytecknats, vilket innebar att ca 2,7 mkr tillfördes bolaget. Detta motsvarar en teckningsgrad om ca 43 %.
 • Ny produktionsledare till Karlshamnsanläggningen är anställd och börjar 1 december 2015.

Deflamo is a specialty chemical company that develops, produces, and markets the environmentally-friendly flame retardant Apyrum for the manufacturing industry and service companies in Europe.

Apyrum is a patented, environmentally-friendly, and biologically degradable flame retardant that is competitive in industrial use. Today Deflamo cooperates with industrial companies that manufacture products made from plastic, paper, wood, and other materials used in construction, vehicles, electronics, etc. where high demands are made on fire protection, the environment, safety, and health. Apyrum replaces hazardous flame retardants that contain, for example, bromide, chlorine, antimony, boron, and phosphate esters with substances that are not harmful to health and the environment.

Deflamo is a Swedish corporation listed on the equities market Aktietorget. It owns the patent for Apyrum's environmentally-friendly flame retardant technology for Europe and part of Asia, an area that contains a third of the world market for flame retardants. Deflamo's operations include development, production, marketing, and sales. A central part of the sales process is technical project management, and together with the customer, Deflamo helps to develop, evaluate, and optimize their manufacturing processes related to flame retardation technology.

This report is only published in Swedish.

Read more »
Qdylq7zto0qqpum97pek

Deflamos environmentally friendly flame retardant Apyrum selected for prestigious German Research Project

Press Releases   •   Apr 17, 2015 07:10 GMT

Deflamo AB, a Swedish company developing and manufacturing eco-friendly flame retardant products under the brand name Apyrum, has been selected to be part of the German research project “Biogenic Flame Retardant”. The end product shall be used in application areas with fire protection requirements. The project is financially supported by FNR (Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe) with €360 000.

Media-no-image

Deflamo receives new largest order - 5 tons Apyrum

Press Releases   •   Feb 17, 2015 14:06 GMT

Malmo, Sweden, February 17, 2015

Deflamo receives new largest order - 5 tons Apyrum

The Swedish company Deflamo AB, which develops, produces and markets environmentally friendly flame retardants under the product name Apyrum, has received its largest order to date. The order this time is for 5 tons, representing approximately 80 % of last year's total sales volumes. The order relates to a PVC application and the customer's total potential for Apyrum exceeding 100 tons per year.

The customer chose Apyrum to offer an environmentally friendly option that is biodegradable and harmless to humans and nature.

"We are delighted to have another major order which prove the attractiveness of Apyrum for key customers in our target segments. It is very encouraging that in recent months purposeful marketing efforts are producing results and a further proof that the company's sales strategy is successful," says Magnus Jörsmo, CEO Deflamo.

With increasing awareness of the potential environmental and health hazards with various additives in plastics, many companies search for environmentally friendly solutions. In Deflamo cases, this involves replacing conventional flame retardants with Apyrum, an environmentally friendly product that offers flame retardant properties equal to at least highly contested products used until now.

For further information contact:

Magnus Jörsmo, CEO, Deflamo AB (publ)
Mobile: +44 (0)73-973 5828
Email: magnus.jorsmo@deflamo.com

About Deflamo

Deflamo is a specialty chemicals company that develops, produces and markets environmentally superior flame retardants under the product name Apyrum to various users in the European market.

Apyrum is patented, environmentally friendly and biodegradable, and replaces hazardous flame retardants such as bromine, chlorine and antimony with substances that are harmless to the environment and health.

Our customers choose Apyrum for the following reasons:

 • The superior environmental properties
 • The competitive price/performance ratio, also compared to traditional flame retardants
 • Access to Deflamo application knowledge and testing capabilities, both of which contribute to reducing customer development costs and Time to Market
 • We mainly focus on replacing conventional flame retardants in plastics and other polymers, but we also collaborate with clients in several different areas such as paper, wood and textiles in application development.

