Skip to main content

Innovativ arkitektur nytænker de udsatte boligområder

Pressemeddelelse   •   Jan 21, 2016 09:10 CET

I denne uge offentliggøres et helt nyt idékatalog, der nytænker de udsatte boligområder i Danmark. Arkitema Architects er i team med Lendager Arkitekter og Orbicon ansvarlige for katalogets arkitektoniske løsninger. Projektet er initieret af Realdania som en del af modningsprojektet "Boligliv i balance" i partnerskab med Odense og Gladsaxe Kommune samt en række boligorganisationer.

De udsatte boligområder kræver nytænkning. Helt nye strategier skal tages i brug. Der skal gøres op med den logik, der herskede, da boligområderne i sin tid blev opført til en anden beboersammensætning end den, der præger bebyggelserne i dag. De udsatte boligområder kræver velfunderede løsninger, som bygger på en engagerende og bæredygtig arkitektur, der understøtter udviklings- og integrationsmuligheder for sine beboere. Der er brug for en ny humanisme i nytænkningen af 60’ernes store velfærdsbyggerier, der igen kan gøre den almene sektor til forbillede for den danske boligmodel.

“Vi har udviklet fem strategier, der kan være med til at skabe innovation i den almene sektor. Fem strategier, der gennem nye partnerskaber mellem det offentlige, det private og civilsamfundet vil kunne skabe udvikling og nye muligheder for beboerne i de udsatte boligområder”, forklarer Stig Ammitzbøll Jørgensen, arkitekt og segmentchef i Arkitema Urban Design.

Allianceskolen – en ny skoletypologi
Idékataloget tager fat i to konkrete boligområder: Værebro Park beliggende i Gladsaxe Kommune og Vollsmose i Odense Kommune – som begge er præget af tunge sociale problemer.

Med udgangspunkt i Gladsaxe Kommune peger en af ideerne på det potentiale, der er i at gentænke den lokale folkeskoles rolle i forhold til at skabe integration og øge rækkevidden for områdets børn. En såkaldt ”Allianceskole” – en ny skoletypologi, der fysisk flytter undervisningen fra klasselokalet ud i byen/samfundet og samfundet ind i skolen. Gennem alliancer med lokale virksomheder, foreninger, forældre og andre skoler får børnene et udvidet netværk og bedre kompetencer til at klare sig og bidrage til samfundet.

Fra bebyggelse til bydel
Med udgangspunkt i Vollsmose giver idékataloget bud på, hvordan man ændrer store bebyggelser, så de får karakter af mangfoldige og varierede byer. Her nedbrydes de modernistiske bebyggelser med mange ens boliger til en sammensat by med bl.a. rækkehuse, byhuse, kolonihaver og langt større mulighed for, at beboerne kan præge omgivelserne, tage ejerskab og omsætte tid til værdi.

“Med vores koncept ‘Byggefelt plus’ får boligselskaberne et værktøj til at igangsætte den tiltrængte byudvikling i udsatte boligområder. Et værktøj der opdeler de store boligområder i mindre udviklingsfelter og gør boligselskaberne i stand til at integrere nye boligtyper, arbejdspladser og beboergrupper”, uddyber Stig Ammitzbøll Jørgensen og fortsætter: “Et tiltag der på sigt skaber en socialt og kulturelt mere blandet by og dermed modvirker parallelsamfund”.

Parterne i modningsprojektet "Boligliv i balance" er Realdania, Gladsaxe Kommune og Odense Kommune samt Gladsaxe almennyttige Boligselskab/DAB, Fyns almennyttige Boligselskab og Civica. Sammen har de sat tre faglige rådgiverteams til at se på udfordringerne med nye øjne og fra henholdsvis en fysisk, en social og en organisatorisk vinkel. Arkitema Architects i team med Lendager Arkitekter og Orbicon har udgjort Team Fysik.

Målet med projektet har været at modne de involverede parters forståelse for de komplekse udfordringer, men også at finde nye ideer til at vende udviklingen. Udgangspunktet for arbejdet er en ambition om, at det sted, man bor, ikke i sig selv skal være en begrænsende faktor, men at alle boligområder kan tilbyde både eksisterende og nye beboere samme muligheder for at udfolde deres liv som resten af befolkningen. Realdania skal nu bruge den indhentede viden fra projektet til i samarbejde med relevante parter at skærpe indsatser og tiltag inden for det videre arbejde med udsatte boligområder.
Læs mere på www.boliglivibalance.dk

Arkitema Architects
Arkitema Architects er erfarne byplanlæggere og boligbyggere og har siden 1969 stået bag en række velfungerende boligprojekter. Lige fra tæt-lave boligprojekter til bæredygtige bofællesskaber, energirigtige rækkehuse og renoveringer af store, udsatte boligområder. Lige nu arbejder Arkitema Architects med Uptown Nørrebro, et omfattende boligintegrationsprojekt ved Mjølnerparken, og er ligeledes i gang med at opføre omfattende renoveringer inden for udsatte boligområder dels i Viby J, dels i Nakskov. Derudover nytænker Arkitema forstaden i projektet NærHeden ved Hedehusene, og i Gellerup Parken ved Aarhus projekterer vi på OPS Gellerup, et nyt erhvervsbyggeri med offentlige arbejdspladser og funktioner.

Data
Team Fysik: Arkitema Architects, Lendager Arkitekter og Orbicon

Læse mere om de fem fysiske ideer her

Korridoren

Udviklingsfelt plus

Cirkulær bydel

Allianceskolen

Delebiblioteket


Læs mere om de to strategier for hhv. Værebro Park og Vollsmose her

Allianceskolen

Udviklingsfelt Plus

Du finder Arkitema Architects her:

Frederiksgade 32, 8000 Aarhus C - Tlf. 7011 7011 - Find vej
Rued Langgaards Vej 8, 2300 København S - Tlf. 7011 7011 - Find vej
Rosenlundsgatan 29C, S 104 62 Stockholm, Sverige - Tlf. 46 (0)8 545 856 00 - Find vej
Stora Varvsgatan 6A, SE-211 19 Malmö, Sverige - Tlf. 46 (0)40 545 521 - Find vej
Hammersborg Torg 3, N-0179 Oslo, Norge - Tlf. 7011 7011 - Find vej 

Læs mere om os og vores mange projekter her

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

Ved at indsende kommentaren accepterer du, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med Mynewsdesks privatlivspolitik.