Det globale ressourceforbrug vil fordobles frem mod 2060

Pressemeddelelser   •   Nov 06, 2018 16:14 CET

En ny rapport forudsiger, at jordens ressourcer på mindre end 45 år vil komme under et dobbelt så stort pres, som det er tilfældet i dag. Ved at sammenholde fremskrivninger af data for bl.a. befolkningstilvækst, indkomststigninger og forbrugsvaner, tegner man således et foruroligende billede af den efterspørgsel på de globale ressourcer, som vi kan forvente os i fremtiden.

Bygherrer og affaldssektor i dialog ved dette års debatsession på Building Green

Pressemeddelelser   •   Nov 05, 2018 16:01 CET

Traditionen tro havde DAKOFA arrangeret en debat på Building Green Messen i Forum. I år skete dette i samarbejde med Byggesocietetets Bæredygtighedsudvalg. Temaet for debatten var ”Luk hullet i den cirkulære økonomi”. Målet var, at få de to ender i værdikæden til at mødes til en dialog om afsætning og efterspørgsel på de genbrugte og genanvendte byggematerialer.

Highlights fra debatter om biøkonomi, plastik og bygge- og anlægsaffald

Pressemeddelelser   •   Sep 26, 2018 11:34 CEST

Hvad tales der om, når det nævnes, at det organiske affald skal indgå i en omstilling til bioøkonomi? Hvad skal der ske med plastikaffaldet? Hvordan ser fremtidens systemer ud? Hvordan indgår genbrug og genanvendelse af byggeaffaldet i den visionære bygherres fremtidige behov for materialer? Det var nogle af de svære spørgsmål, som blev debatteret på DAKOFAs årskonference i Nyborg i sidste uge.

Jorden ryster allerede under os - Et paradigmeskifte er på vej!

Pressemeddelelser   •   Sep 26, 2018 11:30 CEST

​På DAKOFAs årskonference kunne man høre, at affalds- og ressourcesektoren står over for et paradigmeskifte, som ikke er til at komme udenom: Den nuværende kurs er ikke bæredygtig og vi er i gang med at vækste os fattige. For de aktører, som ser sig ind i det nye paradigme, er der til gengæld store gevinster at høste.

Danmark og EU sætter kurs mod den cirkulære økonomi

Pressemeddelelser   •   Sep 26, 2018 11:30 CEST

Både EU Kommisionen og Miljø- og Fødevareministeriet var repræsenteret på DAKOFAs årskonference, hvor begge gav et uddybende indblik i hvordan Danmark, og den danske affalds- og ressourcesektor, skal forholde sig til omstillingen til den cirkulære økonomi. Samarbejde mellem alle aktører - private som offentlige, nye målemetoder fra EU og hårdt arbejde, er hvad der kan forventes af fremtiden.

Husholdninger og servicesektoren genanvender mere

Pressemeddelelser   •   Sep 05, 2018 14:18 CEST

Selvom den nyligt udgivne Affaldsstatistik for 2016 viser, at den samlede danske genanvendelse er uændret, er der dog også lyspunkter i tallene. Husholdningerne og Servicesektoren viser nemlig fremgang på genanvendelsen.

Regeringens strategi for cirkulær økonomi er netop offentliggjort

Pressemeddelelser   •   Sep 01, 2018 10:14 CEST

Mere ensartethed i de kommunale indsamlingsordninger, lige markedsvilkår for affald og genanvendte råvarer samt liberalisering af WEEE er blot nogle af de initiativer, der i følge regeringen vil fremme den cirkulære økonomi i Danmark.

Europa-Kommissionen foreslår nyt direktiv, der skal mindske mængderne af marint affald

Nyheder   •   Maj 30, 2018 10:00 CEST

Europa-Kommissionen har netop udgivet en pressemeddelelse, der præsenterer et forslag til et nyt sæt europæiske regler, som skal mindske mængderne af marint affald. Med gennemførelse af de nye regler forventes EU at kunne spare udgifter til miljøskadelige konsekvenser for mere end €223 mia. frem mod 2030.

De nye europæiske affaldsdirektiver er nu endeligt vedtaget

Nyheder   •   Maj 29, 2018 16:02 CEST

EU's medlemsstater godkendt en række ambitiøse foranstaltninger, som skal gøre EU's affaldslovgivning klar til fremtiden som en del af EU's bredere politik for cirkulær økonomi. Ministerrådet har nu vedtaget ordlyden af de kommende europæiske affaldsdirektiver. Mål om øget affaldsforebyggelse og genanvendelse samt krav til øget seperat indsamling bliver, blandt en række tiltag, nu en realitet.

Fra byggeaffald til byggematerialer

Nyheder   •   Mar 01, 2018 16:09 CET

Byggesektoren står for i størrelsesorden 30-40% af det samlede ressourceforbrug og er samtidig ansvarlig for en tredjedel af den samlede affaldsmængde. Tallene pålægger sektorens aktører at være ansvarlige ressourceforvaltere, og det indebærer, at der til stadighed bør være opmærksomhed på at holde byggematerialerne i kredsløb ved, at materialernes værdi ikke forringes i noget led af værdikæden.

Kommende arrangement 1 arrangement

20 Nov 09:00

Danske cirkulære projekter - hvad sker der og hvad er dine muligheder?

2018-11-20 - 2018-12-20
Centralværkstedet - Smedjen, Værkmestergade 9, 8000 Aarhus

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

Om DAKOFA

DAKOFA - Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

DAKOFA er Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer. Vi opsamler og deler både national og international viden og erfaringer på affalds- og ressourceområdet.

Kompetencecenterets fagområder dækker hele affalds- og ressourceområdet, herunder cirkulær økonomi, renere teknologi, produktorienteret miljøindsats, affaldsforebyggelse og ressourceeffektivitet. DAKOFA er en apolitisk forening med mere end 250 medlemsorganisationer blandt både private og offentlige aktører på affalds- og ressourceområdet.

Adresse

  • DAKOFA
  • Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal,
  • DK-1620 København V
  • Danmark