Lungetest på chokoladefabrikken

Pressemeddelelse  •  2011-12-20 11:25 CET

Knap 215 medarbejdere mødte op, da den landsdækkende kampagne ’Ånd Lettet Op’ besøgte Toms fabrikken i Ballerup for at give medarbejderne mulighed for at få tjekket, om lungerne var i orden. Langt de fleste kunne gå fra testen med et positivt svar, kun få blev anbefalet at gå til egen læge for at blive tjekket nærmere.

Onsdag den 16. november kom ’Ånd Lettet Op’ forbi Toms og godt og vel 215 medarbejdere ud af de 420, som var på arbejde, fik testet deres lungefunktion af fire lungesygeplejersker samt tre lungelæger. Den landsdækkende kampagne er en sammenslutning af patienter, lægemiddelproducenter og klinikere, som i fællesskab arbejder for at sætte fokus på folkesygdommen KOL samt få den på beslutningstagernes dagsorden.

Lungelæge Lars Pedersen, der havde taget fri fra arbejdet på Gentofte Hospitals lungemedicinske afdeling for at være med til at teste lunger hos Toms, stod klar til at tale med de medarbejere, hvor testen viste, at lungerne ikke havde den tilstrækkelige kapacitet.

”Vi har kun set enkelte, hvor vi anbefaler, at de tager til deres egen læge for et nærmere tjek,” fortæller Lars Pedersen.

For selvom kun få medarbejdere havde problemer med lungerne, så er det vigtigt, at så mange som muligt bliver testet. Især hvis man er ryger eller tidligere har røget.

”Det er rigtig godt, at Toms tilbyder alle medarbejdere sådan en test i arbejdstiden. For lungesygdomme som KOL udvikler sig langsomt, så mange lægger ikke rigtig mærke til, at de er i risikozonen. Derfor er det vigtigt, at vi kommer ud på arbejdspladserne og tester, så der er flere, der kan gøre noget ved deres lunger, inden det er for sent. For det er altafgørende at opdage KOL i tide,” fortæller Lars Pedersen.

For yderligere oplysninger kontakt venligst
Anne Sophie Tønnesen, External Relations Manager, tlf.: +45 24 79 36 66
E-mail: anne.sophie.tonnesen@astrazeneca.com

Fakta om  KOL
430.000 danskere skønnes at lide af Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL).[i] KOL er en kronisk sygdom i lungerne, som indebærer, at lungevævet langsomt nedbrydes, og at patienten får problemer med at trække vejret. Sygdommen skyldes i 85-90 pct. af tilfældene tobaksrygning og hver dag dør 9 danskere på grund af KOL[ii], ligesom KOL indebærer mange leveår med forringet livskvalitet. Verdenssundhedsorganisationen WHO forventer, at KOL vil være den tredje mest hyppige dødsårsag i 2030, hvis der ikke sættes ind imod den.[iii] Læs mere om KOL her.

Fakta om ”Ånd Lettet Op”
”Ånd Lettet Op” er en landsdækkende kampagne, som blev skudt i gang i november 2010. Kampagnen har ligeledes kørt i Sverige i en årrække.  ”Ånd Lettet Op” skal være med til at sætte større fokus på luftvejssygdomme, herunder især KOL,  og de personer, som er i risikozonen for KOL. Siden startskuddet sidste år i Viborg har ”Ånd Lettet Op” også afholdt et større arrangement i Århus, hvor næsten 500 mennesker lod sig spirometriteste.

Bag ”Ånd Lettet Op” står patientforeningerne Lungepatient.dk og Danmarks Lungeforening. Kampagnen sponsoreres af AstraZeneca samt to andre lægemiddelproducenter. Læs mere om ”Ånd Lettet Op” på www.åndlettetop.dk

____________________________________

[i] Dahl, Ronald. Ugeskr. Læger 2007. Kronisk obstruktiv lungesygdom synes at være væsentligt hyppigere end tidligere antaget; 169/46: 3939
[ii] Sundhedsstyrelsens dødsårsagsregister fra 2009:http://www.sst.dk/publ/Publ2010/DOKU/Registre/Doedsaarsagsregisteret2009.pdf 
[iii] WHO  - Chronic Obstructive Pulmonary Disease: http://www.who.int/respiratory/copd/en/index.html

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.