Venstres Ungdom

Jonas Lehmann Rasmussen

Landssekretær - Organisation og lokalforeninger

Kontaktperson

  • vuhw@vfdu.sqdkxy
  • 31 26 69 52