Skip to main content

Nedgang i halvårsresultat

Pressemeddelelse   •   Maj 05, 2004 15:35 CEST

Arla Foods’ resultat for første halvår af regnskabsåret 2003/04 er på 290 mio. kr. mod et resultat på 429 mio. kr. for den tilsvarende periode sidste år.

De store omlægninger af EU’s landbrugspolitik samt den skærpede konkurrence har påvirket Arla Foods’ halvårsresultat negativt.

“Alt tyder på, at reduktionen af eksportstøtten fra EU bliver kraftigere end det, der var lagt op til i EU’s landbrugsreform. Derfor har vi en klar forventning om at også årsresultatet vil blive påvirket negativt”, siger adm. direktør Åke Modig. Fortsat lav dollarkurs

Allerede i begyndelsen af april besluttede Arla Foods’ bestyrelse at sænke acontoprisen med otte øre til en gennemsnitlig acontopris på 2,14 kr. pr. kg mælk. Bestyrelsens beslutning var ikke blot påvirket af effekten af landbrugsreformen, men også af en dollarkurs, der fortsat ligger 25-30 øre under budgetkursen på 6,50 kr. samt af en hårdere konkurrence fra billigere importprodukter på det skandinaviske marked.

Efter sænkningen af aconto­prisen forventer Arla Foods koncernen et årsresultat på ca. 900 mio. kr.