WASP

SÅDAN BLIVER DINE DATA TIL VIRKSOMHEDENS VIGTIGSTE AKTIV

Blogindlæg   •   Dec 02, 2019 10:08 CET

DATAS’S ROLLE SOM AKTIV

De fleste accepterer i dag at værdien af virksomheders aktiver hænger nøje sammen med hvordan de anvendes og forvaltes gennem deres livscyklus fra anskaffelse til bortskaffelse. Men når det kommer til data, er der ikke der endnu ikke den samme accept og det er en skam, for data har potentiale til, at blive virksomhedens vigtigste aktiv og en væsentlig kilde til konkurrencemæssig fordel.

I denne artikel kigger vi nærmere på datas rolle som aktiv, hvordan data adskiller sig fra andre aktiver og stiller skarpt på hvad det kræver at få værdi ud af sine data aktiver.


DATA SPILLER EN CENTRAL ROLLE I EN MODERNE VIRKSOMHED

Data er blandt andet forudsætningen for at kunne udvikle målrettede og relevante ydelser, services og kommunikation til virksomhedens kunder eller brugere. Data er afgørende for at virksomheden kan træffe faktabaserede og rettidige beslutninger. Data anvendes til at optimere og forkorte processer og reducere spild og fejl. Data hjælper med at reducere forbruget af virksomhedens øvrige aktiver. Data anvendes som ingrediens til at skabe innovation. Data er grundlaget for kunstig intelligens og algoritmer. Data skaber gennemsigtighed og transparens og driver transaktionsomkostninger ned……

Data som aktiv adskiller sig endvidere fra at andre typer af aktiver ved at være uudtømmelig, unedbrydelig og ekstremt holdbar. Samtidig har data netværkseffekt som betyder, at data i mange tilfælde bliver mere værd af at blive brugt eller kombineret med andre data.


VÆRDIEN AF DATA LIGGER DOG IKKE INDBYGGET I AKTIVET

Den opstår først når en række forhold er opfyldt.

Data skal forstås og accepteres som et aktiv, der skal håndteres og prioriteres på lige linje med virksomhedens øvrige aktiver.

Data skal være tilgængelig for dem der skal bruge dem, når de skal bruge dem og i den form de skal bruge dem. Data der ikke er tilgængelig har nogenlunde lige så stor værdi som en topatlet på tilskuerpladserne.

Data skal kunne identificeres og have høj kvalitet for at kunne anvendes til at skabe indsigt og supportere forretningsbeslutninger. Data der ikke kan forstås eller identificeres præcist eller data af tvivlsom kvalitet fører til dårlige beslutninger som i værste fald destruerer værdi.

Håndteringen af data må respektere lovgivning og kundernes ønsker. Håndtering af data der ikke efterlever lovgivning som GDPR eller kundernes ønsker udgør en risiko og kan resultere i bøder og kundeflugt.


OG SÅ ER VI TILBAGE VED DEN FORVALTNINGSMÆSSIGE UDFORDRING

Som netop handler om at skabe forståelse for den forretningsmæssige værdi af data, om at etablere en organisation omkring dataforvaltningen med klare roller og ansvar, om at etablere processer der sikrer at data overholder lovgivning og er valide og brugbare til at skabe indsigt og supportere forretningsbeslutninger og om at sikre, at den nødvendige teknologi er på plads for at gøre data tilgængelig for dem der skal bruge dem.

Aktiv forvaltning eller på engelsk ”data governance” er med andre nøglen til at aktivere værdien i dine data og samtidig et vigtigt skridt hen imod en digital transformation af din virksomhed.

Har du spørgsmål til emnet eller er du blevet nysgerrig på hvordan du kommer i gang med Data Governance så tøv ikke med at tage fat i os. Vi har stor erfaring med at hjælpe virksomheder som din og kan hjælpe sikkert også hjælpe dig. https://www.waspcph.dk/kontakt-1