Skip to main content

Energitilskud til boligforbedringer

Nyhed   •   Sep 30, 2019 11:10 CEST

Tilskud fra energiselskaberne

Du kan søge om tilskud til energimæssige forbedringer af din bolig hos energiselskaberne. De har en række af tilskudsordninger, som kan søges til af private boligejere. Der er forskellige ordninger fra energiselskab til energiselskab og det er også forskelligt, om man skal være kunde eller ej for at kunne søge tilskud. Derfor er Energikøb.dk kommet til, de tilbyder at sørge for alt det praktiske i forbindelse med ansøgning og energitilskud. Du opretter ganske enkelt en sag og de sørger for resten. Læs mere på Energikøb her.

Nedsættelse af elafgiften

En af tilskudsordningerne er henvendt til dem, der har et helårshus, der er opvarmet 100 % af el. Hvis du har det, har du mulighed for at få reduceret elafgiften. Har du et sommerhus, der har dispensation til at kunne bruges hele året, kan du ligeledes få elafgiften reduceret.

Tilskuddet ses på elregningen

I 2015 blev ordningen ændret til at omfatte huse, der bliver opvarmet ved hjælp af elpaneler eller varmepumper. Tilskuddet kan ses som en nedsættelse af din elregning. Får du for eksempel installeret et jordvarmeanlæg i stedet for dit oliefyr vil installatøren almindeligvis give dit elselskab besked om ændringen. På den måde vil du automatisk få besparelsen. Det er selvfølgelig altid en god ide at tjekke din elregning og se, om det er blevet registreret.

Hvor stor er prisreduktionen?

Fra januar 2017 beløber reduktionen sig til 50,50 øre pr. kWh (inklusiv moms) gældende for det elforbrug, som overstiger 4000 kWh.

Din bolig skal være registreret

En betingelse for at få en nedsat elafgift er, at din bolig er registreret i det kommunale BBR-register som en helårsbolig, der primært opvarmes med el. Er din bolig ikke registreret på den måde, kan du downloade og udfylde et BBR-skema og sende det afsted til din hjemkommune. Efter kommunens godkendelse skal skemaet videresendes til det energiselskab du er tilknyttet. Herefter afregner elselskabet dit forbrug med den nedsatte elafgift.

Er du lejer?

Ejer du ikke den bolig du bor i, men lejer den, skal du stadig downloade og udfylde et BBR-skema. Inden du sender det til kommunen, skal ejeren af boligen eller administratoren dog bekræfte at oplysningerne er rigtige. Efter kommunens godkendelse sender du skemaet til det energiselskab, du er tilknyttet.

Tilskud der gælder alle husejere

Hvis du gerne vil energirenovere din bolig generelt, kan du også søge om tilskud hos energiselskaberne. Det gælder alle danske energiselskaber uanset, hvor du bor. Det kan være en god ide at høre hos forskellige energiselskaber, hvad de giver i tilskud, da der kan være forskel. Tilskuddet gælder alt fra jordvarme til radiatorventiler. Det du skal være opmærksom på ved denne form for tilskud er, at du skal søge om tilskuddet, inden du begynder at købe materialer og, inden du begynder på projektet. Hvis du er gået i gang eller har købt materialer, kan du ikke få tilskud.

Få et fradrag

BoligJobordningen som kom til i 2011 var egentlig tænkt som en forsøgsordning, der igennem et skattemæssigt fradrag skulle give en økonomisk hjælp til istandsættelse af og hjælp i hjemmet. Dette fradrag kaldes servicefradrag eller håndværkerfradrag. Fradraget var et forsøg på at øge beskæftigelsen for mellemstore og små virksomheder og i tillæg mindske sort arbejde.

Hvem gælder ordningen for?

Fradraget er møntet på alle over 18 år. I en husstand kan myndige personer trække 12.000 kroner fra på selvangivelsen om året for håndværksydelser og 6000 kroner for serviceydelser som rengøring og børnepasning. Det er kun udgifter til løn, der er fradragsberettiget. Du skal selv taste lønudgifterne ind i TastSelv under punktet Indberet servicefradrag. Fradraget vil figurere på din selvangivelse gældende for året, hvor det er foretaget.