KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Helle Hygum Espersen

Seniorprojektleder

Kontaktperson

  • pvroheesfr@kora.dk
  • +45 40 50 56 74

Vi ser i disse år et opbrud i den klassiske arbejdsdeling mellem den private, offentlige og civile sektor med nye initiativer og aktiviteter, som på nye måder omformer og overskrider organiseringsformer og traditioner.

I mange forskellige sammenhænge tales om nødvendigheden af at udvikle nye samarbejder mellem borgerne og de professionelle. Om at skabe mere sammen fremfor at levere færdige ydelser, og om at danne partnerskaber, samskabelse og samproduktion, hvor borgerne og professionelle arbejder sammen i nye konstellationer og på nye måder.

På denne konference sætter Socialstyrelsen, KORA, Center for Socialt Entreprenørskab, Roskilde Universitet og Broen til bedre Sundhed i samarbejde fokus på dette nye landskab. En palet af nye initiativer og indsatser præsenteres, som alle forsøges nytænkt gennem partnerskaber, samskabelse og samproduktion.

Vi sætter spot på udfordringer, barrierer, resultater og erfaringer, som bringes frem i form af foredrag, cases og scenarier i en søgning – ikke efter færdige metoder og formater – men efter problemer og udfordringer i de eksisterende praksisser og forsøg. Vi iscenesætter en række arenaer mellem forskning og praksis, hvor vi vil invitere til kritisk og konstruktiv dialog mellem forskere og praktikere.

Vi eftersøger dilemmaer, sammenstød, spirende resultater og nye metoder og skaber rammen for, at mange aktører kan få lejlighed til at fremlægge og udfordre deres tentative arbejde. Vi skaber sammen!

Konferencearrangører
Linda Lundgaard Andersen, Center for Socialt Entreprenørskab, Roskilde Universitet

Helle Hygum Espersen, KORA

Agnete Neidel, Socialstyrelsen