Skip to main content

Fra risiko til muligheder - Klimaforandringer skaber innovation i rådgiverbranchen

Pressemeddelelse   •   Jul 09, 2013 12:45 CEST

Med en nyudviklet rådgivningspakke til de almene boligselskaber bliver somrenes monsterregn i fremtiden langt nemmere at håndtere. Den nyskabende idé er at sammentænke vedligeholdelsesomkostninger, teknik, fællesarealer, risikostyring og administration, så beboernes  værdier i fremtiden ikke vil regne væk.

Realdania har i initiativet Klimaspring bevilliget et forprojekt til at understøtte udviklingen af løsningen. Parterne bag er forsikringsvirksomheden Willis og arkitektfirmaet Arkitema, samt Gaihede Ingeniører, Stengel Anlæg, kommunikationsvirksomheden E-types og antropolog Susanne Branner Jespersen.

Klimaforandringerne bringer udfordringer med sig, som i den brede debat altid omtales som øget risiko – risiko for oversvømmelser, havvandsstigning, øget drivhuseffekt etc. Men problemstillingen åbner også for nye muligheder og øget indtjening, siger parterne bag projektet, fordi den tvinger os til at gentænke vores måde at handle på, hvad enten det er i forhold til de arkitektoniske rammer, planlægning, den erhvervsmæssige organisering, eller de sociale og faglige fællesskaber.

Klimaspring søsætter i august forprojektet, hvor opbruddet med vanetænkning og de traditionelle grænsedragninger i faglige samarbejdsrelationer spiller en væsentlig rolle. Forprojektets omdrejningspunkt er de almene boligselskaber og hovedspørgsmålet lyder: Hvordan kan vi sikre, at klimaændringerne inddrages i boligforeningernes beslutningsproces, når større renoverings- og investeringsprojekter skal igangsættes, og hvordan gøres det beboerne forståeligt, at en investering med afsæt i LAR løsninger (Lokal Afledning af Regnvand) sikrer  gevinster, ved at benytte en helhedsorienteret risikominimeringsindsats?

Parternes påstand er, at der er en øjeblikkelig økonomisk gevinst i implementeringen af vandhåndterende teknologier i boligforeningerne hvis det angribes ud fra en risikostyrings vinkel. Men ligeså vigtigt er budskabet, at boligforeningerne kan høste meget mere end blot økonomiske besparelser. Det handler i ligeså høj grad om at skabe merværdi ved at sammentænke arkitektoniske tiltag rettet mod klimatilpasning med den generelle risikominimering gennem bl.a. energirenovering og boligsociale indsatser. Formålet er således ikke alene at mindske risici for oversvømmelse og andre følgevirkninger af de øgede regnmængder, men også at reducere udgifter til fremtidig drift og vedligehold, og ikke mindst at skabe social og oplevelsesmæssig merværdi for beboerne såvel som for boligforeningernes ansatte.

Direktør i Willis, Poul Ørum, udtaler: ”Det bliver meget nemmere at komme i gang, løsningerne bliver bedre, og økonomien hænger sammen ved den nye metode”.

Boligforeningerne skal, ifølge Poul Ørum, således ikke gå og vente på den store bevilling fra Landsbyggefonden, men kan igangsætte projektet med det samme. I forhold til den øget merværdi igangsættelsen af et risikominimeringsprojekt kan generere, uddyber Stig Ammitzbøll Jørgensen, leder for Arkitemas landskabs- og planlægningsafdeling: ”De fysiske rammer spiller sammen med mange forskellige aspekter af beboernes daglige oplevelser i boligafdelingerne, fx det gode naboskab eller den merværdi der skabes, når vi begynder at betragte vandet som en ressource i stedet for en risiko. Det bringer vores gængse opfattelse af risikominimering et helt andet sted hen, end vi er i dag.”

Det er hensigten at rådgivningsydelsen på længere sigt skal kunne udvikles til en række andre anvendelser på det danske og internationale marked, eksempelvis andelsboligforeninger, hvor beslutningsprocessen tilsvarende er forankret i en fælles medejerskabsmodel. Det er disse perspektiver blandt andre, der skal udfoldes i det forstående Klimaspring forprojektforløb.

Hvis du vil vide mere om projektet, er du velkommen til at tage kontakt til en af kontaktpersonerne nævnt nedenfor. 

Willis
Helle Worm Mikkelsen,
t: 88 13 97 97
hwm@willis.dk

Arkitema
Holger Dahl,
t: 40 40 25 5
hda@arkitema.dk


Klimaspring er en Realdania pulje på 60 mio. kr. til virksomhedsdreven udvikling af løsninger til håndtering af regn i tæt by.

Læs mere på www.klimaspring.dk eller kontakt:

Mie Wittenburg,
t: 22 83 58 25,
mw@smithinnovation.dk

Du finder Arkitema her:
Frederiksgade 32, 8000 Aarhus C - Tlf. 7011 7011 - Find vej
Rued Langgaards Vej 8, 2300 København S - Tlf. 7011 7011 - Find vej
Rosenlundsgatan 29A, S 104 62 Stockholm - Tlf. 46 (0)8 545 856 00 - Find vej

Læs mere om os og vores mange projekter her

Vedhæftede filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy