Skip to main content

Dansk-svensk uenighed om feta-navnet

Pressemeddelelse   •   Maj 22, 2002 14:46 CEST

Fredag i sidste uge blev Grækenlands ansøgning om beskyttelse af feta som en græsk oprindelsesbetegnelse vedtaget i EU’s forskriftskomite. Danmark stemte som tidligere bebudet imod forslaget sammen med Tyskland og Storbritannien, mens Frankrig, Irland og Østrig undlod at stemme. Derimod stemte Sverige, der tidligere har være imod forslaget, for forslaget sammen med Grækenland og de øvrige EU-lande.

Dermed er forslaget så godt som vedtaget. Formelt skal det godkendes af Kommissionen, inden det forelægges for landbrugsministrene, formentlig på deres møde i juni. Ministerrådet kan så teoretisk forkaste forslaget, men det forudsætter enstemmighed. Og da både Grækenland selv og lande som Finland og Sverige forventes at stemme ja til forslaget i ministerrådet, er det utænkeligt.

En godkendelse af feta-navnet som en græsk oprindelsesbetegnelse vil betyde, at f.eks. dansk-produceret feta ikke længere vil kunne sælges under navnet feta inden for EU og heller ikke vil kunne eksporteres ud af EU med eksportstøtte. Det er vurderet, at det vil betyde et tab for Arla Foods på mindst 500 mio. kr.