Skip to main content

Karoline bliver skandinavisk

Pressemeddelelse   •   Mar 31, 2003 17:23 CEST

Karolines Køkken har i mange år bidraget væsentligt til den danske madkultur. Med Arla Foods som ny ejer skal det populære køkken medvirke til opbygning af det moderne skandinaviske køkken.

Mejeriforeningens bestyrelse har tiltrådt en principbeslutning om at overdrage Karolines Køkken til mejeriselskabet Arla Foods, der i dag som det eneste mejeri anvender mærket på sine produkter.
Det ventes, at overdragelsen får virkning fra 1. april 2003.
”Med denne beslutning kan Karolines Køkkens arbejde integreres i vores mål om at øge udvikling og kompetencer inden for madlavning. Sammen med de aktiviteter, Arla Foods allerede har i Sverige inden for dette område, vil virksomheden fremover opbygge det moderne skandinaviske mejerikøkken,” siger markedsdirektør Anne With Damgaard, Arla Foods.
”Vi henter i disse år mange ideer til madlavningen fra andre kulturer, men vi må ikke glemme, at der også findes mange spændende retter i vores egen madkultur,” siger hun.
Inspiration til madlavningen vil fremover styrkes gennem internettet, og samtidig fastholdes i et vist omfang de gratis omdelte opskrifter samt udgivelser af kogebøger, som fortsat kan købes hos Karolines Køkken eller i boghandlen.

Karolines Køkken blev i 1962 oprettet af Danske Mejeriers Fællesorganisation, og i 1972 udkom den første kogebog. Forrige år udsendte køkkenet den 8. husstandsomdelte kogebog i 2,6 mio. eksemplarer.
I Mejeriforeningen ser man frem til, at overdragelsen til Arla Foods åbner nye muligheder for det populære køkken.
Overdragelsen omfatter selve mærkerne Karolines Køkken samt Karoline’s, som i dag anvendes som varemærke på Arla Foods-produkter som revet ost, fløde, saucer og andet. En række øvrige mærker herunder blandt andet billedmærket af Karoline-koen forbliver i Mejeriforeningen, der kan give tilladelse til, at disse mærker anvendes af andre.
”Det er kun Arla Foods, som har benyttet sig af varemærket Karoline’s og Karolines Køkken. Dermed er alle omkostningerne ved opbygning og udvikling af disse også afholdt af Arla Foods. Derfor er det også naturligt, at Arla Foods har fuldt ejerskab, hvis man fortsat skal investere i det,” siger adm. direktør Ole Willemann, Mejeriforeningen.
”Som brancheforening er vi også i gang med en udvikling, der går i retning af, at vores medlemmer selv varetager kommercielle aktiviteter omkring produkterne,” siger han.
Medarbejderne i Karolines Køkken vil fremover fortsat have til huse i Mejeriforeningens hus i Frederiks Allé i Århus.

Mejeriforeningens hjemmeside