Hv5tlzswmurr5wdupchf

Socialpolitikken har famlet i blinde i årtier

Pressemeddelelser   •   Jun 06, 2017 15:47 CEST

I Danmark bruger vi hvert år 45 mia. kr. på socialområdet. Under 10 procent af den sociale indsats er dokumenteret. Vi ved ganske enkelt ikke nok om, hvilke sociale indsatser, der virker – og hvilke der ikke virker. Tiden er moden til nytænkning og et nyt paradigme, mener Helle Øbo, adm. direktør i AskovFonden.

Bwkxdadxrfsgb0kyibft

Vi er nødt til at tage opgøret med 40 års fejlslagen socialindsats

Nyheder   •   Dec 21, 2017 14:26 CET

Skal vi for fremtiden skabe en langt bedre social indsats for de mennesker i vores samfund, som har allermest brug for hjælp, er vi nødsaget til at tage et opgør med den nuværende praksis på socialområdet. Fra en reaktiv symptombehandling til en forebyggende og proaktiv indsats.

Wvc58heuhgczcrnu27ok

Helle Øbo's videodagbog – dag 3

Pressemeddelelser   •   Jun 17, 2017 09:23 CEST

Wvc58heuhgczcrnu27ok

Helle Øbo's videodagbog – dag 1: #relationsvelfærd

Pressemeddelelser   •   Jun 15, 2017 11:24 CEST

N7lbrz9zdli5jzdb3zdq

Ny stærk national enhed mod vold i nære relationer

Pressemeddelelser   •   Maj 19, 2017 10:12 CEST

AskovFondens afdeling Dialog mod Vold, Mødrehjælpen, Kvindekrisecentre LOKK, Dannerhuset, og Fundamentet går for første gang sammen i en national enhed, som vil styrke hele området mod vold i familien og dets udøvere. Enheden, som har fået navnet Lev Uden Vold, præsenterer sine konkrete mål på årets Folkemøde.

Uub3fjauhugqwh01a6ce

Nye sociale investeringsmodeller: Et tiltrængt opgør med systemvelfærden

Pressemeddelelser   •   Apr 06, 2017 07:48 CEST

Vi er nødt til at tage et radikalt opgør med de sociale tiltag, der ikke virker på socialområdet. Vi skal altid bruge de nyeste og mest effektive metoder til at forbedre og udvikle de indsatser, der kommer sårbare mennesker til gode. Her kan nye sociale investeringsmodeller, som Social Impact Bonds og Payment by Results være med til at bane vejen for bedre velfærd for det enkelte menneske.

Fgapofmnax8lfwjoteyo
Ae4pprpfkshu3q24dpv0

NYE FORRETNINGSMODELLER KAN BANE VEJ FOR BEDRE SOCIALE INDSATSER

Blogindlæg   •   Apr 05, 2017 14:49 CEST

Umiddelbart kan man tænke, at sociale indsatser og forretningsmodeller ikke er forenelige størrelser. Men overalt udvikler sociale forretningsfolk nye modeller for, hvordan samfundsgavnlige formål kan løses gennem nye innovative sociale forretningskoncepter. Den sammentænkning på tværs af sektorer rummer store potentialer for nye måder at løse presserende samfundsudfordrin­ger på.

Fgapofmnax8lfwjoteyo
Ae4pprpfkshu3q24dpv0

MENINGSFULD VIDEN VERSUS DOKUMENTATIONSTYRANNI

Blogindlæg   •   Mar 14, 2017 13:28 CET

Vi skal dokumentere, for at blive klogere og få viden til gavn for de udsatte. Ikke for at skabe dokumentationstyranni for at spændende ben for den sociale indsats.

Ivqoov7etgvsfzfkdtc9
Ae4pprpfkshu3q24dpv0

Mikkel Warming er ny bestyrelsesformand i AskovFonden

Pressemeddelelser   •   Feb 24, 2017 07:00 CET

Det er med stor stolthed og glæde at AskovFonden kan præsentere to nye medlemmer af AskovFondens bestyrelse; Mikkel Warming som ny bestyrelsesformand og Steffen Bohni som nyt medlem.

Fgapofmnax8lfwjoteyo

SYSTEMTÆNKNING BLOKERER FOR AT MENNESKER KOMMER I JOB OG UDDANNELSE

Blogindlæg   •   Feb 02, 2017 13:53 CET

Vores systemvelfærd er af og til så rigidt og bureaukratisk, at den har den modsatte effekt end den tilsigtede: At få mennesker i uddannelse eller ind på arbejdsmarkedet. I de værste tilfælde fastholder den socialt sårbare i udsathed.

Billeder & Videoer , 8 videoer

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Pressekontakt
  • Kommunikationschef
  • katja@askovfonden.dk
  • +45 20 86 07 86

Om AskovFonden

Fordi alle vinder når ingen taber

AskovFonden er en NGO, der siden 1943 har udviklet løsninger på samfundets aktuelle sociale problemer.

Vores løsninger bygger relationer til udsatte borgere i Danmark med det mål, at de får styrken og modet til at tage ansvar for deres eget liv og det samfund, de er en del af. I et samarbejde med AskovFonden går borgerne fra at være en omkostning til at blive et aktiv i og for samfundet. I vores seks afdelinger tilbyder vi hjælp og støtte til over 2000 mennesker hvert år.