Husholdninger og servicesektoren genanvender mere

Pressemeddelelser   •   Sep 05, 2018 14:18 CEST

Selvom den nyligt udgivne Affaldsstatistik for 2016 viser, at den samlede danske genanvendelse er uændret, er der dog også lyspunkter i tallene. Husholdningerne og Servicesektoren viser nemlig fremgang på genanvendelsen.

Regeringens strategi for cirkulær økonomi er netop offentliggjort

Pressemeddelelser   •   Sep 01, 2018 10:14 CEST

Mere ensartethed i de kommunale indsamlingsordninger, lige markedsvilkår for affald og genanvendte råvarer samt liberalisering af WEEE er blot nogle af de initiativer, der i følge regeringen vil fremme den cirkulære økonomi i Danmark.

Europa-Kommissionen foreslår nyt direktiv, der skal mindske mængderne af marint affald

Nyheder   •   Maj 30, 2018 10:00 CEST

Europa-Kommissionen har netop udgivet en pressemeddelelse, der præsenterer et forslag til et nyt sæt europæiske regler, som skal mindske mængderne af marint affald. Med gennemførelse af de nye regler forventes EU at kunne spare udgifter til miljøskadelige konsekvenser for mere end €223 mia. frem mod 2030.

De nye europæiske affaldsdirektiver er nu endeligt vedtaget

Nyheder   •   Maj 29, 2018 16:02 CEST

EU's medlemsstater godkendt en række ambitiøse foranstaltninger, som skal gøre EU's affaldslovgivning klar til fremtiden som en del af EU's bredere politik for cirkulær økonomi. Ministerrådet har nu vedtaget ordlyden af de kommende europæiske affaldsdirektiver. Mål om øget affaldsforebyggelse og genanvendelse samt krav til øget seperat indsamling bliver, blandt en række tiltag, nu en realitet.

Fra byggeaffald til byggematerialer

Nyheder   •   Mar 01, 2018 16:09 CET

Byggesektoren står for i størrelsesorden 30-40% af det samlede ressourceforbrug og er samtidig ansvarlig for en tredjedel af den samlede affaldsmængde. Tallene pålægger sektorens aktører at være ansvarlige ressourceforvaltere, og det indebærer, at der til stadighed bør være opmærksomhed på at holde byggematerialerne i kredsløb ved, at materialernes værdi ikke forringes i noget led af værdikæden.

Madaffald i det store perspektiv - hvad sker der?

Nyheder   •   Feb 27, 2018 13:07 CET

Øget indsamling af brugte tekstiler giver gevinst for både miljø og økonomi!

Nyheder   •   Feb 19, 2018 16:09 CET

Brugte tekstiler og tekstilaffald har fået øget bevågenhed de seneste år - bl.a. på grund af det oplagte cirkulære potentiale, der på nuværende tidspunkt ikke udnyttes. I Danmark er vi langt, men det kan blive endnu bedre. Mere viden om mængder og potentialer, et kommende krav om separat indsamling samt et øget vidensniveau blandt både producenter og forbrugere kan være med til at bane vejen.

Affaldsbranchen støtter dannelsen af ny tøjkæde

Pressemeddelelser   •   Okt 04, 2017 09:09 CEST

Den samlede danske affaldsbranche vil samarbejde om at genbruge og genanvende langt flere tekstiler end i dag. Potentialet er stort. Op til 80 % af det vi smider til forbrænding kan anvendes igen.

Affaldsteknologi kan blive nyt eksporteventyr

Pressemeddelelser   •   Apr 21, 2017 06:00 CEST

Den danske affaldssektor eksporterer årligt for 4 mia. kr. og potentialet for endnu større eksport er markant, viser en netop offentliggjort analyse fra Miljøstyrelsen. Et nyt eksporteventyr kræver koordinering, fælles markedsføring og øget samarbejde. Derfor søsætter den samlede danske affaldssektor nu et eksportsamarbejde mellem offentlige og private aktører på affalds- og ressourceområdet.

Miljø- og fødevareministeren modtager eksperters anbefalinger til cirkulær økonomi

Pressemeddelelser   •   Nov 23, 2016 17:21 CET

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen modtager 12 konkrete anbefalinger til, hvordan Danmark kan fremme den cirkulære økonomi. Bag anbefalingerne står 35 eksperter, der sammen udgør frontlinjen i den cirkulære økonomi.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

Om DAKOFA

DAKOFA - Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

DAKOFA er Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer. Vi opsamler og deler både national og international viden og erfaringer på affalds- og ressourceområdet.

Kompetencecenterets fagområder dækker hele affalds- og ressourceområdet, herunder cirkulær økonomi, renere teknologi, produktorienteret miljøindsats, affaldsforebyggelse og ressourceeffektivitet. DAKOFA er en apolitisk forening med mere end 250 medlemsorganisationer blandt både private og offentlige aktører på affalds- og ressourceområdet.

Adresse

  • DAKOFA
  • Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal,
  • DK-1620 København V
  • Danmark