Skip to main content

Astra Tech blir DENTSPLY Implants och Wellspect HealthCare – båda stannar i Mölndal

Press Release   •   Aug 31, 2012 06:50 GMT

I juni 2011 köpte amerikanska DENTSPLY International upp Astra Tech, bestående av delarna Dental och HealthCare. Nu sjösätts de båda affärsområdena under ny flagg - DENTSPLY Implants och Wellspect HealthCare. Personalen behålls och verksamheterna blir kvar i Mölndal.

Tydligare profilering inom respektive affärsområde, ett större sortiment för kunderna och full fart framåt. Så beskriver Lars Henrikson, Group Vice President på DENTSPLY Implants, och Svenn Poulsen, Group President på Wellspect HealthCare, den närmaste framtiden då namnet Astra Tech försvinner och nya ägaren DENTSPLY International satsar vidare. Inom kort skyltas huvudkontor och hemsidor om, i övrigt blir förändringen utåt sett marginell. Nuvarande produkter kommer finnas kvar i båda affärsområdena, med samma välkända namn, och kompletteras av DENTSPLY Internationals befintliga utbud. Kvar blir också personalstyrkan i Sverige – totalt ca 1100 anställda.

Lars Henrikson, DENTSPLY Implants
– Vi gläds åt att kunna stanna kvar i Mölndal med allt vad det innebär, till exempel fortsatt samarbete med Chalmers och Sahlgrenska Akademien, och åt styrkan i att ha en driven ägare som vill och vågar satsa framåt. För oss på DENTSPLY Implants betyder det ett omedelbart tillskott av nya produkter och större resurser för forskning, utveckling och på marknadssidan.

Svenn Poulsen, Wellspect HealthCare
– Wellspect HealthCare kommer fortsätta i Astra Techs goda anda och driva utvecklingen av sjukvårdsprodukter framåt. Vi har alltid varit ett innovativt, kundorienterat företag, och med vår nya identitet kommer detta att speglas ännu tydligare. Resan börjar nu, och vi ser fram emot att komma igång.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kerstin Wettby
Head of Market Communication Global Marketing, DENTSPLY Implants
Telefon: 0705-163202
E-mail: kerstin.wettby@dentsply.com

Christian Thorup
Head of Market Communication Wellspect HealthCare
Telefon: 0703-776039
E-mail: christian.thorup@wellspect-healthcare.com

Om Astra Tech

Astra Tech AB är ett globalt ledande företag för produkter, tjänster och support inom tandvård, kirurgi och urologi. Sedan den 1 september 2011 ingår företaget i DENTSPLY International, Inc., ett globalt ledande företag inom dentalområdet. Astra Tech har sedan 1948 fortlöpande utvecklat marknadsledande lösningar som uppfyller viktiga behov inom vården baserat på önskemål från användare och sjukvården. Pågående forskning och utveckling bedrivs med målsättningen att hitta nya sätt att stödja vårdgivare och förbättra livskvaliteten för patienter världen över.

Astra Techs huvudkontor finns i Mölndal, Sverige, och tillverkningsanläggningar finns i Sverige och Nordamerika. Företaget är representerat globalt med 16 dotterbolag och utvalda lokala distributionspartner. Astra Tech har 2 200 anställda världen över och 2011 var omsättningen 3,9 miljarder kronor. Företaget investerar varje år fem procent av sin omsättning i forskning.

Comments (0)

Add comment

Comment

Agree With Privacy Policy