Skip to main content

Hårdt år for mælkeproducenterne

Pressemeddelelse   •   Feb 06, 2002 13:20 CET

Selv om Arla Foods’ resultat var godt, har det ikke været et godt år for de danske og svenske mælkeproducenter. Det fremgik af Arla Foods’ bestyrelsesformand Lars Lambergs beretning.

”Høstforholdene var meget besværlige på grund af vejrforholdene i store dele af vort område. Vi fik også kraftigt øgede omkostninger at føle i vores produktion. I Sverige blev det særligt mærkbart på grund af den faldende kurs på den svenske krone. Det er derfor glædeligt, at det økonomiske resultat i Arla Foods blev betydeligt bedre end ventet, og vi kan se frem til en velkommen efterbetaling”.

Lars Lamberg var i sin beretning også inde på strukturudviklingen blandt andelshaverne i de to lande. Antallet var faldet med 6,7 pct. eller ca. 500 i Sverige og med mere end 700 svarende til 8,5 pct. i Danmark.

Det betyder, at den gennemsnitlige svenske mælkeproducent nu producerer 302.000 kg mælk om året mod 279.000 kg året før, mens leverancen fra den gennemsnitlige danske producent er vokset fra 455.000 kg til nu 492.000 kg.

Lars Lambergs beretning var i øvrigt præget af den store mængde harmoniseringer af andelshaverforholdene i Danmark og Sverige.

Til sidst sagde Lars Lamberg:
”Vi er i bestyrelsen enige om, at selskabet har fået en god start, og vi har fået en solid grund at bygge videre på, så vi er klar til at imødegå den kommende tids udfordringer”.

”For at sikre en fortsat fremgang er det helt afgørende, at vi har dygtige og engagerede medarbejdere på alle niveauer”, sagde formanden, der også pegede på, at ejernes indstilling til virksomheden også er af stor betydning for mulighederne for at tiltrække de mest kvalificerede personer.

”Jeg vil via koncernledelsen sende en stor tak til alle ansatte for et godt gennemført arbejde i det forløbne år.”

Andelshavere:

30.09.2001
1.10.2000
Antal andelshavere
14.909
16.121
heraf i Danmark
7.921
8.639
heraf i Sverige
6.988
7.482
Medarbejdere:

30.09.2001
1.10.2000
Antal ansatte (mandår)
18.200
18.622
heraf i Danmark
9.524
10.200
heraf i Sverige
5.486
5.400
heraf uden for DK/S
3.190
4.022