Skip to main content

Boligforeningen 3B på årets arkitekturbiennale

Pressemeddelelse   •   Maj 25, 2016 13:43 CEST

Boligforeningen 3B er blevet udvalgt til årets arkitekturbiennale i Venedig med hele to byggerier.

- Det, der gør det til et godt byggeri set fra mit synspunkt, er, at det også er godt at bo i. Og det giver vores beboere udtryk for, så jeg er en meget glad formand, siger Steffen Morild, formand for Boligforeningen 3B.

Boligforeningen 3B har to byggerier med på årets arkitekturbiennale i Venedig, hvor almene boliger ikke er hverdagskost.

- Det er fantastisk. Det er ikke hver dag, at alment byggeri bliver udvalgt til at deltage i verdens største arkitekturbegivenhed. Det er jeg meget stolt af på hele 3B’s vegne, siger Steffen Morild, formand for Boligforeningen 3B.

De to byggerier er Sundholm Syd fra 2015 og Signalgården fra 2011 – begge på Amager.

En af de to kuratorer på den danske pavillon på dette års arkitekturbiennale er arkitekt Boris Bror-man Jensen. Han ser stor værdi i de almene byggerier.

- Vi er glade for, at der i år ikke kun er fokus på prominent, dyrt, lækkert og ekstravagant byggeri, men at man også kigger på almennyttigt boligbyggeri. Vi har blandt andre udvalgt de her to projek-ter (Sundholm Syd og Signalgården, red.), fordi de har adresseret relevante problemstillinger som mere livsværdi for almindelige mennesker - og det er én af de opgaver, som almene boliger løser, siger han.

Essentiel del af arkitekturhistorien
Samtidig mener han, at almene byggerier har været en af grundpillerne i dansk arkitekturs historie.

- Almene boliger sikrer en høj boligstandard for almindelige og ubemidlede borgere, og historien er, at almene boliger har været drivkraft i mange arkitektureksperimenter og har været med til at sikre en høj boligstandard i Danmark, siger Boris Brorman Jensen.

Arkitekturen betyder meget for Boligforeningen 3B, men netop en høj boligstandard er vigtig for Steffen Morild.

- Personligt synes jeg også, det er smukke byggerier, og som beboer må det også være dejligt at komme hjem til. Men det, der gør det til et godt byggeri set fra mit synspunkt, er, at det også er godt at bo i. Og det giver vores beboere udtryk for, så jeg er en meget glad formand, siger Steffen Morild.

Fakta:
Sundholm Syd
48 familieboliger på mellem 80 og 130 kvadratmeter.
6 blokke i 3 eller 4 etager
Boliger i et, to eller tre plan
Lavenergiklasse 2015
Arkitekter: AI

Signalgården
53 familieboliger på mellem 87 og 130 kvadratmeter
4 længer i 3 eller 4 etager
Boliger i 1, 2 eller 3 plan
Genbo til DR Byen
Arkitekter: ONV Arkitekter

Kontaktinfo for mundtligt interview:
Steffen Morild, formand for Boligforeningen 3B, tlf.: 40 26 55 82

Boligforeningen 3B er en almen boligforening, som udvikler, bygger og administrerer boligområder. Vi har ca. 12.000 lejeboliger i 80 forskellige afdelinger i Storkøbenhavn – og mange nye boliger på vej.

3B ejer selv sine ejendomme, som omfatter meget forskellige boligformer: højhuse, rækkehuse, seniorboliger, ungdomsboliger, plejeboliger, skæve boliger til hjemløse samt erhvervslejemål.

Vi er gået i gang med en helt ny strategi ”3B - Sammen mod 2020”, hvor visionen er sammen at skabe levende og mangfoldige fællesskaber. Vi vil samtidig være nærværende, ordentlige og nyskabende.

3B er en non-profit organisation med rødder i både socialfilantropien og fagbevægelsen. En af vores kongstanker er, at der skal være boliger for alle i Storkøbenhavn.

Omdrejningspunktet for foreningen er beboerdemokratiet med en organisationsbestyrelse, der er valgt blandt 3B’s beboere, og lokale afdelingsbestyrelser, der også er valgt blandt beboerne.

3B står – som den øvrige almene sektor – over for store forandringer, hvor det centrale er at udvikle vores drift og service, så den er effektiv og matcher fremtidens krav og forventninger. Vi er derfor netop nu ved at skabe en ny decentral og robust organisering af driften – bakket op af en stærk central administration.

3B har et godt udgangspunkt for at gennemføre disse forandringer med en organisation med dygtige medarbejdere, stærke værdier, der udspringer af en lang historie, en solid økonomi og et stærkt samarbejde med KAB.