Hvvr9nzfwboirdtcidx4

Fra byggeaffald til byggematerialer

Nyheder   •   Mar 01, 2018 16:09 CET

Byggesektoren står for i størrelsesorden 30-40% af det samlede ressourceforbrug og er samtidig ansvarlig for en tredjedel af den samlede affaldsmængde. Tallene pålægger sektorens aktører at være ansvarlige ressourceforvaltere, og det indebærer, at der til stadighed bør være opmærksomhed på at holde byggematerialerne i kredsløb ved, at materialernes værdi ikke forringes i noget led af værdikæden.

M9ohhdatkpygdhgb1xst

Madaffald i det store perspektiv - hvad sker der?

Nyheder   •   Feb 27, 2018 13:07 CET

Tvkacgxneny2zse1zquu

Øget indsamling af brugte tekstiler giver gevinst for både miljø og økonomi!

Nyheder   •   Feb 19, 2018 16:09 CET

Brugte tekstiler og tekstilaffald har fået øget bevågenhed de seneste år - bl.a. på grund af det oplagte cirkulære potentiale, der på nuværende tidspunkt ikke udnyttes. I Danmark er vi langt, men det kan blive endnu bedre. Mere viden om mængder og potentialer, et kommende krav om separat indsamling samt et øget vidensniveau blandt både producenter og forbrugere kan være med til at bane vejen.

Hcpkgagieenj2r4zjsb6

Affaldsbranchen støtter dannelsen af ny tøjkæde

Pressemeddelelser   •   Okt 04, 2017 09:09 CEST

Den samlede danske affaldsbranche vil samarbejde om at genbruge og genanvende langt flere tekstiler end i dag. Potentialet er stort. Op til 80 % af det vi smider til forbrænding kan anvendes igen.

Darvaep4hqgbfahmidwx

Affaldsteknologi kan blive nyt eksporteventyr

Pressemeddelelser   •   Apr 21, 2017 06:00 CEST

Den danske affaldssektor eksporterer årligt for 4 mia. kr. og potentialet for endnu større eksport er markant, viser en netop offentliggjort analyse fra Miljøstyrelsen. Et nyt eksporteventyr kræver koordinering, fælles markedsføring og øget samarbejde. Derfor søsætter den samlede danske affaldssektor nu et eksportsamarbejde mellem offentlige og private aktører på affalds- og ressourceområdet.

Hyofmu6nm8ifmu3t5fos

Miljø- og fødevareministeren modtager eksperters anbefalinger til cirkulær økonomi

Pressemeddelelser   •   Nov 23, 2016 17:21 CET

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen modtager 12 konkrete anbefalinger til, hvordan Danmark kan fremme den cirkulære økonomi. Bag anbefalingerne står 35 eksperter, der sammen udgør frontlinjen i den cirkulære økonomi.

Uuglrcapanare46ppbcl

Cirkulær økonomi er målet, nye design- og produktionsformer er vejen

Pressemeddelelser   •   Sep 28, 2015 10:30 CEST

Ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi handler ikke kun om at reducere forbruget og dermed affaldsmængderne. Det er ikke nok alene at ”gøre mindre af det dårlige”, vi skal derimod gøre ”det rigtige”.

Blsxqr4yiczwv52rmpzu

På vej mod det affaldsfri samfund

Pressemeddelelser   •   Apr 27, 2015 10:49 CEST

Begrebet affald er afgået ved døden, for du frasorterer alt til genbrug.

Blsxqr4yiczwv52rmpzu

Stort potentiale for øget genbrug på genbrugspladser!

Pressemeddelelser   •   Apr 10, 2015 11:25 CEST

Mere end 60 % af husholdningernes affald afleveres på genbrugspladser, og det har dermed en potentiel stor effekt på den samlede genbrugsprocent, hvis man kan optimere sorteringen af affaldet, der lander på pladserne. I dag går ca. 75-80 % af det affald, der lander på genbrugspladserne, til genanvendelse, mens resten går til forbrænding og losseplads.

Blsxqr4yiczwv52rmpzu

Viljen til at ville skaber evnen til at kunne

Pressemeddelelser   •   Jan 28, 2015 11:34 CET

v. direktør Ole Morten Petersen, Dansk Kompetencecenter for Affald (DAKOFA)

Kommende arrangement 1 arrangement

20 Mar 09:30

Nye EU-regler og målsætninger - hvad bliver fremtidens rammebetingelser for affalds- og ressourcesektoren?

2018-03-20, 09:30 - 16:00 CET
B!NGs konferencelokale Vesterbrogade 149, st. 1620 København

Billeder & Videoer 15 billeder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om DAKOFA

DAKOFA - Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

DAKOFA er Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer. Vi opsamler og deler både national og international viden og erfaringer på affalds- og ressourceområdet.

Kompetencecenterets fagområder dækker hele affalds- og ressourceområdet, herunder cirkulær økonomi, renere teknologi, produktorienteret miljøindsats, affaldsforebyggelse og ressourceeffektivitet. DAKOFA er en apolitisk forening med mere end 250 medlemsorganisationer blandt både private og offentlige aktører på affalds- og ressourceområdet.

Adresse

  • DAKOFA
  • Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal,
  • DK-1620 København V
  • Danmark