Skip to main content

"Bodil" slipper taget i Bornholm

Pressemeddelelse   •   Dec 06, 2013 15:48 CET

Stormen har lagt sig så meget nu, at indsatsen fra Bornholms Politi og samarbejdende myndigheder nu er tilbage på normalt niveau. Det har været et hektisk døgn, og det er på sin plads med en status over forløbet. På trods af stormens styrke og langvarighed har der ikke været meldinger om personer, der er kommet til skade på Bornholm som en direkte følge af stormen. De anmeldte skader har kun været af materiel karakter, men til gengæld har en hel del træer måttet lade livet denne gang - en del flere end ved seneste storm i oktober, vurderer skovrideren for Bornholm. Der er faldet maksimalt 2000 m3 træ - primært nåletræ. Der er anmeldelser om adskillige tilfælde af træer, der er faldet nær veje og cykelstier til gene for trafikken. Således blev det nødvendigt at afspærre Brommevej hen over natten på grund af faldne træer, der blokerede for passage.

Der er anmeldt flere skader, hvor husgavle eller andre bygningselementer er bukket under for vindpresset, og i flere tilfælde har også hustage, terrasser, antenner og andre bygningselementer lidt skader.

Der har været kortvarige strømsvigt på øen, blandt andet i Lobbæk, men ved hjælp af nødgeneratorer blev beboerne hurtigt kommet til hjælp og sikret både strøm og vand.

Samarbejdet mellem de forskellige myndigheder, der har deltaget i indsatsen, har været upåklageligt, og fra Bornholms Politi skal lyde en stor tak til Beredskabsstyrelsen, Falck, Brandvæsenet, Vej & Park, Hjemmeværnet og Regionskommunen. 

Og sidst - men ikke mindst - en stor tak til Bornholms borgere, der bredt fulgte politiets opfordring om ikke unødigt at færdes udendørs, da stormen var på sit højeste. Dette har utvivlsomt bidraget til, at der ikke er melding om én eneste personskade.


Bornholms Politi dækker Bornholm og ø-gruppen Ertholmene.

Bornholms Politi opererer fra politigården i Rønne, hvor ca. 80 medarbejdere har deres daglige virke.
Bornholms Regionskommune har et befolkningstal på ca. 41.000, en kyststrækning på 158 km og et areal på 588 km2, og er beliggende i Østersøen, 145 km fra København, 37 km fra Sverige, 88 km fra Tyskland og 90 km fra Polen.

Bornholm besøges hvert år af ca. 600.000 turister, og farvandet omkring Bornholm er et af verdens mest trafikerede.