Nixdvjcz7kyfzcshkkbj

Julegave til hjemløse fra Boligkontoret Danmark og Boligforeningen 3B

Pressemeddelelser   •   Dec 20, 2017 11:21 CET

Boligkontoret Danmark og Boligforeningen 3B har doneret knap 48.000 kr. i alt til WeShelter og Kirkens Korshær. Pengene var fælles indflytningsgaver, da boligadministrationen og boligforeningen i sin tid flyttede sammen på Havneholmen i København.

Media no image

KAB og 3B undersøger mulighed for fælles hovedkontor

Pressemeddelelser   •   Maj 10, 2017 10:17 CEST

Administrationsselskabet KAB er vokset ud af deres nuværende hovedkontor og skal finde et nyt i København. I den forbindelse har det været nærliggende at overveje at finde et sted, der har plads til både KAB og Boligforeningen 3B.

- Det første år med de to boligorganisationers strategiske partnerskab har kastet en masse gode ting af sig. 3B og KAB har hjulpet hinanden med for eksempel kundeservice og drift, og lige nu arbejder vi tæt sammen om en meget ambitiøs digitaliseringsstrategi. Tanken om at bo sammen med vores strategiske samarbejdspartner er derfor oplagt, siger Steffen Morild, formand for Boligforeningen 3B.

Den melding glæder Jens Elmelund, adm. direktør i KAB.

- I KAB ser vi frem til den videre dialog om et fælles hovedkontor og til i det hele taget at udvikle vores samarbejde. De digitale redskaber giver mange muligheder for at samarbejde på distancen, men under samme tag kan vi på en helt anden måde inspirere hinanden og koordinere vores forskellige aktiviteter, siger han.

Ekstra styrke at bo sammen
De to organisationer agerer begge i hovedstadsområdet, hvor boligmarkedet lige nu er under stærkt pres på grund af stigende grundpriser.

- Det ligger i 3B’s DNA at skabe gode og sunde boliger, der er til at betale. Til almindelige mennesker og til dem, der er mere sårbare. Og sammen med KAB er vi en stærk og handlekraftig spiller på det stærkt pressede storkøbenhavnske boligmarked, forklarer Steffen Morild.

Interessen for at deltage aktivt i den regionale by- og boligudvikling er en faktor, som binder de to organisationer sammen.

- Der er så meget potentiale for, at vi i fællesskab kan udvikle vores services til vores kunder. Ikke mindst til gavn for beboerne, men også fordi vi sammen kan give noget til byudviklingen i hovedstadsområdet, som vi ikke ville kunne på egen hånd, konstaterer Jens Elmelund.

De to organisationers bestyrelser ser samboskabet som en spændende mulighed, der nu skal undersøges nærmere, før den endelige beslutning om samboskabet kan tages.

Et eventuelt fælles hovedkontor skal ligge i København, tæt på offentlig transport og så skal det leve op til kravene for en moderne arbejdsplads.

Realistisk set vil det eventuelle samboskab først kunne realiseres i 2019 eller 2020.

Yderligere info
Kommunikationschef i 3B, Anette Hertz, tlf.: 40 97 50 77
Kommunikationschef i KAB, Anders Tybjerg, tlf.: 33 63 13 72

Om Boligforeningen 3B
Boligforeningen 3B er en almen boligforening, som udvikler, bygger og administrerer boligområder. Vi har ca. 12.000 lejeboliger i 80 forskellige afdelinger i Storkøbenhavn – og mange nye boliger på vej. 3B ejer selv sine ejendomme, som omfatter meget forskellige boligformer: højhuse, rækkehuse, seniorboliger, ungdomsboliger, plejeboliger, skæve boliger til hjemløse samt erhvervslejemål. 3B har en vision om at skabe levende og mangfoldige fællesskaber.

Om KAB
KAB arbejder for at skabe bedre boliger for alle. Vi bygger, udlejer og administrerer almene og kommunale boliger. KAB leverer også en række andre ydelser inden for bl.a. energidrift og byggerådgivning. KAB er funderet i et aktivt beboerdemokrati, der hele tiden sikrer, at vi og kunderne vil samme vej. KAB ejes af beboerne i ca. 42 boligorganisationer og -selskaber med over 55.000 lejemål i Hovedstadsregionen.

