Skip to main content

Det var bare pollen, men badeforbud opretholdes.

Pressemeddelelse   •   Maj 22, 2014 14:30 CEST

Pressemeddelelse vedrørende forurening på Balka Strand

I forbindelse med forureningen anmeldt den 21. maj 2014 på Balka Strand er det nu bekræftet, at "det gule materiale" er store mængder uskadelige pollen fra fyrretræer og samtidig er det afkræftet at "det brune materiale" er fækalier. Der pågår yderligere undersøgelser af "det brune materiale" og prøver er sendt til analyse.

Indtil der foreligger yderligere analyseresultater – herunder af badevandets kvalitet - opretholdes badeforbuddet på Balka Strand. Badeforbuddet er gældende fra Snogebæk Havn til 200 meter nord for Balka Havn (mod Nexø). Der er opsat skilte i området, der informerer om badeforbuddet. Situationen følges fortsat og Bornholms Regionskommune vil efter omstændighederne ophæve badeforbuddet, når analyseresultater foreligger.


Bornholms Politi dækker Bornholm og ø-gruppen Ertholmene.

Bornholms Politi opererer fra politigården i Rønne, hvor ca. 80 medarbejdere har deres daglige virke.
Bornholms Regionskommune har et befolkningstal på ca. 41.000, en kyststrækning på 158 km og et areal på 588 km2, og er beliggende i Østersøen, 145 km fra København, 37 km fra Sverige, 88 km fra Tyskland og 90 km fra Polen.

Bornholm besøges hvert år af ca. 600.000 turister, og farvandet omkring Bornholm er et af verdens mest trafikerede.