Skip to main content

Mælkeproducenter i gabestokken et halvt år endnu

Pressemeddelelse   •   Nov 30, 2000 19:11 CET

I oktober oplyste vi, at mælkeproducenter, der har leveret mælk med antibiotikarester eller for højt celletal, ikke længere ville havne i “gabestokken” på Fødevaredirektoratets hjemmeside. Imidlertid er det, som Fødevareministeriet på hjemmesiden kalder en ny strategi for offentliggørelse af kontrolresultater, kun et forslag til en ny fødevarelov.

Indtil Folketinget formodentlig engang i maj har vedtaget den nye fødevarelov, er det altså den gamle fødevarelov, der gælder, og ifølge den skal Fødevaredirektoratet stadig offentliggøre navnene på alle virksomheder, der har fået bøde, forbud eller påbud om omsætningsbegrænsende foranstaltninger. Og det omfatter også mælkeproducenter, der har leveret mælk med antibiotikarester eller for højt celletal.
Fødevareministeriets nye strategi for offentliggørelse af kontrolresultater - bl.a. med en lang række argumenter mod at offentliggøre navnene på mælkeproducenter, der har leveret mælk med antibiotikarester eller for højt celletal - kan findes på Fødevareministeriets hjemmeside www.fvm.dk under “Nyheder”.