Skip to main content

Danmarks største fængsel styrker personalets sikkerhed

Pressemeddelelse   •   Jul 01, 2013 11:30 CEST

Landets største fængsel skifter nu til trådløs teknologi. Fremover skal de ansatte i Vestre Fængsel blot have en trådløs telefon på sig, som kombinerer både kommunikation, personsikring og positionering i forbindelse med overfald og truende situationer. Den gammeldags personsøger bliver sendt på pension til fordel for en løsning med stærkere sikkerheds- og kommunikationsfaciliteter, som skaber større tryghed for personalet.


Det er Ascom, der leverer det nye IP-baserede personsikringssystem til Vestre Fængsel. Ordren på 6,5 mio. kroner indgår i den rammeaftale, Ascom indgik med Kriminialforsorgen i 2009.

Aftalen har nu opnået en værdi af 45 mio. kroner og omfatter nye personsikringssystemer til samtlige fængsler og arresthuse. 5 fængsler og 36 arresthuse har fået Ascoms trådløse personsikringssystem, og nu står Vestre Fængsel for tur.

Vestre Fængsel er det største enkeltstående projekt under rammeaftalen og omfatter omkring 600 ansatte. 

-Vi har fået meget positive tilbagemeldinger fra de fængsler og arresthuse, som har fået Ascoms personssikringssystem, og for personalet i Vestre Fængsel vil det også være et væsentligt skridt fremad. De får et system med mere tætmasket positionering, som samtidig er meget brugervenligt. Det er vigtigt, at personalet råder over moderne og effektive alarmer og kommunikationsudstyr, så
de kan koordinere deres opgaver, mens de er på farten, og hurtigt komme hinanden til undsætning, hvis en truende situation opstår. Den trådløse DECT-teknologi er meget velegnet til at løse disse opgaver, siger Otto Nielsen, teknisk chef i kriminalforsorgen.

Vestre Fængsel har plads til 430 indsatte, hvoraf mange er hårde kriminelle. Det nye system indeholder bl.a. en "follow-man" funktion, som hele tiden fortæller, hvor en person i en alarmsituation befinder sig. Hvis personen i nød fx bevæger sig rundt mellem flere etager, modtager kollegaerne løbende opdateringer på den nøjagtige positionering.

En anden fordel er, at positioneringen nu bliver radiobaseret frem for, som tidligere, baseret på infrarøde stråler, som krævede, at alarmsenderen altid bliver båret synligt.

-Vestre Fængsel får en reel kommunikationsløsning med væsentlig større kapacitet end før. Det er vigtigt, fordi meget koordinering foregår pr. telefon. Det er en fremtidssikker løsning, som er mere driftsstabil, og som giver en lang række fordele i form af enklere administration og lavere omkostninger. Det er både mere effektivt og økonomisk at samle personsikkerhed og kommunikation i alle landets fængsler og arresthuse i én og samme løsning, der overvåges og vedligeholdes centralt, siger Otto Nielsen.


Ascom er verdens førende leverandør af trådløse kommunikationsløsninger til bl.a. håndtering af alarmer og tidskritisk information herunder fx hjertestop-, traumealarmer og personsikring. Løsningerne er baseret på alarmsendere, personsøgere og trådløs IP-telefoni. På verdensplan har Ascom installeret mere end 75.000 systemer på hospitaler og plejehjem, i industrien og psykiatrien samt i kriminalforsorgen. Ascom Nordic er en del af Ascom Wireless Solutions, der ejes af den schweiziske, børsnoterede koncern Ascom (Swiss) AG.  Ascom Nordic har 125 medarbejdere.

Den danske kundeliste tæller bl.a., Sygehus Lillebælt, Hospitalsenheden Vest, Århus Universitetshospital Skejby, Roskilde og Køge Sygehuse, Herlev Sygehus, Gentofte Sygehus, Kalundborg-, Gentofte- og Herning Kommuner, Psykiatrisk Center Sct. Hans, Kofoedsminde og Kriminalforsorgen. Læs mere på www.ascom.dk