  A central part of Deflamo’s offer is to provide assistance with formulation, testing and implementation of flame retardant products with Apyrum, which helps our customers to develop new products with an environmental profile both cheaper and faster.

  Deflamo AB is a Swedish public limited company listed on Aktietorget, and owns patents for Apyrum flame technology throughout Europe and parts of Asia. The area contains a third of the world market for flame retardants, which corresponds to approximately SEK 12 billion.

  Deflamo is a specialty chemical company that develops, produces, and markets the environmentally-friendly flame retardant Apyrum for the manufacturing industry and service companies in Europe.

  Apyrum is a patented, environmentally-friendly, and biologically degradable flame retardant that is competitive in industrial use. Today Deflamo cooperates with industrial companies that manufacture products made from plastic, paper, wood, and other materials used in construction, vehicles, electronics, etc. where high demands are made on fire protection, the environment, safety, and health. Apyrum replaces hazardous flame retardants that contain, for example, bromide, chlorine, antimony, boron, and phosphate esters with substances that are not harmful to health and the environment.

  Deflamo is a Swedish corporation listed on the equities market Aktietorget. It owns the patent for Apyrum's environmentally-friendly flame retardant technology for Europe and part of Asia, an area that contains a third of the world market for flame retardants. Deflamo's operations include development, production, marketing, and sales. A central part of the sales process is technical project management, and together with the customer, Deflamo helps to develop, evaluate, and optimize their manufacturing processes related to flame retardation technology.

  The Swedish company Deflamo AB, which develops, produces and markets environmentally friendly flame retardants under the product name Apyrum, has received its largest order to date. The order this time is for 5 tons, representing approximately 80 % of last year's total sales volumes. The order relates to a PVC application and the customer's total potential for Apyrum exceeding 100 tons per year.

  Read more »
  Media-no-image

  Deflamo receives its largest order so far

  Press Releases   •   Feb 09, 2015 13:57 GMT

  Malmo, Sweden, February 9, 2015

  Deflamo receives its largest order so farThe Swedish company Deflamo AB, which develops, produces and markets environmentally friendly flame retardants under the product name Apyrum, has received its largest order for a total volume of 1.5 tons. The order corresponds to approximately 25% of last year's total sales volume, and has a total potential for Apyrum exceeding 50 tons.

  The customer chose Apyrum to offer an environmentally friendly option that is biodegradable and harmless to humans and nature.

  "It is gratifying that in recent months purposeful marketing efforts are producing results and a further proof that the company's new sales strategy is successful," says Magnus Jörsmo, CEO Deflamo.

  With increasing awareness of the potential environmental and health hazards with various additives in plastics, many companies search for environmentally friendly solutions. In Deflamo cases, this involves replacing conventional flame retardants with Apyrum, an environmentally friendly product that offers flame retardant properties equal to at least highly contested products used until now.

  For further information contact:

  Magnus Jörsmo, CEO, Deflamo AB (publ)
  Mobile: +44 (0)73-973 5828
  Email: magnus.jorsmo@deflamo.com

  About Deflamo

  Deflamo is a specialty chemicals company that develops, produces and markets environmentally superior flame retardants under the product name Apyrum to various users in the European market.

  Apyrum is patented, environmentally friendly and biodegradable, and replaces hazardous flame retardants such as bromine, chlorine and antimony with substances that are harmless to the environment and health.

  Our customers choose Apyrum for the following reasons:

 • The superior environmental properties
 • The competitive price/performance ratio, also compared to traditional flame retardants
 • Access to Deflamo application knowledge and testing capabilities, both of which contribute to reducing customer development costs and Time to Market
 • We mainly focus on replacing conventional flame retardants in plastics and other polymers, but we also collaborate with clients in several different areas such as paper, wood and textiles in application development.

  A central part of Deflamo’s offer is to provide assistance with formulation, testing and implementation of flame retardant products with Apyrum, which helps our customers to develop new products with an environmental profile both cheaper and faster.

