Handelsskolernes Lærerforening

Katastrofal spareplan fra regeringen

Blogindlæg   •   Aug 31, 2015 16:19 CEST

Af Christoffer Jørgensen, formand HL

Med regeringens seneste plan om at spare 8,7 milliarder kroner på landets uddannelser må enhver snak om kvalitetsløft forstumme. Det må være tydeligt for enhver, at det alene handler om at spare så meget som muligt her og nu, uanset konsekvenserne for elever, arbejdsmarked og samfund.

Det er en helt grotesk situation, især hvis besparelserne også rammer erhvervsskolerne. Her kæmper man i forvejen en desperat kamp for at få økonomi og kvalitet til at gå op i en højere enhed ovenpå et regeringsindgreb med nye arbejdstidsregler og en erhvervsuddannelsesreform præget af hovsa-løsninger og eklatant mangel på viden om unge, pædagogik og didaktik.

Med en hidtil uset arrogance mener uddannelsesminister Esben Lunde Larsen (V), at det sker på baggrund af ”kornfede” uddannelsesinstitutioner, og at skolernes ledelser ”vil se positivt på at få lov til at prioritere” (Politiken 29. august). Et udsagn, som i hvert fald ikke vækker genklang i HL’s egen ledersektion.

For få dage siden indrømmede undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V), at lovindgreb og skolereform ikke var et udtryk for ”speciel god timing”. Gad vide, hvordan ministeren så vil betegne besparelser på 8 procent oveni? Vi vil betegne det som en katastrofe.

Spareplanen bekræfter desværre de dystre analyser, der blev fremsat kort efter regeringsindgrebet i lærerkonflikten i 2013: Før eller siden skal der kapitaliseres på, at lærerne ikke længere er sikret vilkår, som understøtter udvikling, forberedelse og evaluering af undervisningen. Det tidspunkt er åbenbart nu.

Om end det antydes, at visse dele af erhvervsuddannelserne er undtaget fra sparekravet, må vi nu afvente, hvordan det endelige spareforslag udformes. Der skal dog ikke herske tvivl om, HL vil gøre sit for, at spareforslaget arkiveres lodret lige dér, hvor alle andre planer om at ødelægge det danske uddannelsessystem bør ende.