Skip to main content

Målrettet færdselsindsats mod cyklister og knallerter i uge 7

Pressemeddelelse   •   Feb 11, 2016 15:56 CET

Politiet landet over gennemfører i uge 7 fra mandag den 15. februar til søndag den 21. februar 2016 en målrettet indsats mod cyklister og knallertførere. 

Bløde trafikanter udgør en betydelig del af de dræbte og tilskadekomne i trafikken, og de er mere udsat for alvorlige skader, når de er involveret i trafikulykker. I 2014 blev der på landsplan dræbt 30 cyklister og 13 knallertførere  i trafikken mod henholdsvis 33 og 11 året før. I en del af ulykkerne var risikobetonet adfærd hos cyklister og knallertkørere en medvirkende årsag.  

For Bornholms Politikreds vedkommende blev der i 2014 dræbt 2 cyklister og 2 tilskadekomne. Der er ikke registreret dræbte eller tilskadekomne knallertførere.

Hvis knallerter kører for stærkt, udgør det en væsentlig risiko for føreren selv og for medtrafikanterne. Samtidig skaber høj hastighed ofte utryghed for andre trafikanter. Særligt i byerne sker der mange uheld, hvor især cyklisterne udgør en stor procentdel af de dræbte og tilskadekomne. Politiets kontrol af blandt andet adfærd, lygteføring og hjelmbrug hos knallertførerne skal være med til at forebygge uheldene og dermed nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne cyklister og knallertførere. 

Såfremt der måtte være spørgsmål til Bornholms Politis indsatser kan der rettes henvendelse til politikommissær Arne Aabech.

 

Bornholms Politi dækker Bornholm og ø-gruppen Ertholmene.

Bornholms Politi opererer fra politigården i Rønne, hvor ca. 80 medarbejdere har deres daglige virke.
Bornholms Regionskommune har et befolkningstal på ca. 40.000, en kyststrækning på 158 km og et areal på 588 km2, og er beliggende i Østersøen, 145 km fra København, 37 km fra Sverige, 88 km fra Tyskland og 90 km fra Polen.

Bornholm besøges hvert år af ca. 600.000 turister, og farvandet omkring Bornholm er et af verdens mest trafikerede.