Skip to main content

Stormen "Bodil" - Voldsomt stormvejr på vej mod Bornholm

Pressemeddelelse   •   Dec 05, 2013 11:49 CET

DMI varsler storm med vindstød af orkanstyrke over hele Danmark, og Bornholm ser ud til at 
blive ramt med fuld styrke. Vinden vil tiltage i løbet af eftermiddagen og kulminerer i aften og 
nat. 
På Bornholm har den lokale beredskabsstab netop holdt et møde for at planlægge nødvendige 
foranstaltninger til at imødegå de udfordringer, der måtte opstå i forbindelse med den varslede 
storm. 
Indtil videre er det besluttet at etablere et beredskab på et niveau, hvor de enkelte myndigheder 
har skærpet deres akutberedskab med f.eks. ekstra personale og gjort materiel klart. 
Vejrsituationen bliver fulgt nøje, og myndighederne er klar til med kort varsel at hæve 
beredskabsniveauet.
Politiet og Beredskabsstyrelsen giver gode råd om, hvordan borgerne kan hjælpe sig selv og 
hinanden under stormen. Se de gode råd på http://bit.ly/1eVuV7m
Politiet opfordrer alle til at vise omtanke under stormen og lytte til de anbefalinger, som 
myndighederne kommer med via pressen, hjemmesider og sociale medier.
Ring kun til alarmcentralen på 112, hvis det er livsnødvendigt. Under den seneste storm var 
presset på alarmcentralerne så stort, at der var ventetid på at komme igennem. Ring derfor kun 
om hastende stormskader, hvor personer er kommet til skade, eller hvor der er overhængende 
fare for, at nogen vil komme til skade.

Bornholms Politi dækker Bornholm og ø-gruppen Ertholmene.

Bornholms Politi opererer fra politigården i Rønne, hvor ca. 80 medarbejdere har deres daglige virke.
Bornholms Regionskommune har et befolkningstal på ca. 41.000, en kyststrækning på 158 km og et areal på 588 km2, og er beliggende i Østersøen, 145 km fra København, 37 km fra Sverige, 88 km fra Tyskland og 90 km fra Polen.

Bornholm besøges hvert år af ca. 600.000 turister, og farvandet omkring Bornholm er et af verdens mest trafikerede.