Boligforeningen 3B er en almen boligforening, som udvikler, bygger og administrerer boligområder. Vi har ca. 12.000 lejeboliger i 80 forskellige afdelinger i Storkøbenhavn – og mange nye boliger på vej.

3B ejer selv sine ejendomme, som omfatter meget forskellige boligformer: højhuse, rækkehuse, seniorboliger, ungdomsboliger, plejeboliger, skæve boliger til hjemløse samt erhvervslejemål.

Vi er gået i gang med en helt ny strategi ”3B - Sammen mod 2020”, hvor visionen er sammen at skabe levende og mangfoldige fællesskaber. Vi vil samtidig være nærværende, ordentlige og nyskabende.

3B er en non-profit organisation med rødder i både socialfilantropien og fagbevægelsen. En af vores kongstanker er, at der skal være boliger for alle i Storkøbenhavn.

Omdrejningspunktet for foreningen er beboerdemokratiet med en organisationsbestyrelse, der er valgt blandt 3B’s beboere, og lokale afdelingsbestyrelser, der også er valgt blandt beboerne.

3B står – som den øvrige almene sektor – over for store forandringer, hvor det centrale er at udvikle vores drift og service, så den er effektiv og matcher fremtidens krav og forventninger. Vi er derfor netop nu ved at skabe en ny decentral og robust organisering af driften – bakket op af en stærk central administration.

3B har et godt udgangspunkt for at gennemføre disse forandringer med en organisation med dygtige medarbejdere, stærke værdier, der udspringer af en lang historie, en solid økonomi og et stærkt samarbejde med KAB.

Partnerskabet mellem KAB og Boligforeningen 3B har nu eksisteret i ét år, og det har givet betydelig værdi til begge parter. Under samme tag kan det vokse sig stærkere.

Læs mere »
Media no image

- København skal ikke kun være for de riges børn

Pressemeddelelser   •   Maj 08, 2017 14:52 CEST

Boligforeningen 3B bygger 270 ungdomsboliger på Amager, så unge og studerende kan få en billig bolig. - Det er jo langt fra alle, der får foræret en lejlighed af deres forældre, siger formand for Boligforeningen 3B, Steffen Morild.

De bolighungrende unge og studerende i København kan se frem til nye muligheder i boligjagten. Boligforeningen 3B bygger nu 270 ungdomsboliger på Amager – de 170 af dem blot 700 meter fra KUA og IT-Universitetet.

- Det er meget tæt på Københavns centrum, og jeg er stolt over, at alle de unge, der ikke har et par velhavende forældre til at forære dem en lejlighed, kan bo hos os i fremtiden. Det kan forhåbentlig være med til at modarbejde den rigmandsghetto, som jeg frygter, København er på vej til at udvikle sig til, siger Steffen Morild, formand for Boligforeningen 3B.

100 af ungdomsboligerne skal bygges ved Remisevej, mens de resterende 170 bliver bygget på Sundholmsvej.

- År efter år ser vi jo en enorm mangel på boliger til studerende op til og desværre også efter studiestart. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vores unge skal ty til campingpladser og telte eller det der er værre, når de begynder på sådan en skelsættende periode i deres liv, siger Steffen Morild.

Efter planen står de første 100 ungdomsboliger klar til indflytning i slutningen af 2018, mens Københavns unge får udleveret nøgler til de sidste 170 ultimo 2020. 3B’s ungdomsboliger bliver lejet ud via CIU – findbolig.nu, men man kan ikke skrive sig op til de to nybyggerier endnu.

Fakta
100 ungdomsboliger på Remisevej:
1 lukket karré i 4 etager med et tårn i 6 etager.

170 ungdomsboliger på Sundholmsvej:
3 blokke i 5 etager med små kollegielignende boliger
1 blok i 8 etager med boliger, der kan deles af venner eller par evt. med 1 barn

Boligforeningen 3B er en almen boligforening, som udvikler, bygger og administrerer boligområder. Vi har ca. 12.000 lejeboliger i 80 forskellige afdelinger i Storkøbenhavn – og mange nye boliger på vej.

3B ejer selv sine ejendomme, som omfatter meget forskellige boligformer: højhuse, rækkehuse, seniorboliger, ungdomsboliger, plejeboliger, skæve boliger til hjemløse samt erhvervslejemål.