  Deflamo AB is a Swedish public limited company listed on Aktietorget, and owns patents for Apyrum flame technology throughout Europe and parts of Asia. The area contains a third of the world market for flame retardants, which corresponds to approximately SEK 12 billion.

  Deflamo is a specialty chemical company that develops, produces, and markets the environmentally-friendly flame retardant Apyrum for the manufacturing industry and service companies in Europe.

  Apyrum is a patented, environmentally-friendly, and biologically degradable flame retardant that is competitive in industrial use. Today Deflamo cooperates with industrial companies that manufacture products made from plastic, paper, wood, and other materials used in construction, vehicles, electronics, etc. where high demands are made on fire protection, the environment, safety, and health. Apyrum replaces hazardous flame retardants that contain, for example, bromide, chlorine, antimony, boron, and phosphate esters with substances that are not harmful to health and the environment.

  Deflamo is a Swedish corporation listed on the equities market Aktietorget. It owns the patent for Apyrum's environmentally-friendly flame retardant technology for Europe and part of Asia, an area that contains a third of the world market for flame retardants. Deflamo's operations include development, production, marketing, and sales. A central part of the sales process is technical project management, and together with the customer, Deflamo helps to develop, evaluate, and optimize their manufacturing processes related to flame retardation technology.

  Deflamo receives its largest order so farThe Swedish company Deflamo AB, which develops, produces and markets environmentally friendly flame retardants under the product name Apyrum, has received its largest order for a total volume of 1.5 tons. The order corresponds to approximately 25% of last year's total sales volume, and has a total potential for Apyrum exceeding 50 tons.

  Read more »
  Ipjv6uc68qu2unt4kaii
  Orskcmhjvijrms8tr4tm

  Thoughts on the great intersectional and multi-faceted ELUTE Intiative

  Blog posts   •   Oct 06, 2014 12:14 GMT

  I was pleased to hear of the ELUTE (Elucidating Sources & Pathways of Environmental Contamination with Brominated Persistent Organic Chemicals Using Advanced Instrumental Tools) Initiative, which was awarded EUR1.2 million from the Marie Curie European Industrial Doctorate programme.

  Media-no-image

  Deflamo and NRC Extend Partnership

  Press Releases   •   Oct 01, 2014 12:05 GMT

  Deflamo, the Swedish producer of natural flame retardant Apyrum, and Nordmann, Rassmann GmbH (NRC), based in Hamburg Germany, have agreed to continue their partnership and agreement to include Apyrum in NRCs portfolio of specialty chemicals. The cooperation enables Deflamo to greatly expand its market presence thanks to NRCs expertise in the field of flame retardants and extensive customer base, and strengthens NRCs product portfolio with a high-performing and environmentally superior solution available directly from its warehouses in Germany.

  The Flame Retardants department of Polymer and Polymer Additives - NRC’s business unit - handles a large volume of flame retardants for distribution to a substantial customer base across Germany and other European countries. NRC initiated the cooperation with Deflamo due to Apyrum’s unique environmental properties, which diversifies and strengthens not only NRC’s product portfolio of flame retardants, but the business area as a whole. 

  Apyrum is a perfect addition to our range of flame retardants. Many customers are now asking for environmentally friendly products, and as a responsible supplier it is our duty to respond. Currently our focus is on Apyrum for the plastics industry, and we have initiated lab tests with a number of large companies in the field. We see a great opportunity to continue working with Deflamosays Ralf Meier, Business Manager at Nordmann, Rassman GmbH.

  CEO of Deflamo Magnus Jörsmo comments, “The cooperation with NRC means we not only benefit from their deep competence within sales and distribution of specialty chemicals, but also get a faster inroad to, and better coverage of, important markets”.

  For further information, please contact Magnus Jörsmo, CEO of Deflamo at +46 739735828 or magnus.jorsmo@deflamo.com, or Ralf Meier, Business Manager Flame Retardants, Nordmann Rassmann GmbH at +49 40 3687-207 or ralf.meier@nrc.de

  Deflamo is a specialty chemical company that develops, produces, and markets the environmentally-friendly flame retardant Apyrum for the manufacturing industry and service companies in Europe.

