Skip to main content

Tags

Rapport: Danmark som Science og Engineering-region

Sammenlignet med sidste år er gruppen af teknologistærke S&E-virksomheder i Danmark vokset, og det samme er virksomhedernes bidrag til dansk økonomi. Det viser en ny årlig statusrapport fra ATV.

Dogmeregler for teknologi i Danmark_sådan tager teknologiledere beslutninger om ny tek

Drøftelse af og beslutninger om den moderne teknologi, som over alt i verden tages i brug med stor hastighed, er afgørende for, hvorledes Danmarks placering bliver i det globale samfund. ATV’s Tænketank ønsker med projektet at formulere nogle spørgsmål for at kvalificere drøftelsen af beslutningsgrundlaget for moderne teknologi.

Rapport: Danmarks nye vækstlag

Rapport: Danmarks nye vækstlag

Dokumenter   •   2019-05-14 11:37 CEST

ATV har identificeret godt 1.100 startup-virksomheder i dansk erhvervsliv, som i langt højere grad end andre nye virksomheder bidrager til Danmarks fremtidige vækst og velfærd. Startups, der baserer deres forretning på tekniske kompetencer, vækster langt hurtigere end andre startups i industrien og erhvervslivet generelt.

Danmarks nye vækstlag

Danmarks nye vækstlag

Dokumenter   •   2019-05-07 05:45 CEST

Akademiet for de Tekniske Videnskaber har identificeret godt 1.100 startup-virksomheder i dansk erhvervsliv, som i langt højere grad end andre nye virksomheder bidrager til Danmarks fremtidige vækst og velfærd.

Danmark som Science og Engineering-region

Danmark som Science og Engineering-region

Dokumenter   •   2019-05-07 05:45 CEST

Det går den rette vej for Danmark som Science & Engineering-region. Gruppen af S&E-virksomheder, der bygger deres forretning på STEM-kompetencer, er voksende. S&E-virksomheder er samlet set blevet mere produktive og eksportintensive fra 2015 til 2016. Det viser nærværende rapport, der er ATV’s, anden årlige ’State of the Nation’-rapport, der løbende måler Danmarks udvikling som S&E-region.

Danmarks blinde vinkel: Disruptive Kina

Danmarks blinde vinkel: Disruptive Kina

Dokumenter   •   2019-03-20 15:36 CET

Kinas transformation fra produktionsland til at være en førende, global og innovativ leverandør af nye teknologier og forretningsmodeller går bemærkelsesværdigt hurtigt. Langt hurtigere end de fleste fra Vesten, herunder Danmark, havde forestillet sig.

Uddannelser til fremtidens vidensbaserede produktion

Efter mange års tab af industriarbejdspladser giver Industri 4.0, herunder digitalisering, automation og robotter, nyt håb for produktionsindustrien på dansk grund. Men de nye muligheder kræver en omfattende omstilling af det danske uddannelsessystem, hvis de skal udmønte sig i arbejdspladser.

ATV Vidensbarometer 2018: Bæredygtighed

ATV Vidensbarometer 2018: Bæredygtighed

Dokumenter   •   2018-09-05 07:00 CEST

Den 3. delrapport fra Vidensbarometer 2018 viser, at FN's 17 bæredygtige udviklingsmål har stor betydning for teknologivirksomheder og forskningsmiljøer. 7 ud af 10 respondenter i ATV's medlemsundersøgelse oplyser, at de anvender eller indtænker FN’s bæredygtige udviklingsmål i deres daglige arbejde. Næsten halvdelen svarer, at deres ansættelsessted indtænker FN-målene i organisationens strategi.

ATV Vidensbarometer 2018: Industriproduktion

ATV's 2. delrapport viser, at optimismen er vendt tilbage hos danske teknologiledere, som nu tror på Danmark som industriland. ATV har hvert år siden 2012 spurgt sine medlemmer, om Danmark har de rigtige rammevilkår for industriproduktion. I dette års måling, Vidensbarometer 2018, er der for første gang lige mange respondenter, der svarer ja og nej til spørgsmålet, nemlig 32 procent.