Vi er gået i gang med en helt ny strategi ”3B - Sammen mod 2020”, hvor visionen er sammen at skabe levende og mangfoldige fællesskaber. Vi vil samtidig være nærværende, ordentlige og nyskabende.

3B er en non-profit organisation med rødder i både socialfilantropien og fagbevægelsen. En af vores kongstanker er, at der skal være boliger for alle i Storkøbenhavn.

Omdrejningspunktet for foreningen er beboerdemokratiet med en organisationsbestyrelse, der er valgt blandt 3B’s beboere, og lokale afdelingsbestyrelser, der også er valgt blandt beboerne.

3B står – som den øvrige almene sektor – over for store forandringer, hvor det centrale er at udvikle vores drift og service, så den er effektiv og matcher fremtidens krav og forventninger. Vi er derfor netop nu ved at skabe en ny decentral og robust organisering af driften – bakket op af en stærk central administration.

3B har et godt udgangspunkt for at gennemføre disse forandringer med en organisation med dygtige medarbejdere, stærke værdier, der udspringer af en lang historie, en solid økonomi og et stærkt samarbejde med KAB.

Boligforeningen 3B bygger 270 ungdomsboliger på Amager, så unge og studerende kan få en billig bolig. - Det er jo langt fra alle, der får foræret en lejlighed af deres forældre, siger formand for Boligforeningen 3B, Steffen Morild.

Læs mere »
Media no image

Beboerne skaber fremtidens løsninger i 3B

Pressemeddelelser   •   Maj 08, 2017 14:46 CEST

Boligforeningen 3B har inviteret beboerne med helt ind i den politiske beslutningsproces gennem såkaldte opgavegrupper, der skal arbejde med bestemte udfordringer og finde løsninger på dem.

- Vi er overbeviste om, at vi får de bedste løsninger ved at have beboerne med i processen. Det er dem, som mærker udfordringerne i hverdagen, så de har en meget konkret tilgang til dem. Vi i organisationsbestyrelsen har godt af at få et frisk syn på tingene ude i virkeligheden, siger 3B’s formand, Steffen Morild.

Det danske beboerdemokrati er unikt. Her er det repræsentanter for beboerne, der vælger den øverste ledelse – organisationsbestyrelsen. Og det er så organisationsbestyrelsen, der sætter retningen for boligforeningen. Inspirationen til opgavegrupperne er hentet fra en lignende ordning i Gentofte Kommune.

En fremtid med sidegevinster
Første opgavegruppe er allerede i mål. Den har fundet en løsning på, hvordan det bliver nemmere at flytte internt i 3B.

- Jeg er ekstremt glad for resultatet. Egentlig var målet at få nogle nye regler, der gav flere muligheder for vores beboere for at flytte internt i 3B, men en sidegevinst ved hele processen har været en model, der nu visualiserer reglerne. Vi har nemlig lavet et såkaldt udlejningshjul, der gør det meget nemmere at forstå reglerne. Det tegner godt for fremtiden, og jeg er sikker på, at opgavegrupperne er den helt rigtige vej at gå, siger Steffen Morild.

Resultatet er guld værd
Ud over beboerne kan foreninger og eksterne personer også inviteres med i opgavegrupperne, men beboernes deltagelse er vigtig.

- Vi kan se fra Gentofte Kommune, at opgavegrupper – naturligt nok – giver et større ejerskab blandt borgerne. Men samtidig bliver løsningerne også bedre forankret i virkeligheden, og de to ting er guld værd for os, siger Steffen Morild.

En opgavegruppe er midlertidig og afsluttes, når opgavegruppen har lavet et bud på en løsning. Derefter nedlægger organisationsbestyrelsen opgavegruppen, så der kan laves en ny.

Det er organisationsbestyrelsen, der løbende bestemmer, hvilke opgavegrupper der nedsættes, og det er stadig formelt organisationsbestyrelsen, der tager den endelige politiske beslutning på baggrund af opgavegruppens indstilling.

Boligforeningen 3B er en almen boligforening, som udvikler, bygger og administrerer boligområder. Vi har ca. 12.000 lejeboliger i 80 forskellige afdelinger i Storkøbenhavn – og mange nye boliger på vej.

3B ejer selv sine ejendomme, som omfatter meget forskellige boligformer: højhuse, rækkehuse, seniorboliger, ungdomsboliger, plejeboliger, skæve boliger til hjemløse samt erhvervslejemål.

