Luthersk Mission

Johnny Lindgreen

Resursechef - Økonomileder, personalechef og del af ledelsesteam

Kontaktperson

  • jlmt@dszlmmd.dmkknd
  • +45 3011 8313

Leder af Luthersk Missions resurseafdeling, har det overordnede ansvar for økonomi og personaleledelse