Skip to main content

Danske bilister bakker op om biobenzin

Nyhed   •   Dec 14, 2009 15:51 CET

Danske bilister er bakker op om loven, der påbyder 5 pct. bioethanol i benzin pr. 1. juli 2010. Det viser en ny undersøgelse foretaget af sermo analyse for Statoil. Undersøgelsen afslører dog samtidig, at kun 30 pct. ved, at biobenzin kan være med til at mindske CO2-aftrykket, og næsten halvdelen er usikre på, om alle biler kan køre på biobenzin.

Da det tidligere i år blev vedtaget, at det var slut med glødepærerne, udløste det store protester blandt befolkningen. Men danske bilister forholder sig anderledes positivt til at udskifte almindelig oktan 95 til fordel for biobenzin. Fra 1. juli 2010 træder en ny lov i kraft i Danmark om, at al benzin skal være iblandet 5 pct. bioethanol. En undersøgelse foretaget for Statoil viser, at 82 pct. bakker op om loven, selv om kun 30 pct. ved, at biobenzin kan være med til at mindske CO2-aftrykket. Statoil har siden 2006 solgt Bio95, som er benzin med 5 pct. bioethanol, og er fortsat den eneste udbyder i Danmark.

”Det er rart at se, at der er så bred opbakning til biobenzin. Det bekræfter, at vi var på rette spor, da vi allerede i 2006 lancerede vores bio95. Det er kun et lille skridt på vejen, men opbakningen styrker os i vores fortsatte arbejde med at gøre vores biobenzin endnu mere klimavenlig,” siger kommunikationsdirektør i Statoil Per Brinch.

Biobenzin undervurderes

Undersøgelsen indikerer et paradoks i, at 82 pct. støtter op om biobenzin, men kun 30 pct. er bevidste om at biobenzin kan reducere CO2-aftrykket. Afhængig af plantematerialet kan bioethanol give en CO2-besparelse på op til 70-80 pct. i forhold til forbrænding af den samme mængde benzin. Så selv om det kun er 5 pct., der iblandes benzinen, er det et lille skridt i den rigtige retning. Undersøgelsen viser endvidere, at 48 pct. er i tvivl om, hvorvidt alle biler kan køre på biobenzin.

Endnu et lille skridt på vejen

I løbet af år 2010 lancerer Statoil 2. generations biobenzin, som er benzin iblandet danskproduceret 2. generations bioethanol fra halm. Analysen viser dog, at kun ca. hver femte ved, hvad 2. generations bioethanol er. Til forskel fra 1. generation er fordelen ved 2. generation, at man anvender restprodukter fra landbruget, som fx halm og strå, frem for at anvende fødevarer som fx majs og hvede.

”Resultaterne i undersøgelsen tyder på, at der er et stort behov for bedre oplysning om bioethanol og biobenzin. Danske bilister vil gerne minimere deres CO2-aftryk, men mangler viden,” siger Per Brinch og fortsætter: ”Det er vigtigt at slå fast her, at biobrændstoffer kan minimere udslippet af CO2 og at Bio95 kan bruges til alle biler, som kører på blyfri 95 oktan.” 

Ifølge undersøgelsen ville 95 pct. af de danske bilister tanke klimavenlig benzin, hvis der fandtes en benzin til samme pris, som kunne nedsætte CO2-aftrykket med fx 10 pct., og 50 pct. ville betale 5 pct. mere for det, hvis det kan fås, hvor de plejer at tanke. Intentionerne er gode nok, men samtidig er det kun 11 pct., der i dag tænker over at tanke biobenzin.


Bio95 er CO2 besparende 
For hver 20 liter Bio95, der bruges, fortrænges 1 liter almindelig benzin fra forbruget. Det betyder, at en gennemsnitsbilist årligt vil bidrage med en CO2-besparelse på 85 kg* ved at køre på Bio95. Tager man alle benzinbiler i Danmark med, drejer det sig om 146.000 tons CO2 mindre ud i atmosfæren. Tallene er baseret på bioethanol udvundet af brasilianske sukkerrør og tager højde for CO2-udledning under transporten til Danmark.

*) Ifølge Energistyrelsens beregning, juni 2009  

For yderligere information venligst kontakt:
PR- og Kommunikationsdirektør Per Brinch, Statoil A/S, tlf. 33 42 42 27

Send os din mening
Du er velkommen til at sende os din mening på en mail.