Vi er gået i gang med en helt ny strategi ”3B - Sammen mod 2020”, hvor visionen er sammen at skabe levende og mangfoldige fællesskaber. Vi vil samtidig være nærværende, ordentlige og nyskabende.

3B er en non-profit organisation med rødder i både socialfilantropien og fagbevægelsen. En af vores kongstanker er, at der skal være boliger for alle i Storkøbenhavn.

Omdrejningspunktet for foreningen er beboerdemokratiet med en organisationsbestyrelse, der er valgt blandt 3B’s beboere, og lokale afdelingsbestyrelser, der også er valgt blandt beboerne.

3B står – som den øvrige almene sektor – over for store forandringer, hvor det centrale er at udvikle vores drift og service, så den er effektiv og matcher fremtidens krav og forventninger. Vi er derfor netop nu ved at skabe en ny decentral og robust organisering af driften – bakket op af en stærk central administration.

3B har et godt udgangspunkt for at gennemføre disse forandringer med en organisation med dygtige medarbejdere, stærke værdier, der udspringer af en lang historie, en solid økonomi og et stærkt samarbejde med KAB.

Beboerne i Boligforeningen 3B er nu helt inde i det politiske centrum på en af hovedstadens største boligforeninger. – Vi tror på, det er sådan, vi får den bedste udgave af fremtidens 3B, siger Steffen Morild, formand for Boligforeningen 3B.

Læs mere »
F1wnypk8dbkfiaimqkfa

22 nye robuste boliger til hjemløse på vej

Pressemeddelelser   •   Maj 08, 2017 14:20 CEST

Boligforeningen 3B skal bygge 22 boliger til hjemløse efter helt nyt robust byggekoncept. - Vi er alle forskellige, og i Boligforeningen 3B skal der være boliger for alle, siger boligforeningens formand.

Tgiz8ycifbaprfk45cgn

3B skal bygge 80 billige boliger i Egedal

Pressemeddelelser   •   Maj 08, 2017 13:59 CEST

3B skal bygge to forskellige slags rækkehuse, der nemt og hurtigt kan ændres til større familieboliger. - Alle har ret til at bo ordentligt til en rimelig husleje – selvfølgelig også flygtninge, der bliver nogle af de første indflyttere, siger 3B’s formand, Steffen Morild.

Media no image

3B bygger Danmarks første regnbue-bofællesskab for 50+

Pressemeddelelser   •   Maj 08, 2017 13:26 CEST

Amager skal lægge grund til længe ønsket byggeri i det danske LGBT-miljø. - Alle fortjener at kunne leve frit gennem hele livet, lyder det fra Boligforeningen 3B’s formand.

Boligforeningen 3B inviterer LGBT-personer indenfor og skriver danmarkshistorie, når boligforeningen bygger landets første seniorbofællesskab for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner.

- I 3B vil vi rumme alle – uanset deres etnicitet, alder, sociale gruppe eller seksuelle orientering. Det er en af vores fornemmeste opgaver som almen boligforening, siger Steffen Morild, formand for Boligforeningen 3B.

Bofællesskabet skal ligge på Sundholmsvej på Amager og bliver et såkaldt seniorbofællesskab, hvor beboerne er 50+. LGBT-personer har nemlig større risiko for at blive ensomme i alderdommen, og det kan være svært for dem at bo i et almindeligt seniorbofællesskab eller plejehjem, fordi mange føler, at de der skal ”springe ud” igen.

- Det betyder meget for den enkelte ældres velbefindende og helbred at have et indholdsrigt liv med daglig kontakt til andre mennesker. Men med alderdommen følger også mindre mobilitet og evne til at være opsøgende, og ældre LGBT-personer har selvfølgelig et lige så stort behov for kontakt med ligesindede som alle andre, siger Peter Rolsdorf, formand for Gay & Grey, der arbejder for seniorboliger til LGBT-personer.

Boligforeningen 3B’s nye bofællesskab på Amager udelukker ikke hetero-seniorer, men de skal være enige i bofællesskabets vilkår – blandt andet gensidig respekt og åbenhed og tolerance over for LGBT-personer.

