Skip to main content

Drop forslaget om socialpsykiatriske afdelinger

Pressemeddelelse   •   Feb 24, 2017 13:08 CET

Forslaget om nye afdelinger for psykisk syge vil føre til et juridisk ingenmandsland, hvor alvorligt syge mennesker bliver spærret inde uden udsigt til reel behandling. Derfor er Bedre Psykiatri og stort set alle andre organisationer og foreninger, der ved noget om psykisk sygdom, imod forslaget.

Regeringen har forsøgt at imødekomme noget af kritikken i deres seneste lovudkast. Men trods mindre forbedringer fastholder de med forslaget den grundlæggende dårlige idé.

Sammen med en række patient-, personale- og pårørendeorganisationer har vi derfor skrevet et brev til medlemmerne af Folketingets sundheds- og ældreudvalg. Det kan du læse nedenfor. Se også Bedre Psykiatris høringssvar til det seneste lovudkast. 

Brev til Folketingets sundheds- og ældreudvalg:


Kære medlemmer af sundheds- og ældreudvalget

Efter en nøje gennemgang af det reviderede lovforslag vedrørende specialiserede socialpsykiatriske afdelinger er vi en række patient- personale-og pårørendeorganisationer, som endnu engang vil opfordre partierne bag den politiske aftale til at trække lovforslaget tilbage og starte på en frisk.

Den omstændighed, at lovforslaget overhovedet sendes i en anden høringsrunde, tager vi som udtryk for en erkendelse af de meget store problemer, somlovforslaget indeholdt i første omgang. Vi ser dog ikke, at ændringerne i det reviderede udkast kvalitativt har forbedret hverken det samlede lovforslag eller de dele, som vi tidligere har peget på som særlig problematiske.

Vi mener fortsat, at lovforslaget er så indgribende i psykisk syge menneskers liv, at vi bliver nødt til at sige helt fra. Det skyldes blandt andet fundamentale problemer med, at en bredere gruppe af patienter, der ikke er psykotiske, med lovforslaget kan anbringes med tvang og tvangstilbageholdes på en specialiseret socialpsykiatrisk afdeling. Der er fortsat tale om de facto misbrugsbehandling, og lovforslaget rummer fortsat mulighed for, at psykisk syge mister deres bolig på et botilbud, hvis de indskrives på en af de nye afdelinger.

Det er helt afgørende, at vi sikrer ordentlige forhold for de mest psykisk syge mennesker. Vi har tidligere i processen peget på, at der er behov for helhedsorienterede løsninger, som blandt andet indbefatter:

  • Sikre de fornødne antal intensiv senge og flere ressourcer til særlige og højtspecialiserede psykiatriske afdelinger for mennesker med dobbeltdiagnoser (under Psykiatriloven).
  • Styrke og udbygge antallet af mindre og mere specialiserede bosteder for psykisk syge mennesker med samtidigt misbrug (under Serviceloven). I den sammenhæng er det oplagt eksempelvis at lade sig inspirere af Orion i Hillerød.
  • Systematisk prioritering af de rette kompetencer hos medarbejderne (herunder flerfaglighed, efteruddannelse eller overbygningsuddannelse i psykiatri) samt bedre normeringer.

Vi mener derfor, at der er behov for nye politiske drøftelser – med inddragelse af patient-, pårørende- og personaleorganisationer – i forhold til hvordan forebyggelse af vold på botilbud kan sikres gennem et løft af den samlede behandlings- og socialpsykiatri.

Vi er selvfølgelig til rådighed for videre dialog og input, så tøv ikke med at kontakte os.

Venlig hilsen

Torsten Bjørn Jacobsen

Formand, Dansk Psykiatrisk Selskab

Benny Andersen,

Forbundsformand, Socialpædagogerne

Grete Christensen

Formand, Dansk Sygeplejeråd

Birgit Elgaard

Landsformand, Bedre Psykiatri

Andreas Rudkjøbing

Formand, Lægeforeningen

Camilla Hersom

Formand, Danske Patienter

Knud Kristensen

Landsformand, SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed

Bedre Psykiatris vigtigste opgave er at skabe et bedre liv for pårørende til psykisk syge. Vi sætter fokus på de problemer og udfordringer, Danmarks mange pårørende står med. Og vi arbejder for, at fagfolk og politikere også får øjnene op for de pårørende.

Bedre Psykiatris andet hovedfokus er, at pårørende i højere grad skal ses som en ressource i psykiatrien. Vi arbejder derfor for, at skabe bred anerkendelse af, at pårørende er en uvurderlig ressource også i behandlingen. Det gør vi ved at støtte os til solid viden og anerkendt forskning.