Skip to main content

ADRA Danmark byder ny udviklingsstrategi velkommen

Pressemeddelelse   •   Jan 18, 2017 14:31 CET

Med den nye udviklingspolitiske og humanitære strategi Verden 2030 har et bredt politisk flertal sat fokus på en række relevante indsatser, som vi i ADRA Danmark glæder os til at bidrage til.

Strategiens udgangspunkt i Verdensmålene er både naturligt og fornuftigt, og vi bakker særligt op omkring det gennemgående fokus på mål 16 om fred, retfærdighed og institutioner, såvel som mål 17 om partnerskaber.

Ligeså læser vi med glæde, at Verdensmål 10 om at reducere ulighed også er en del af den vedtagne strategi.

”Som en del af civilsamfundet er vi naturligvis parate til fortsat at bidrage konstruktivt til samarbejdet med regeringen omkring det danske udviklingsarbejde, og vi er derfor også glade for, at civilsamfundet og civilsamfundsorganisationernes centrale rolle i udviklingsarbejdet tydeligt anerkendes i strategien.”, udtaler ADRA Danmarks generalsekretær Lehnart Falk og fortsætter:

”Ligeledes er vi rigtig glade for at erfare, at der er et bredt politisk flertal bag den nye strategi, da det forhåbentligt skaber ro og stabilitet omkring strategien og dens implementering i en årrække fremover”

Religions rolle anerkendes

ADRA Danmark har gennem høringssvar deltaget aktivt i udviklingen af den nye strategi, blandt andet med fokus på at få anerkendt religionens afgørende rolle i de lande, vi arbejder i.

Vi er derfor meget glade for, at den nye strategi i klare vendinger anerkender den rolle som religiøse ledere og trosbaserede organisationer spiller i udviklingsarbejdet - blandt andet i forhold til at skabe fred og forsoning. 

Det handler om vores næste

”Vi passer godt på Danmark, når vi tager vare på verden”, står der også i strategien.

ADRAs arbejde bygger på kristne værdier om næstekærlighed og ethvert menneskes unikke værdi. Vi mener, at det er af stor betydning, at dansk bistand ikke kun prioriteres ud fra, hvor Danmark har en national interesse. Værdier som demokrati og menneskerettigheder samt menneskers ret til et værdigt liv er i vores optik rigelige argumenter for at give udviklingsbistand. Vi finder det derfor afgørende, at dansk bistand ikke alene bæres af danske interesser.

ADRA Danmark ser frem til samarbejdet med Udenrigsministeriet omkring implementeringen af den nye strategi.

  • ADRA Danmark er en stor international udviklings- og nødhjælpsorganisation.
  • Vores arbejde tager udgangspunkt i et kristent menneskesyn med næstekærlighed og respekt for det enkelte menneske i centrum. Vi arbejder for at alle mennesker har lige ret, mulighed og håb for fremtiden.
  • ADRA Danmark er en uafhængig organisation, der støtter mennesker i nød uanset race, køn, seksualitet, politisk eller religiøs overbevisning.
  • Gennem partnerskaber med lokalsamfund, organisationer og regeringer når ADRA’s verdensomspændende netværk hvert år ud til millioner af mennesker.

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy