Skip to main content

Svær balancegang i Danmark

Pressemeddelelse   •   Dec 10, 2003 16:00 CET

Jens Bigum kom i sin beretning på repræsentantskabsmødet i Stockholm ind på efterårets voldsomme medieinteresse for Arla Foods.

”Vi må erkende, at Arlas størrelse på det danske marked er en svær balancegang mellem på den ene side at konkurrere til gavn for forbrugerne og ejerne og på den anden side give plads til de små mejerier. Hverken pressen eller forbrugerne belønner os for at sætte priserne for højt – hvis det ellers kunne lade sig gøre af hensyn til den centraleuropæiske konkurrence. Det kunne jo ellers være til gavn for de små mejerier”, sagde Jens Bigum.

Han mener, at kritikken har været voldsomt overdrevet, men ikke desto mindre skadelig for selskabets omdømme.

”Den offentlige debat har et langt stykke af vejen været præget af vrang- forestillinger og mangelfuld indsigt. Meningsdannere såvel inden for som uden for branchen har udtalt sig med stor sikkerhed i medierne – også om forhold, hvor deres udtalelser med stor tydelighed har vist, at deres indsigt ikke var fuldkommen”, sagde han.

Alternativet er import
Han understregede, at alternativet til Arla Foods ikke er en tilbagevenden til en tid med mange små mejerier, der servicerer markedet med lokale specialiteter.

Derimod vil Danmark og Sverige blive ramt af en massiv import fra Centraleuropa, hvis de to lande ikke havde et stærkt mejeriselskab som Arla Foods.

”Vi skal nok i nogle situationer være mere ydmyge. Men vi må også være åbne og ærlige om, at europæisk mejeribrug er ude i et hårdt udskilningsløb, som presser alle mejerier på indtjeningen.
Det vil uvilkårligt være sådan , at de selskaber, der har markedskraft og styr på omkostningerne, vil være vindere. Der vil fortsat være plads til små selskaber, men de kan ikke spille en bærende rolle i branchen – heller ikke i fremtiden”, sagde Jens Bigum.