Skip to main content

Kalundborg og Holbæk lagt sammen

Nyhed   •   Jan 28, 2016 11:35 CET

Efter et stykke tid uden fast blodbank i Kalundborg har foreningen Bloddonorerne i Kalundborg nu valgt at gå sammen med Bloddonorerne i Holbæk for at samle kræfterne et sted og stå som et større og stærkere korps.

Da en ny strategi for bloddonorerne i Region Sjælland blev vedtaget, var vejen banet for denne beslutning. Efter at blodbanken lukkede samtidigt med sygehuset i Kalundborg, har det været svært at være forening, og holde kampen om at skaffe nye donorer oppe på det niveau, der kræves for at være en selvstændig forening, oplyser Kalundborgs afgående formand Lars Kaster Jørgensen.

I den nye forening vil Kalundborg være repræsenteret med 1-2 personer fra Kalundborg. Fremadrettet vil den nye forening også få fokus på området mellem Kalundborg og Holbæk, et område som har været lidt forsømt for hvervekampanger. Dem, der kommer til at mærke de største ændringer ved sammenlægningen, er Kalundborg-donorerne, da Holbæk vil køre videre med deres donorplejekoncept.

Holbæk Frivillige Bloddonorer byder alle bloddonorer i Kalundborg og omegn velkommen i den nye forening. Holbæk overtager Kirsten Feveile som bestyrelsesmedlem til at dække Kalundborg, men en kan ikke afløse fleres arbejde, så herigennem vil Bloddonorerne i Holbæk gerne opfordre personer med interesse for frivilligt arbejde, enten som bestyrelsesmedlem eller informatør, om at melde sig til nedenstående.

Holbæks donorplejekoncept går udelukkende på at være synlige i området og finde nogle flere donorer. Der er brug for ca. 500 nye donorer om året i hele området.

I Kalundborg, ved tappebussens holdepladser, henholdsvis Sundhedscentret og Novo, tappes der endnu udelukkende fuldblod, dette kan kombineres med plasmatapninger, der bliver foretaget i Blodbanken på Holbæk Centralsygehus. Plasmatapninger kan foretages ca. hver 14. dag.

Plasma er en del af blodet, det bliver bl.a. brugt til fremstilling af medicin og til voldsomt blødende patienter, herunder trafik- og skudofre.

Især donorer, der er meget fysisk aktive, ser det som en fordel. De mister ikke, som ved almindelig tapning, de røde blodlegemer og dermed går det ikke ud over iltoptagelsen.

Ønsker I flere oplysninger, kan I kontakte Lars Kaster Jørgensen på tlf. 21740905, e-mail: kaster@kaster.dk eller Benni Elversøe på e-mail: elversoee@gmail.com.

Fakta:

  • Kalundborg og Holbæk bliver et korps med 4818 aktive bloddonorer.
  • Der er brug for min. 25.000 nye donorer hvert år, da 10 procent stopper på grund af eksempelvis alder, graviditet og sygdom.
  • I Danmark er der ikke mangel på blod, men der er mangel på bloddonorer.
  • Man kan give blod fra man er 17 til man er 67 år.
  • Tilmeld dig som donor på www.bloddonor.dk.
  • Du kan i hele Region Sjælland booke tappetider på www.regionsjaelland-bloddonor.dk/boka/login.asp (kræver du er bloddonor og er oprettet i Region Sjælland).