Skip to main content

Robust regnskab i et presset marked

Pressemeddelelse   •   Feb 20, 2013 09:30 CET

Fusioner, opkøb og stærke varemærker løftede Arlas omsætning markant i 2012. Trods et hårdt prispres på det globale mejerimarked i første halvår skabte Arla det forventede nettoresultat og dermed den højeste efterbetaling nogensinde til sine andelshavere.

2012 bød på markant fremgang på Arlas vækstmarkeder og historiske ekspansioner i Europa. Men også på et første halvår, hvor priserne i den globale mejeriindustri var under hårdt pres på grund af en uventet øget mælkeproduktion i verden, hvilket påvirkede indtjeningen generelt i branchen.

Arlas omsætning steg med 15 procent til 63,1 milliarder DKK (mod 54,9 milliarder DKK i 2011). Koncernens nettoresultat udgør tre procent af omsætningen og er i 2012 på 1,9 milliarder DKK (mod 1,4 milliarder DKK i 2011).

For hvert kilo mælk, de 12.300 andelshavere i Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien og Luxembourg leverede til selskabet, genererede Arla en indtjening på 2,71 DKK i 2012 (fire procent lavere end 2,81 DKK i 2011).

”2012 har været et skelsættende år for Arla. I et hårdt marked har Arla fortsat med at udvikle et solidt andelsselskab med nye lovende positioner på flere kernemarkeder og stærke varemærker. Arlaindtjeningen er under 2011-niveau, men vel at mærke i den høje ende af det europæiske spekter af mejeriselskaber, der alle har skullet operere under det samme pres. Markedet taget i betragtning er det et robust 2012 regnskab, Arla har præsteret,” siger adm. direktør i Arla Foods, Peder Tuborgh.

Årets nettoresultat på 1,9 milliarder DKK er det højeste i Arlas historie, og Arlaindtjeningen er den tredjehøjeste nogensinde. Alligevel er det presserende for Arlas ledelse at hæve bundlinjen endnu mere til gavn for selskabets andelshavere, som for nogles vedkommende presses af øgede omkostninger på gårdene.

”Vi er fuldt ud opmærksomme på, at bytteforholdet mellem vores andelshaveres mælkeindtjening og driftsomkostningerne på gården er aldeles anstrengt lige nu. Arla tjener de penge, der overhovedet kan tjenes i markedet lige nu, men i 2012 har blandt andet de høje foder- og energipriser betydet, at mælkeprisen ikke i alles tilfælde slog til i den daglige drift på gården. Dette har ledelsens konstante fokus,” siger Peder Tuborgh.

En verden i to takter
Mens markederne i Europa fortsat byder på lav vækst indenfor fødevarer, så fortsætter de to-cifrede vækstrater uden for EU. Arla har leveret vækst i både omsætning og indtjening på stort set alle markeder uden for EU i 2012. I Rusland øgede Arla sin omsætning med knap 28 procent til over 600 millioner DKK, og i regionen Mellemøsten & Afrika steg salget af mejeriprodukter til forbrugerne med 22 procent til ca. 3 milliarder DKK.

”Det blev tydeligt i 2012, at fremtidens muligheder ligger på de nye vækstmarkeder. Vores ingrediensforretning og markeder uden for Europa har i 2012 bidraget betydeligt til selskabets resultatdannelse – faktisk har vi aldrig før set så positiv udvikling i indtjeningen uden for EU, som lige nu. Det er et bevis på, at vores internationale strategi nu folder sig ud økonomisk, og det understreger samtidig, at de internationale markeder bliver afgørende for vores indtjening fremover,” siger Peder Tuborgh.

Globale varemærker og ingredienser trækker op
Til trods for de generelt lave vækstrater på mejerimarkedet i EU har Arlas globale varemærker –anført af Arla® varemærket og Lurpak® – formået at vokse samlet set, også i Europa. I alt voksede varemærket Arla® med 3,4 procent, mens Lurpak® viste en vækst på 5,1 procent globalt. Arlas tredje og mindste globale varemærke – Castello® – led dog en anelse under europæiske forbrugeres generelle tilbageholdenhed overfor lidt dyrere kvalitetsvarer. Den globale omsætning af Castello® produkter faldt således 1,1 procent i omsætning i 2012.

Arla Foods Ingredients (AFI), der er ansvarlig for Arlas globale produktion, salg og udvikling af valleproteiner og ingredienser til fødevareindustrien, viste 10 procent vækst i omsætningen i 2012 til 2,2 milliarder DKK.

”Samlet set leverede koncernen en organisk vækst på 2,1 procent, som primært blev drevet af vækstmarkederne Rusland, Mellemøsten & Afrika (MEA) samt vores valle- og ingrediensforretning. Disse tre forretningsområder har ikke blot vist imponerende omsætningstal, det er også her, indtjeningsvæksten har været størst,” siger koncernøkonomidirektør i Arla Foods, Frederik Lotz.

Lavere omkostninger
En del af indsatsen for at øge indtjeningen til Arlas andelshavere er de skridt, som Arlas ledelse tog i 2012 for at skabe en mere smidig koncern, der kan operere hurtigt og med lavere omkostninger. Effekten af dette bliver maksimal i 2013 og fremefter.

”I 2012 introducerede vi en række nye effektiviseringstiltag, der samlet set forventes at spare mindst 2,5 milliarder DKK frem mod 2017. Effekten af dette slår mere synligt igennem i 2013, men allerede i 2012 oplever vi et tydeligt fald i omkostningerne, som ser ud til at være vedvarende,” siger Frederik Lotz.

Forventninger til 2013
I 2013 forventer Arla at lande på en omsætning i nærheden af 72 milliarder DKK og et resultat på de målsatte tre procent af omsætningen, svarende til 2,2 milliarder DKK. Ud fra den nuværende forventning til markederne er det Arlas ambition at levere en indtjening til andelshaverne, der overstiger indtjeningen i 2012.

”Mælkeprisen påvirkes af faktorer, vi ikke altid kan forudse eller er herre over. Det mærkede vi tydeligt i 2012. Prognoserne for 2013 siger, at der fortsat vil være lav eller ingen vækst i EU, hvor vi henter det meste af vores omsætning og indtjening, mens de imponerende vækstrater uden for EU vil fortsætte. Men uanset udviklingen på markederne er vi rustet til opgaven. Med beslutningerne om at gennemføre flere store fusioner og opkøb har Arlas andelshavere givet os de håndtag, der skal til for at give indtjeningen et løft endnu højere op. Det løft skal vi nu levere til dem,” siger Peder Tuborgh.

Årsregnskabet blev præsenteret for Arlas bestyrelse i går. Det skal nu gennemgås med Arlas repræsentantskab på et møde i Halmstad den 27.-28. februar 2013, hvorefter den endelige årsrapport offentliggøres og resultatet disponeres.

Under relaterede dokumenter nedenfor finder du en oversigt over udviklingen i 2012 på Arlas kerne- og vækstmarkeder.

Nøgletal 2012:

Arlaindtjening: 2,71 DKK
Andelshavermælk: 7,529 milliarder kg.
Omsætning: 63,1 milliarder DKK (15 procent vækst i omsætning ifht. 2011)
Resultat: 1,9 milliarder DKK
Mælkebetaling: 19,1 milliarder DKK er blevet udbetalt til andelshaverne i løbet af 2012 i form af afregning for deres mælk.