Skip to main content

Svenske miljøerfaringer skal udnyttes i Danmark

Pressemeddelelse   •   Nov 22, 2000 13:44 CET

To ud af tre af Arla Foods’ driftssteder i Sverige er certificeret efter de internationale standarder under Iso 14001, som kondensvirksomheden Akafa onsdag blev certificeret efter. Akafas arbejde for at opnå miljøcertifikatet er sket uden brug af svenske erfaringer, men erfaringerne på miljøområdet fra Sverige skal udnyttes, når de danske driftssteder efter planen skal certificeres efter Iso 14001.

“Noget af det allervigtigste er, at vi kan udnytte de svenske erfaringer, når vi indfører Iso 14001 standarderne i Danmark. Samtidig vil vi med fordel kunne overføre det datasystem, vi bruger i Danmark til opsamling og registrering af miljøforhold, til de svenske driftssteder. Det arbejde er allerede i gang”, siger koncernmiljøchef Jan D. Johannesen.
I Danmark arbejder alle driftsstederne efter virksomhedens eget miljøledelsessystem, der ligger tæt på Iso 14001 standarderne. For to år siden udformede det daværende MD Foods en samlet miljøstrategi, hvor der blev opstillet en række ambitiøse mål inden for arbejdsmiljø og ekstern miljø. Indsatsen på miljøområdet har foreløbig betydet, at vandforbruget på tre år er nedbragt med fem pct., mens energiforbruget ikke er steget. Hvad angår arbejdsmiljøet, er der sket en nedbringelse af antallet af “røde” personbelastninger. Intern støj er nedbragt med 36 pct. siden 1996/97, ensidigt gentaget arbejde er nedbragt med 42 pct., tunge løft er mere end halveret, mens antallet af arbejdsulykker efter en stigning med 17 pct. i 97/98 i de seneste to år er faldet med ni pct.