Sundhedsreformen hjælper ikke psykisk syge

Pressemeddelelser   •   Jan 16, 2019 13:30 CET

Demokratisk underskud og dårligere behandling for psykisk syge. Det er bekymringen hos Bedre Psykiatris landsformand Knud Aarup efter at have læst regeringens udspil til sundhedsreform.

Satspuljen slukker håb om ambitiøs psykiatriplan

Pressemeddelelser   •   Nov 02, 2018 14:01 CET

Kritikken har haglet ned over regeringens psykiatriplan, siden den blev offentliggjort i september. For lidt, forkert og for spredt har kritikken lydt. Satspuljen, som netop er meldt ud, indeholder lyspunkter, men vil ikke redde planen. Det mener Bedre Psykiatris landsformand Knud Aarup.

Danmarks største psykiatriforening får ny landsformand

Pressemeddelelser   •   Okt 27, 2018 13:54 CEST

Knud Aarup er blevet valgt til landsformand for Bedre Psykiatri. Den 63-årige århusianer har både fra sit arbejde og sit privatliv oplevet psykiatrien på tæt hold. Og han er ikke i tvivl om, at der er nok at tage fat på som ny formand.

Skuffende psykiatriudspil fra regeringen

Pressemeddelelser   •   Sep 21, 2018 14:50 CEST

Gode tanker og intentioner men ingen økonomiske muskler til at sætte handling bag ordene. Det er desværre Bedre Psykiatris konklusion efter at have læst de 43 forslag i regeringens udspil.

Det har ikke skortet på løfter og ambitioner fra Sundhedsministeren på det seneste. Tvang og genindlæggelser skal ned. Børn og unge skal have bedre hjælp. Det samme skal pårørende og de mest syge. Og så skal det være slut med psykiatriens lillebror-rolle i sundhedsvæsenet. Alt sammen gode og vigtige ambitioner. 

Men når det kommer til at indfri løfterne, kniber det desværre. Det står klart efter dagens offentliggørelse af "Vi løfter i fællesskab", som regeringens psykiatriudspil hedder. 

- Der er brug for langt flere penge og langt mere ambitiøse indsatser, hvis hjælpen til mennesker med psykisk syge og deres pårørende skal blive bedre, siger Generalsekretær Thorstein Theilgaard. 

I følge Bedre Psykiatris beregninger er antallet af mennesker med psykisk sygdom steget så meget de senere år, at det ville koste mindst 700 mio. kr. om året bare at fastholde det niveau, behandlingen var på i 2013. Det er væsentligt mere end de 2,1 mia. regeringen samlet set vil afsætte til planen over de næste fire år.

Thorstein Theilgaard er især skuffet over, at der ikke mere seriøse indsatser for pårørende i planen. 

- Sundhedsministeren har for ganske få uger siden sagt, at hun vil sikre bedre hjælp til pårørende. Det synes jeg ikke hun lever op til i udspillet. 

Bedre Psykiatri har i sit eget forslag til en psykiatriplan for nylig foreslået, at der bliver afsat 2 mia. kr. om året, og at det bliver en rettighed for pårørende at blive inddraget i behandlingen. 

Læs regeringens psykiatriudspil Vi løfter i fællesskab

Læs Bedre Psykiatris forslag til Psykiatriplan II

Bedre Psykiatri er Danmarks største psykiatriforening. Vi sætter fokus på de problemer og udfordringer, psykisk syge og deres pårørende møder i psykiatrien. 

Gode tanker og intentioner men ingen økonomiske muskler til at sætte handling bag ordene. Det er desværre Bedre Psykiatris konklusion efter at have læst de 43 forslag i regeringens udspil.

Læs mere »

19 forslag til en Bedre Psykiatri

Pressemeddelelser   •   Sep 05, 2018 09:16 CEST

Hjælpen til mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende er for ringe og trænger til et løft. Det er de fleste enige om. Men hvad skal der gøres? Det har Bedre Psykiatri svar på i et nyt udspil med 19 konkrete forslag.

Løfter om ambitiøs psykiatriplan klinger hult

Pressemeddelelser   •   Aug 30, 2018 11:47 CEST

Beløbet, der er afsat til psykiatrien i dagens finanslovsforslag, er langt fra nok til at indfri regeringens egen ambition om bedre behandling til mennesker med psykisk sygdom. Det mener Bedre Psykiatris Generalsekretær Thorstein Theilgaard.

Husk de svært psykisk syge i ny psykiatriplan

Pressemeddelelser   •   Jun 01, 2018 11:49 CEST

Bedre Psykiatri og syv andre sundheds- og psykiatriorganisationer appellerer nu sammen til Folketingets sundhedsudvalg og socialudvalg om, at de samler misbrugsbehandlingen i regionerne og gør de kommunale psykiatriske bosteder markant bedre.

Bosteder er ren opbevaring

Pressemeddelelser   •   Apr 30, 2018 14:10 CEST

Bosteder for mennesker med psykisk sygdom burde være højt kvalificerede socialpsykiatriske tilbud. Men mange er i stedet rene opbevaringsanstalter, hvor beboerne ikke får det bedre – tvært imod. Det viser en undersøgelse fra Bedre Psykiatri.

Børn og unge med psykiske lidelser skal have nyt behandlingstilbud

Pressemeddelelser   •   Mar 22, 2018 09:49 CET

Flere og flere børn og unge efterspørger hjælp til at håndtere psykiske lidelser. Derfor foreslår Bedre Psykiatri, Danske Regioner, Dansk Psykolog Forening og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab at etablere et behandlingstilbud, som spotter de udsatte børn tidligere og sørger for, at de får den rette hjælp på det rette tidspunkt.

Bedre Psykiatri: Nedsæt en Børn- og ungekommission

Pressemeddelelser   •   Mar 08, 2018 10:05 CET

En børne- ungekommission skal give svar på, hvorfor så mange unge mistrives og komme med forslag til, hvordan vi bedre forebygger dårligt mentalt helbred blandt børn og unge. Det mener Bedre Psykiatri.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Landsformand
 • kaly@bwsedvfrenapszlykgsiadptrxgi.akdkqv
 • 21328184

 • Pressekontakt
 • Generalsekretær
 • ttcz@bcaediurekvpsdzykwaiahstrqui.cwdkkq
 • 21 24 11 91

 • Pressekontakt
 • Pressechef
 • jnsw@blredmureuqpsboykftiadbtrdfi.gqdkju
 • 24 76 54 16

Om Bedre Psykiatri

Talerøret for pårørende

Bedre Psykiatris vigtigste opgave er at skabe et bedre liv for pårørende til psykisk syge. Vi sætter fokus på de problemer og udfordringer, Danmarks mange pårørende står med. Og vi arbejder for, at fagfolk og politikere også får øjnene op for de pårørende.

Bedre Psykiatris andet hovedfokus er, at pårørende i højere grad skal ses som en ressource i psykiatrien. Vi arbejder derfor for, at skabe bred anerkendelse af, at pårørende er en uvurderlig ressource også i behandlingen. Det gør vi ved at støtte os til solid viden og anerkendt forskning.

Adresse

 • Bedre Psykiatri
 • Læderstræde 34
 • 1201 København K
 • Danmark