- I dag er Danmark et af verdens mest tolerante samfund for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, men der bliver ikke talt så meget om deres alderdom, og her er der ingen, som fortjener at skulle gå tilbage i skabet eller lægge bånd på sig selv – vi er frie hele livet igennem. Og når LGBT-miljøet selv efterspørger disse bofællesskaber, er det helt naturligt for os at bygge dem. Det er en del af den samfundsmæssige opgave, vi har en lang tradition for at løfte i 3B, siger Steffen Morild.

Fakta om Sundholmsvej
Bofællesskabet får cirka 30 boliger på mellem 65-85 kvadratmeter.

Det får hjemme på Sundholmsvej 6 – mellem FABRIKKEN for Kunst og Design, institutionen Sundholm og 3B’s præmierede boligafdeling Sundholm Syd.

Ud over et seniorbofælleskab bygger 3B også 170 ungdomsboliger på Sundholmsvej.

Kontakt for mundtligt interview:
Steffen Morild, formand for Boligforeningen 3B, tlf.: 40 26 55 82

For mere information:
Anette Hertz, kommunikationschef i Boligforeningen 3B, tlf.: 40 97 50 77

Boligforeningen 3B er en almen boligforening, som udvikler, bygger og administrerer boligområder. Vi har ca. 12.000 lejeboliger i 80 forskellige afdelinger i Storkøbenhavn – og mange nye boliger på vej.

3B ejer selv sine ejendomme, som omfatter meget forskellige boligformer: højhuse, rækkehuse, seniorboliger, ungdomsboliger, plejeboliger, skæve boliger til hjemløse samt erhvervslejemål.

Vi er gået i gang med en helt ny strategi ”3B - Sammen mod 2020”, hvor visionen er sammen at skabe levende og mangfoldige fællesskaber. Vi vil samtidig være nærværende, ordentlige og nyskabende.

3B er en non-profit organisation med rødder i både socialfilantropien og fagbevægelsen. En af vores kongstanker er, at der skal være boliger for alle i Storkøbenhavn.

Omdrejningspunktet for foreningen er beboerdemokratiet med en organisationsbestyrelse, der er valgt blandt 3B’s beboere, og lokale afdelingsbestyrelser, der også er valgt blandt beboerne.

3B står – som den øvrige almene sektor – over for store forandringer, hvor det centrale er at udvikle vores drift og service, så den er effektiv og matcher fremtidens krav og forventninger. Vi er derfor netop nu ved at skabe en ny decentral og robust organisering af driften – bakket op af en stærk central administration.

3B har et godt udgangspunkt for at gennemføre disse forandringer med en organisation med dygtige medarbejdere, stærke værdier, der udspringer af en lang historie, en solid økonomi og et stærkt samarbejde med KAB.

Amager skal lægge grund til længe ønsket byggeri i det danske LGBT-miljø. - Alle fortjener at kunne leve frit gennem hele livet, lyder det fra Boligforeningen 3B’s formand.

Læs mere »
H8jovgktulvs7daoipsj

Boligforeningen 3B på årets arkitekturbiennale

Pressemeddelelser   •   Maj 25, 2016 13:43 CEST

Boligforeningen 3B er blevet udvalgt til årets arkitekturbiennale i Venedig med hele to byggerier.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Pressekontakt
  • Kommunikationschef
  • Kommunikation og presseservice
  • anhz@3b.dk
  • 40 97 50 77
  • 73 76 28 30

Om Boligforeningen 3B

3B tager et samfundmæssigt ansvar

Boligforeningen 3B er en almen boligforening, som udvikler, bygger og administrerer boligområder. Vi har ca. 12.000 lejeboliger i 80 forskellige afdelinger i Storkøbenhavn – og mange nye boliger på vej.

3B ejer selv sine ejendomme, som omfatter meget forskellige boligformer: højhuse, rækkehuse, seniorboliger, ungdomsboliger, plejeboliger, skæve boliger til hjemløse samt erhvervslejemål.

Vores vision er sammen at skabe levende og mangfoldige fællesskaber. Vi vil samtidig være nærværende, ordentlige og nyskabende.

3B er en non-profit organisation med rødder i både socialfilantropien og fagbevægelsen. En af vores kongstanker er, at der skal være boliger for alle i Storkøbenhavn.

Adresse

  • Boligforeningen 3B
  • Havneholmen 21
  • 1561 København V
  • Danmark

Links