Skip to main content

Frustrationer over arbejdsulykke udløste strejke

Pressemeddelelse   •   Feb 12, 2003 14:59 CET

Torsdag aften gik medarbejderne på Nr. Vium Mejeri hjem på grund af tvivl om arbejdssikkerheden på mejeriet.

Stemningen var i forvejen trykket, da en af deres kolleger blev klemt i en robot tidligt torsdag morgen. Da Falck skulle have den tilskadekomne ud af mejeriet, kunne de ikke åbne nøddøren.

Døren blev efterset og smurt, men det var ikke nok. Da natholdet kom, virkede den ikke, og de gik derfor hjem i protest og frustration. Fredag morgen holdt dagholdet en afstemning og besluttede med et lille flertal at nedlægge arbejdet overenskomststridigt, hvorefter de gik hjem.
Håndtaget på døren blev samme dag skiftet af leverandøren, da det var konstruktionen af håndtaget, der var for spinkel.

Efter møder i samarbejdsudvalget og sikkerhedsudvalget, nåede ledelse og medarbejdere til enighed og fik genskabt tillid til sikkerheden på stedet. Medarbejderne genoptog arbejdet fredag aften.

Den tilskadekomne medarbejder er udskrevet fra sygehuset og får ingen varige mén, oplyser Mejeridirektør Kaj Skovmose.
Han fortæller desuden, at arbejdstilsynet godkendte sikkerheden omkring robotten få timer efter ulykken.