  Apyrum is a patented, environmentally-friendly, and biologically degradable flame retardant that is competitive in industrial use. Today Deflamo cooperates with industrial companies that manufacture products made from plastic, paper, wood, and other materials used in construction, vehicles, electronics, etc. where high demands are made on fire protection, the environment, safety, and health. Apyrum replaces hazardous flame retardants that contain, for example, bromide, chlorine, antimony, boron, and phosphate esters with substances that are not harmful to health and the environment.

  Deflamo is a Swedish corporation listed on the equities market Aktietorget. It owns the patent for Apyrum's environmentally-friendly flame retardant technology for Europe and part of Asia, an area that contains a third of the world market for flame retardants. Deflamo's operations include development, production, marketing, and sales. A central part of the sales process is technical project management, and together with the customer, Deflamo helps to develop, evaluate, and optimize their manufacturing processes related to flame retardation technology.

  Deflamo, the Swedish producer of natural flame retardant Apyrum, and Nordmann, Rassmann GmbH (NRC), based in Hamburg Germany, have agreed to continue their partnership and agreement to include Apyrum in NRC’s portfolio of specialty chemicals.

  Read more »
  Media-no-image

  Major investment in cone calorimeter and laboratory two roll mill leads to faster and cheaper testing and development

  Press Releases   •   Sep 18, 2014 08:27 GMT

  Deflamo, a Swedish company developing and manufacturing eco-friendly flame retardant products under the brand name Apyrum, has completed the laboratory investment as previously announced; a cone calorimeter and a laboratory two roll mill with a total value of SEK 1.1 million.

  A cone calorimeter measures a material's flammability and thus the effect of various flame retardants, and the laboratory two roll mill allows Deflamo to produce plastics with Apyrum inside, in-house. The new equipment will reduce the time for development considerably, both for Deflamo as well as its customers, and is expected to be installed and ready for use end of September.

  Purchasing fire tests via external institutes often range from 2000 to 5 000 euros and may, in addition to the cost, delay the development process heavily; in some cases up to several months. With the equipment available in Deflamo’s own laboratory, fire tests can be carried out without the need to use external suppliers and thus significantly shorten the time for development.

  "With the new cone calorimeter will we be able to carry out our own fire tests according to the international standard ISO 5660 and others, and the laboratory two roll mill will allow us to speed up both internal development processes as well as customer projects," says Magnus Jörsmo, CEO of Deflamo.

  Fore more information, please contact:
  Magnus Jörsmo, CEO, Deflamo
  Mobile: 073-973 5828


  Deflamo is a specialty chemical company that develops, produces, and markets the environmentally-friendly flame retardant Apyrum for the manufacturing industry and service companies in Europe.

  Apyrum is a patented, environmentally-friendly, and biologically degradable flame retardant that is competitive in industrial use. Today Deflamo cooperates with industrial companies that manufacture products made from plastic, paper, wood, and other materials used in construction, vehicles, electronics, etc. where high demands are made on fire protection, the environment, safety, and health. Apyrum replaces hazardous flame retardants that contain, for example, bromide, chlorine, antimony, boron, and phosphate esters with substances that are not harmful to health and the environment.

  Deflamo is a Swedish corporation listed on the equities market Aktietorget. It owns the patent for Apyrum's environmentally-friendly flame retardant technology for Europe and part of Asia, an area that contains a third of the world market for flame retardants. Deflamo's operations include development, production, marketing, and sales. A central part of the sales process is technical project management, and together with the customer, Deflamo helps to develop, evaluate, and optimize their manufacturing processes related to flame retardation technology.

  Deflamo, developing and manufacturing eco-friendly flame retardant products, has completed the laboratory investment as previously announced; a cone calorimeter and a laboratory two roll mill. The new equipment will reduce the time for development considerably, both for Deflamo as well as its customers, and is expected to be installed and ready for use end of September.

