WASP

INNOVATION MED GOOGLE SPRINT

Blogindlæg   •   Dec 03, 2019 08:56 CET

HVAD ER ET GOOGLE SPRINT?

Et Sprint er en innovatiosproces oprindelig udviklet hos Google Ventures af Jake Knapp, John Zeratsky en Braden Kowitz baseret på designtænkningsprincipper.


HVAD ER FORMÅLET MED ET SPRINT?

Formålet med et Sprint er, at teste og validere hypoteser og ideer sammen med de vigtigste interessenter før der bruges tid & penge på at føre dem ud i livet. Centrale hypoteser: Har brugeren eller kunden det problem vi antager, er vores ide en god løsning på problemet, er vi i stand til at udvikle løsningen, kan vi lever løsningen i en profitabel forretningsmodel.


HVILKE PROBLEMER LØSER ET SPRINT?

Gode idéer har det svært i mange organisationer. De lever et usselt, alt for kort og usikkert liv, og få får lov at vokse op og forandre verden og virksomheden. Alt for ofte visner de nye idéer, længe før de bliver testet på markedet.

Årsager: Langsomme beslutningsgange, manglende fysisk samvær, en arbejdskultur med fokus på drift, Silotænkning mv.

Selve idéen eksisterer altså tit som adskilte brikker og kompetencer. Tanken er, at et designsprint kan samle disse brikker og mennesker, så idéen hurtigt kan blive belyst samlet. Tilgangens styrke er, at den som et tidsafgrænset drivhus bevidst og meget praktisk sikrer de vigtigste livsbetingelser for idéer i deres første skrøbeligste fase.


HVORDAN FOREGÅR ET SPRINT?

Et Sprint løber over 5 dage med følgende indhold:

#dag 1 - Problemet foldes ud, og teamet finder frem til de spørgsmål, som danner baggrund for idéudviklingen. Her kan inddrages eksperter indenfor teknologien eller organisationen, tyoism i form af korte interviews. Når dagen er slut, har du dit sprintspørgsmål, som du besvarer i løbet af ugen.

#dag 2 - Du skifter fokus fra problemet til løsningen. Henter inspiration fra andre, som har arbejdet med lignende løsninger. Her arbejder teamet hver for sig med at skitsere løsninger.

#dag 3 - De enkelte løsningsforslag samles til én løsning, og teamet beslutter, hvilke prototyper de vil udvikle. Ved dagens afslutning har teamet udviklet et storyboard som inkluderer brugeroplevelsen af den nye løsning.

#dag 4 - Her bygger alle fra teamet en prototype og samarbejder om at udvikle eksempelvis tekst, billeder eller skitser til, hvordan den nye løsning ser ud.

#dag 5 - Prototypen testes på mulige brugere; typisk i form af korte testinterviews med de vigtigste brugere.


HVAD ER DET KONKRETE OUTPUT AF ET SPRINT?

Resultatet af hver Sprint er altid en prototype i høj kvalitet, testet af rigtige brugere og en klar plan for hvordan du kommer videre:


HVORNÅR KAN MAN ANVENDE ET SPRINT?

Man kan anvende et Sprint, når det er meget på spil, når tiden er kort, når du har svært ved at få hul på opgaven, hvor løsningen ikke ligger lige for, eller når der er behov for at tænke på tværs af siloer.


HVORNÅR GIVER DET IKKE MENING AF BRUGE ET SPRINT?

Et Sprint giver ikke mening, hvis problemet i forsøger at adressere et let at overskue, hvis I allerede ved, hvad løsningen er eller, hvis det ikke er muligt at samle et medarbejder-team, som kan dedikere sig til processen i de fem dage processen varer.


HVOR KAN MAN ANVENDE METODEN?

Et Sprint anvendes typisk til at udvikle nye produkter og services, men metoden egner sig ligeså vel til at udvikle processer, validere forretningsmodeller, udvikle strategier samt at løse komplekse problemer


HVAD KAN METODEN I FORHOLD TIL ANDRE INNOVATIONSMETODER?

Med et Sprint kommer I tættere på kunderne/brugerne. I arbejder med noget meget konkret. I tvinges til at forholde jer til forretningsmodellen. I får medarbejderne engageret i virksomhedens udvikling og skaber ambassadører i processen.


HVEM ARBEJDER MED METODEN?

Metoden er anvendt mange steder med stor succes både i udlandet og herhjemme. Blandt de danske virksomheder kan nævnes: Ældresagen, Skat, Lego, Chr. Hansen, Leo Pharma, La Cabra, Styrelsen for Datasikkerhed og Effektivisering, Fynske bank, Solar, Kohberg, TopDanmark m.fl.


HVAD SKAL VIRKSOMHEDEN INVESTERE I ET SPRINT?

Virksomheden skal først g fremmest stille med ca. 7 nøglemedarbejdere (fuld tid). Typisk inviteres repræsentanter fra Kundeservice/salg, Marketing, Finans, (IT) udvikling, Produktansvarlig samt en beslutningstager. Herudover skal virksomheden stille med et antal fageksperter (1/2 dag). Endelig skal virksomheden have aftaler i stand med 5 kunder/brugere i forhold til test og feedback på løsninger (1 time per kunde/bruger).

Læs mere på https://www.waspcph.dk/innovation-med-google-sprint