Skip to main content

Uddrag af døgnrapporten fra mandag d. 31. oktober kl. 0700 - tirsdag d. 1. november kl. 0700

Nyhed   •   Nov 01, 2016 07:54 CET

Overtrædelse af hundeloven

Under luftning af hund fredag d. 21. oktober kl. 1655 på gangstien mellem Madvigsgade og Hellig Kilde i Svaneke, blev forurettedes hund generet af en anden hund i flere minutter, indtil ejeren af den generende hund, afhentede den.

Tyveri af knallert

Fra et skur på en ejendom på Nordre Kystvej i Rønne er der fra onsdag d. 26. oktober kl. 2300 - torsdag d. 27. oktober kl. 1200 stjålet en registreret knallert, reg.nr. DY 426, sortmalet og af mærket, Piaggio Tphoon, der var aflåst med ratlås.

Tyveri af havetraktor

Fra en ejendom på Vellensbyvejen i Nylars er der fra lørdag d. 1. oktober - tirsdag d. 25. oktober stjålet en ældre havetraktor, mørkerød og mærket MTD, der blev anvendt til græsslåning.

Hærværk

På en ejendom på Andreas Riisvej i Rønne er der fra fredag d. 28. oktober kl. 1700 - lørdag d. 29. oktober kl. 1030 blevet knust en rude.

Hærværk

På kommunekontoret i Landemærket i Rønne er der fra fredag d. 28. oktober kl. 1600 - mandag d. 31. oktober kl. 0655 blevet kastet et jernlåg fra en skraldespand mod en termorude til kantinen, hvorved ruden blev knust. Ingen indstigning foretaget.

Færdselsuheld

En 31-årig kvinde førte mandag d. 31. oktober kl. 0720 sin personbil ad Søndre Landevej mod øst i Boderne, hvor hun overhalede en anden personbil. Efter overhalingen kørte kvinde ud i rabatten, hvorved hendes personbil trillede rundt på taget. Ingen personskade - kun materiel skade.

Ulovlig knallert

Mandag d. 31. oktober kl. 0905 blev der på Store Torv i Rønne standset en ulovlig konstruktivt ændret knallert, der blev ført af en 34-årig mand. Knallerten var ej heller forsikret og forskriftmæssigt registreret.

Kørsel uden førerret og uden lovpligtig forsikring

En 26-årig kvinde blev mandag d. 31. oktober kl. 1000 sigtet for at have ført sin personbil ad Rosenvej i Rønne, skønt hun ikke havde førerret til køretøjet, ligesom personbilen ikke var forsikret. Nummerpladerne blev herefter inddraget.

Tyveri af mobiltelefon mv.

Fra en adresse i Nørrebækken i Nexø er der mandag d. 31. oktober anmeldt tyveri af mobiltelefon, mrk. Hauwai, værktøj samt div. redskaber.

Parkering til ulempe

Under nedgravning af fibernet i Ullasvej i Rønne er der opsat afspærring. Denne afspærring bliver gentagne gange fjernet/flyttet, hvorefter der parkeres på en sådan måde, at nedgravningsarbejdet ikke kan fortsætte.

Der skal hermed indskærpes, at den opsatte afspærring skal respekteres og parkering skal ske på lovlig måde.

Hærværk

På Røde Kors Asylcenter Segen, Segenvej ved Aarsballe er der søndag d. 30. oktober fra kl. 0500 - kl. 0825 forøvet hærværk mod 2 stk. informationsskærme, idet den ene var ridset med skrift over hele skærmen og den anden var der slået 2 huller i. Endvidere var der skåret i en dør til centeret kontor.

Fund af drone

På kyststrækningen/ i havet tæt ved land, ved Søndre Landevej ud for Nylars blev der søndag d. 30. oktober kl. 1500 fundet et orange dronefly med et vingefang på ca. 3,5 meter.

Bornholms Politi ønsker kontakt med ejeren.

Trussel om vold mod polititjenestemand, overtrædelse af retsplejeloven og ordensbekendtgørelsen.

En 25-årig mand blev mandag d. 31. oktober kl. 2120 anholdt og sigtet for overtrædelse af ordenbekendtgørelsen, idet han lå i Magstræde i Rønne, hvor han optrådte aggressivt og var påvirket af alkohol. Pgl. ønskede ikke at opgive navn og adresse til patruljen og under indtransporten til stationen, optrådte han truende over for patruljen.

Trusler på livet

En 29-årig mand blev mandag d. 31. oktober sigtet for trusler på livet, idet han samme dag fra kl. 1640 - 1645 flere gange i Brovangen i Aakirkeby truede en mand, med at slå ham ihjel. Truslerne faldt i forbindelse med ophør og fraflytning af et lejemål.