Skip to main content

Ascom klar med realtime indendørs sporing til sundhedssektoren

Pressemeddelelse   •   Jan 07, 2016 13:45 CET

Et strategisk samarbejde mellem Ascom og STANLEY Healthcare Solutions betyder, at danske hospitaler og plejehjem nu får adgang til avancerede realtime positioneringsløsninger. Hurtig lokalisering af patienter og medicinsk udstyr øger sikkerheden betragteligt og effektiviserer arbejdsgangene i sundhedssektoren.

STANLEY Healthcare Solutions er en af verdens førende leverandører af Realtime Location Systems (RTLS). Virksomheden leverer ikke blot de fysiske positionerings-tags og den matematiske beregningssoftware, men også en Business Intelligence-platform til opsætning af regler og ”what-if” scenarier. Disse løsninger er nu fuldt integrerbare med Ascom Unite Messaging Suite, som styrer patientkald, alarmer og kommunikation på hospitaler og plejehjem. Det betyder, at plejepersonalet – ud over kald og alarmer – også kan modtage tilhørende lokaliseringsoplysninger direkte på deres håndsæt.

RTLS-teknologien har mange anvendelsesmuligheder i sundhedssektoren. Helt oplagt er det at udstyre patienter og plejehjemsbeboere med trådløse minisendere, så de frit kan bevæge sig rundt og stadig være sikre på at få hurtig hjælp, hvis de aktiverer et kald eller en alarm. Også medicinsk udstyr kan med fordel mærkes med positionerings-tags. Det kan fx have afgørende betydning, at hjertestopteamet ikke skal bruge kostbare minutter på at finde en defribillator, men sammen med alarmen får oplysninger om hvor den nærmeste enhed står.

-Hele ideen er at berige den information, personalet i forvejen modtager på deres håndsæt, med lokaliseringsoplysninger. Ud over at øge sikkerheden betragteligt er det er en enorm hjælp i en travl hverdag ikke at skulle bruge tid på at lede. Driftsøkonomisk har det også en stor fordel. Mange steder investerer man i ekstra udstyr for at undgå situationer, hvor personalet ikke kan finde den nødvendige dråbetæller eller andet, blot fordi den ikke et stillet på plads. Positionerings-tags på det medicinske udstyr løser denne problematik, siger Rune Roed Schøler, produktchef i Ascom.

Den integrerede løsning fra Ascom kan også bruges mere proaktivt. Der kan bl.a. sættes regler op, så personalet automatisk får besked, hvis antallet af fx fusionspumper på afdelingen falder til under en fastsat grænse. Personalet kan også søge efter personer eller udstyr direkte fra deres håndsæt. Det kan fx være efter en patient, der skal til undersøgelser, eller en kollega der skal deltage i en samtale med pårørende.

-Det er BI-funktionaliteten, der giver disse ekstra muligheder, og som er årsagen til, at vi har valgt STANLEY’s løsning. Det giver denne 360 graders understøttelse af arbejdsgangene, som gør det muligt at arbejde mere effektivt og med patienten eller beboeren i centrum, siger Rune Roed Schøler.

Den danske afdeling af Ascom har et lille forspring i forhold til de øvrige lande, da man herhjemme allerede har implementeret STANLEY’s RTLS-teknologi på otte plejehjem. Med den globale aftale er der garanteret interoperabilitet mellem de to platforme.

Om STANLEY Healthcare Solutions

STANLEY Healthcare Solutions har leveret RTLS-løsninger til over 5.000 hospitaler og 12.000 plejeorganisationer. Løsningerne gør det muligt at opnå førsteklasses pleje på flere vigtige områder: Patientsikkerhed, tryghed og beskyttelse, miljøovervågning, klinisk drift og arbejdsgange samt administration af logistik og aktiver. STANLEY Healthcare Solutions er en del af Stanley Black & Decker, Inc. Læs mere på stanleyhealthcare.com. Følg STANLEY Healthcare på Facebook, Twitter og YouTube.

Om Ascom

Ascom er verdens førende leverandør af trådløse kommunikationsløsninger til bl.a. håndtering af alarmer og tidskritisk information herunder fx hjertestop-, traumealarmer og personsikring. Løsningerne er baseret på alarmsendere, personsøgere og trådløs IP-telefoni. På verdensplan har Ascom installeret mere end 100.000 systemer på hospitaler og plejehjem, i industrien og psykiatrien samt i kriminalforsorgen. Ascom Nordic er en del af Ascom Wireless Solutions, der ejes af den schweiziske, børsnoterede koncern Ascom (Swiss) AG.Ascom Nordic har 120 medarbejdere.

Den danske kundeliste tæller bl.a., Sygehus Lillebælt, Hospitalsenheden Vest, Århus Universitetshospital Skejby, Roskilde og Køge Sygehuse, Herlev Sygehus, Gentofte Sygehus, Kalundborg-, Gentofte- og Herning Kommuner, Psykiatrisk Center Sct. Hans, Kofoedsminde og Kriminalforsorgen. Læs mere på www.ascom.dk.