Media-no-image

Investorer behøver alternativer til danske obligationer

Pressemeddelelser   •   2014-07-02 00:52 CEST

På få år har de institutionelle danske investorer mere end fordoblet deres investeringer i globale obligationsalternativer, og der er voksende appetit efter mere. Det viser en analyse fra Kirstein på vegne af Aberdeen Asset Management. Især det lave rentemiljø sender de største investorer på global jagt efter alternativer med højere afkastpotentiale end danske stats- og realkredit-obligationer, og mindre investorer står klar til at følge trop.

En række af landets største institutionelle investorer har de senere år flyttet deres obligationsfokus længere ud i verden for at opnå bedre afkastmuligheder med det nuværende lave rentemiljø. Siden 2009 er de danske investeringer i højrente-obligationer således mere end fordoblet til at udgøre kr. 190 mia. sidste år, og investorerne har mod på mere. Det viser en analyse af danske obligationsinvesteringer foretaget af konsulentvirksomheden Kirstein A/S for Aberdeen Asset Management.

Liv- og pensionsselskaberne har samlet set kr. 2500 mia. under forvaltning, hvoraf 56 pct. er investeret i danske stats- og realkreditobligationer. Denne høje eksponering giver aktørerne en række udfordringer i forhold til at levere de ønskede afkast til pensionsopsparerne, som følge af de lave renter. Derfor er efterspørgslen efter obligationsalternativer vokset massivt de senere år, specielt blandt arbejdsmarkedspensionskasserne, hvor flere selskaber nu har 20-30 pct. af obligationsporteføljen placeret i globale højrenteobligationer. Denne kategori spænder over statsobligationer fra vækstlande (emerging markets-obligationer) til virksomhedsobligationer fra alle verdenshjørner (high yield).

Kirstein peger i analysen på, at interessen fortsat stiger blandt investorerne for at orientere sig mere over mod alternative obligationer og væk fra den ensidige fokus på danske stats- og realkreditobligationer. Med denne investeringstilgang opnår investorerne ligeledes en langt bedre risikospredning i porteføljerne.

”De institutionelle investorer er udfordret på en række punkter i disse år som reguleringer, lave renter, store markedsudsving, omkostningsfokus og ikke mindst betydelige afkastkrav. Og da udfordringen med de lave renter ikke ser ud til at ændre sig markant de kommende år, vil investorerne være på jagt efter alternative aktivtyper med højere afkastpotentiale,” siger Jesper Kirstein. Han forventer, at de mindre investorer i højere grad vil lade sig inspirere af de større og mere avancerede investorers tilgang til obligationsuniverset.

Hos en af landets mest avancerede investorer, PFA, har high yield- og emerging market-obligationer også stået på agendaen længe, og selskabet har op mod 15 pct. af kapitalen investeret i internationale højrenteobligationer. Det har givet bonus for de mere end 600.000 kunders opsparinger.

”I PFA kiggede vi mod alt andet i kredituniverset end danske statsobligationer, og den strategi har vist sig at være en god ide. I år har vi rykket lidt rundt på det igen for at opnå større diversifikation, og har øget eksponeringen i emerging markets og high yield. Det ligner et område, hvor man kan forvente gode resultater, hvilket matcher vores mål med hele tiden at levere konstant højere afkast end benchmark,” siger direktør og obligationschef Poul Kobberup fra PFA.

Unipension er blandt frontløberne i skiftet over mod globale obligationsalternativer, og selskabet har mere end 30 pct. af kapitalen investeret i højrenteobligationer i forvaltningen af de omkring 110.000 medlemmers opsparinger.

”Vores strategi er at tage de langsigtede perspektiver i investeringerne, hvor vi kan sidde roligt igennem bølgegang på markederne. Det betyder meget fokus på risikostyring. Vi vil kende risikoen på alt, og den tilgang til tingene har medvirket til, at den samlede obligationsportefølje over de seneste fire år har outperformet med kr. 3,6 mia., hvilket vi er meget tilfredse med,” siger investeringschef Niels Erik Petersen fra Unipension.

Og generelt er resultaterne ved en større risikospredning i obligationsinvesteringerne overbevisende. Over en femårig periode har resultaterne vist, at investorer med en portefølje med 70 pct. danske obligationer og 30 pct. udenlandske højrenteobligationer har fået et afkast på over 45 pct., mens investorer med fordelingen 90-10 har fået et afkast på omkring 33 pct. I de kommende måneder sætter Aberdeen fokus på mulighederne i det hastigt voksende globale obligationsunivers ved at lancere en række værktøjer og informationer til at klæde investorerne bedre på i forhold til at dykke endnu dybere ned i obligationskategorier som high yield, emerging market debt og frontier markets.

”Markedet for obligationsprodukter er eksploderet de senere år, hvilket giver investorerne nogle nye muligheder på hånden for at overkomme de udfordringer, som især liv- og pensionssektoren står over for som følge af det lave rentemiljø. Vores tilgang er at klæde dem bedst muligt på til at overskue mulighederne i de enkelte obligationstyper ved at stille helt konkrete værktøjer og viden fra vores specialiserede teams til rådighed,” siger Eva Riedel, Head of Marketing & Communication i Aberdeen Asset Management.

På få år har de institutionelle danske investorer mere end fordoblet deres investeringer i globale obligationsalternativer, og der er voksende appetit efter mere. Det viser en analyse fra Kirstein på vegne af Aberdeen Asset Management.

Læs mere »

Billeder & Videoer 5 billeder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Pressekontakt
  • Head of Marketing & Communications
  • hpgkeva.riedelyoupjtolabqwerdeikenwy-assnret.com
  • +45 33 44 40 00
  • +45 21 43 09 96

Om Aberdeen Asset Management A/S

Adresse

  • Aberdeen Asset Management A/S
  • Strandvejen 58, 2.
  • DK-2900 Hellerup
  • Danmark