Skip to main content

Flygtninge hjælpes nærmere det danske arbejdsmarked via reparation

Nyhed   •   Okt 26, 2016 14:16 CEST

Kursisterne vil bl.a. lære at reparere og vedligeholde cykler og have-/og parkmaskiner.

AffaldPlus gennemfører i oktober og november 2016 i samarbejde med Det Økologiske Råd et værkstedsprojekt.

Projektet skal styrke de håndværksmæssige kompetencer hos flygtninge og hjælpe dem nærmere det danske arbejdsmarked.

AffaldPlus deltager i projektet for at være med til at opkvalificere flygtningene. Det giver dem forhåbentlig en større mulighed for job efterfølgende. Projektet skaber også en interesse for at redde ressourcer ved at reparere i stedet for at smide væk – til gavn for klima og miljø.

AffaldPlus koordinerer og lægger lokaler til afholdelse af projektet, mens Det Økologiske Råd og Reparationsnetværket står bag projektet.

Om værkstedsprojektet
Projektet holdes som et kursusforløb opdelt i 5 moduler. I hvert modul vil der være en håndværker til stede, der vil stå for undervisningen.

Der deltager 6 - 8 flygtninge i projektet. Flygtningene er alle bosiddende i Næstved Kommune.

Projektet startede d. 10. oktober 2016 og afsluttes d. 10. november med et kursusbevis. Der er undervisning alle hverdage i perioden kl. 9.00 – 15.00.

Hvert modul starter med en introduktion til AffaldPlus samt et besøg på Næstved Genbrugsplads.

De 5 moduler består af følgende:
10. – 14. oktober – Værkstedet er blevet opbygget. Bl.a. er der bygget borde og hylder til at indeholde værktøj til de kommende moduler.

17. – 21. oktober – Er der blevet repareret have-/parkmaskiner i samarbejde med en mekaniker, bl.a. plæneklippere, motorsave og buskryddere. De forskellige maskiners opbygning er blevet gennemgået og repareret.

24. – 28. oktober – Består af service og reparation af cykler i samarbejde med en cykelme-kaniker. Forskellige cykler bliver gennemgået og serviceret.

31. oktober – 4. november - El og elektronik. I samarbejde med en elektriker, lærer kursisterne at skifte ledninger på lamper og andet elektronik samt generel vedligeholdelse af elektroniske apparater. Der vil også være en introduktion til skift af ledningsnet på trucks og andre maskiner.

07. – 10. november – I samarbejde med en snedker/tømrer lærer kursisterne at reparere og istandsætte møbler. De får også lejlighed til at høre om upcycling af forskellige møbler, samt fremstilling af pallemøbler.

10. november – Afslutning. Her vil der blive uddelt kursusbeviser, og kurset vil blive evalueret.

For flere oplysninger om projektet kan chef for genbrugspladser Allan B. Johansen kontaktes på tlf.: 2142 0960 eller teamleder for genbrugspladser Henrik Bro Andersen på tlf.: 2974 5353.