  Read more »
  Media-no-image

  Deflamo and MKF-Ergis, one of Europe's largest plastic film producers, proceed with application testing on a larger scale

  Press Releases   •   Sep 16, 2014 07:25 GMT

  Deflamo, the Swedish producer of the natural flame retardant Apyrum, and MKF-Ergis Sp. z o.o. a subsidiary of the Ergis Group and one of Europe’s largest plastic film producers, have finished initial laboratory trials and agreed to continue testing the application on a larger scale. 

  MKF-Ergis Sp. z o.o. is a leading manufacturer of PVC and PET rigid films, which are suitable for food packaging as well as for use in the technical and pharmaceutical sectors. MKF-Ergis is now evaluating Deflamo’s cutting-edge flame retardant technology Apyrum for use in their flame retardant film applications. 

  In addition to its unique environmentally-friendly qualities, Apyrum is versatile and can be adapted to different applications, including plastic films, which is undoubtedly an important prerequisite for approval as a supplier by MKF-Ergis Sp. z o.o. 

  ”It has been a pleasure to cooperate with Deflamo so far. We have very high quality demands, and the Deflamo team has been highly engaged through every part of the process, providing both technical support and unlimited access to their established laboratory capabilities. The results of the industrial trials, both in house and undertaken by MKF-Ergis customers, will define our future mutual business. Based on the initial tests we are very excited about our continued cooperation with Deflamo, and hope to establish a long term cooperation in this field,” said Mr Krzysztof Garman, R&D Manager in Ergis Group.

  Mr Magnus Jörsmo, CEO of Deflamo, commented, ”From Deflamo’s perspective, the cooperation with MKF-Ergis is very interesting as MKF-Ergis is a large and well known user of flame retardants in plastics, and we hope to establish a long term relationship with MKF-Ergis.”  

  For further information, please contact Magnus Jörsmo, CEO of Deflamo at +46 739 735 828 or magnus.jorsmo@deflamo.com.

  About Deflamo

  Deflamo is a specialty chemicals company that develops, produces and markets environmentally superior flame retardant under the product name Apyrum to different users in the European market. Apyrum is patented, environmentally friendly and biodegradable, and replaces hazardous flame retardants that contain ingredients such as bromine, chlorine and antimony with substances that are harmless to the environment and health.

  Our customers choose Apyrum for mainly the following reasons:

  • The superior environmental properties

  • The competitive price / performance ratio, even when compared with traditional flame retardants

  • Access to Deflamo application knowledge and testing capabilities, both of which contribute to reducing customer's development costs and Time to Market

  We mainly focus on replacing conventional flame retardants in plastics and other polymer materials, but we also collaborate with clients in various areas such as paper, wood and textiles regarding application development.

  A central part of Deflamo’s offer is to provide assistance for the formulation, testing and implementation of Apyrum, which helps our customers to develop new products with environmental profile both cheaper and faster.

  Deflamo AB is a Swedish public company that is listed on Aktietorget, and owns the patents for Apyrum environmentally superior flame retardant technology throughout Europe and in parts of Asia. The area represents one-third of the world market for flame retardanst, which is equivalent to about 12 billion SEK.

  Deflamo, the Swedish producer of the natural flame retardant Apyrum, and MKF-Ergis Sp. z o.o. a subsidiary of the Ergis Group and one of Europe’s largest plastic film producers, have finished initial laboratory trials and agreed to continue testing the application on a larger scale.

  Read more »
  Media-no-image
  Orskcmhjvijrms8tr4tm

  DEFLAMO: Major Investment in Test Equipment Speeds Up Development Cycle and Creates Unique Position

  Press Releases   •   May 12, 2014 12:40 GMT

  DEFLAMO, a company developing and manufacturing eco-friendly flame retardant products under the brand name Apyrum, has decided to make a strategic investment in the company’s laboratory equipment. The investment consists of the purchase of a cone calorimeter for studying small samples of material in order to determine their flammability and a laboratory two roll mill used for producing plastic film. The mill makes it possible for DEFLAMO to produce different batches of plastic material for in-house testing.

  The cone calorimeter enables DEFLAMO to carry out standardized fire testing according to the international standard ISO 5660, whereby a sample of material is exposed to heat, after which information is gathered regarding time to ignition, heat release rate, gas composition and other critical parameters that are vital to the development of flame retardant products.

  The new laboratory two roll mill will allow DEFLAMO to produce different types of plastic film for testing with Apyrum flame retardants. This means that DEFLAMO can speed up application development considerably, both for it's own research as well as for customer projects.

  DEFLAMO is now one of few flame retardant companies, perhaps the only one in Europe, that has amassed this type of testing capacity. The new equipment, together with existing laboratory testing equipment, means that DEFLAMO now holds a unique market position and is well equipped for the rapid development of applications for fire retardation.

  Time is Money

  To be competitive on the flame retardant market, it is not enough to have an eco-friendly product with equivalent or better performance and total cost than other commonly used harmful alternatives. It also requires having capacity to be able to quickly develop materials for use in production.

  "The new equipment, together with close cooperation with customers, will make the optimization of Apyrum-based applications easier, faster, and more exact. This will ensure that the customer obtains the right performance at the right price. By investing in the cone calorimeter and the two roll mill, DEFLAMO will be able to reduce the development time of new projects as well as the lead time for deliveries," says Magnus Jörsmo, CEO of DEFLAMO AB. 

  DEFLAMO is a specialty chemical company that develops, produces, and markets the environmentally-friendly flame retardant Apyrum for the manufacturing industry and service companies in Europe.

  Apyrum is a patented, environmentally-friendly, and biologically degradable flame retardant that is competitive in industrial use. Today DEFLAMO cooperates with industrial companies that manufacture products made from plastic, paper, wood, and other materials used in construction, vehicles, electronics, etc. where high demands are made on fire protection, the environment, safety, and health. Apyrum replaces hazardous flame retardants that contain, for example, bromide, chlorine, antimony, boron, and phosphate esters with substances that are not harmful to health and the environment.

  DEFLAMO is a Swedish corporation listed on the equities market Aktietorget. It owns the patent for Apyrum's environmentally-friendly flame retardant technology for Europe and part of Asia, an area that contains a third of the world market for flame retardants. DEFLAMO's operations include development, production, marketing, and sales. A central part of the sales process is technical project management, and together with the customer, DEFLAMO helps to develop, evaluate, and optimize their manufacturing processes related to flame retardation technology.

  DEFLAMO, a company developing and manufacturing eco-friendly flame retardant products under the brand name Apyrum, has decided to make a strategic investment in the company’s laboratory equipment.

  Read more »

  About Deflamo AB

  About Deflamo

  Deflamo is a speciality chemical company that develops, produces, and markets the environmentally-friendly flame retardant Apyrum for the manufacturing industry and service companies in Europe.

  Apyrum is a patented, environmentally-friendly, and biologically degradable flame retardant that is competitive in industrial use. Today Deflamo cooperates with industrial companies that manufacture products made from plastic, paper, wood, and other materials used in construction, vehicles, electronics, etc. where high demands are made on fire protection, the environment, safety, and health. Apyrum replaces hazardous flame retardants that contain, for example, bromide, chlorine, antimony, boron, and phosphate esters with substances that are not harmful to health and the environment.

  Deflamo is a Swedish corporation listed on the equities market Aktietorget. It owns the patent for Apyrum's environmentally-friendly flame retardant technology for Europe and part of Asia, an area that contains a third of the world market for flame retardants. Deflamo's operations include development, production, marketing, and sales. A central part of the sales process is technical project management, and together with the customer, Deflamo helps to develop, evaluate, and optimize their manufacturing processes related to flame retardation technology.

  Address

  • Deflamo AB
  • Höjdrodergatan 32
  • 212 39 MALMÖ
  • SWEDEN