Skip to main content

Danske besætninger vokser

Pressemeddelelse   •   Dec 14, 2000 16:42 CET

Den gennemsnitlige mælkeproduktion blandt Arla Foods’ danske andelshavere er steget med 40.000 kg pr. år til nu 455.000 kg.

Det fremgik af formand for MD Foods Knud Erik Jensens beretning på dette selskabs repræsentantskabsmøde torsdag i Århus. Han kunne samtidig oplyse, at denne udvikling fortsætter, idet ca. 800 mælkeproducenter har solgt deres kvote helt eller delvist på decembers kvotebørs
Knud Erik Jensen kommenterede også kvotebørsens resultat på omkring 3,60 dkr. pr. kg kvote, idet han så på resultatet fra to sider:
“Det positive er, at der fortsat er lyst til at producere mælk i Danmark. Det lidt mere betænkelige er, at det er mange penge, der betales ud af erhvervet.”
Knud Erik Jensen kunne oplyse, at der i alt gennem de syv afholdte kvotebørser nu er handlet kvote for 2.650 mio. dkr.
De svenske producenter har endnu ikke prøvet at have en kvoteoverskridelse, og kvoter handles til priser mellem 1,00 og 1,20 skr.
Knud Erik Jensen beklagede endvidere, at landmænd fortsat sættes i offentlig gabestok på Fødevaredirektoratets hjemmeside, lang tid efter at de har bragt de kritisable forhold i orden, ligesom han omtalte de igangværende bestræbelser på at samle de forskellige organisationer inden for kvægbruget i en organisation.
“Inden for svineproduktionen er det lykkedes at etablere en organisation, der øjensynligt fungerer uden væsentlige problemer. Derfor må det også kunne lade sig gøre inden for kvægbruget”, sagde han.