Rapport: Danmark som Science & Engineering-region

Danmarks stærkeste teknologivirksomheder ser tiltrækning af talent som deres største udfordring. Det afslører en ny, omfattende analyse af udfordringer og muligheder for Danmark som videns- og vækstregion. Analysen indgår i rapporten "Danmark som Science & Engineering-region".

ATV Vidensbarometer 2018: Adgang til kvalificeret arbejdskraft

Danske teknologiledere har fortsat store udfordringer med at rekruttere velkvalificerede medarbejdere inden for de tekniske, naturvidenskabelige og digitale fag. Det viser ATV’s årlige undersøgelse, Vidensbarometeret. Hele 63 procent af de adspurgte har i det forløbne år oplevet mangel på kvalificerede ansøgere ved stillingsopslag.

Regeringen har i dag fremlagt sit udspil til nyt teleforlig. ATV’s digitale vismænd har mange gange fremhævet betydningen af, at ALLE borgere og virksomheder i hele landet får adgang til bredbånd og mobildækning. Distancearbejde og telemedicin er kun muligt, hvis dækningsforholdene er i orden. Det er derfor med stor tilfredshed, at ATV modtager regeringens udspil til nyt teleforlig.

Læringspunkter fra USA’s førende tech-klynger

Nyt ATV-notat: ”Læringspunkter fra USA’s førende tech-klynger” lister syv ingredienser, der er afgørende for opskriften på succes og vækst i Boston og Silicon Valley.

Danmark som digital vækstregion

Danmark som digital vækstregion

Dokumenter   •   2018-01-30 09:42 CET

Digitalisering er en vigtig vækstdriver, der kan bidrage til at bringe Danmark i front som Science & Engineering region. Men Danmark skal til at komme i gear for at indtage en digital vinderposition. Sådan lyder nogle af anbefalingerne i et nyt debatoplæg om Danmark som digital vækstregion. Oplægget er udarbejdet af ATV's Digitale Vismandsråd.

Den teknologiske udvikling går så stærkt, at uddannelserne har svært ved at følge med. Derfor er det stærkt tiltrængt med en teknologipagt, som regeringen har præsenteret i dag. Pagten vil sikre, at virksomhederne får adgang til medarbejdere med de rette tekni-ske kvalifikationer, mener DI, Dansk Metal, IDA og ATV.

Delrapport 1: Science og Engineerings betydning for dansk økonomi

Ingeniørvidenskab og kompetencer inden for STEM (Science, Technology, Engineering og Math) er helt afgørende for dansk økonomi, viser ny rapport fra Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV.

Program for Torkil Holm Symposiet 2018

Program for Torkil Holm Symposiet 2018

Dokumenter   •   2017-12-14 09:35 CET

Den 26.-27. januar 2018 er ATV endnu engang vært for the Torkil Holm Symposium – Visions in Chemistry, en begivenhed der afholdes hvert andet år, og som tiltrækker flere end 300 kemiforskere fra ind- og udland. Symposiet byder igen i år på en stærk talerliste, der toppes af nobelprismodtageren professor Ben L. Feringa, University of Groningen.

Bliv klar til persondataforordningen - program for seminar i Aarhus 21. november 2017

Der er nye regler om persondatabehandling og – beskyttelse på vej. EU’s persondataforordning træder i kraft den 25. maj 2018, så det er på høje tid at komme i gang med de nødvendige compliance-tiltag. For mange virksomheder og organisationer er der rigtig meget at tage hånd om for at opnå et fornuftigt compliance-niveau inden for de kommende 9 måneder.

Invitation: Introseminar til Danmarks nye batteriklynge

Torsdag den 26. oktober 2017 kl. 10.00 - 14.00 afholdes introduktionsseminar til Danmarks nye batteriklynge. Producenter, udviklere, videninstitutioner, myndigheder og brugere af batteriteknologi inviteres til at deltage i seminaret for at definere den nye klynges formål, aktiviteter og rammer.

Case story om KMC (Kartoffelmelscentralen AMBA), som er en mellemstor virksomhed med høje vækstrater og ambitioner om yderligere fremgang. Væksten drives af en satsning på at levere højtforædlede produkter til fjerne eksportmarkeder, hvor væksten i den globale middelklasse resulterer i vækst i efterspørgslen efter kvalitetsfødevarer.