Biogasproduktionen fordoblet i Danmark på 3 år

Pressemeddelelser   •   Dec 03, 2018 14:48 CET

Der er stadig flere og større biogasanlæg i Danmark baseret på husdyrgødning, men der er meget langt til det danske mål om, at halvdelen af al husdyrgødning skal i biogasanlæg.

Forberedelse af affaldssektoren på Brexit

Pressemeddelelser   •   Nov 27, 2018 07:00 CET

Hvis din virksomhed eller organisation er involveret i handel med Storbritannien, så er I sandsynligvis i gang med at forberede jer på, at Storbritannien forlader EU - herunder også muligheden for en no-deal Brexit, hvor der ikke er nogen aftaler på plads mellem de to parter. Det vil i høj grad besværliggøre bl.a. import og eksport af affald.

Nyt samarbejde om cirkulær økonomi i Region Hovedstaden

Pressemeddelelser   •   Nov 22, 2018 13:14 CET

​Den 5. november 2018 lød startskuddet på ”Affald og ressourcer på tværs”. Projektet er et nyt samarbejdsprojekt mellem de mange aktører i Region Hovedstaden. Projektet ledes af Fonden Teknologirådet i samarbejde med DAKOFA.

FNs verdensmål og affaldssektoren

Nyheder   •   Nov 15, 2018 12:34 CET

FNs verdensmål kan være et både strategisk og kommunikativt stærkt værktøj i fremtidens affalds- og ressourcesektor – hvis man formår at bruge dem rigtigt. Affaldssektoren har nemlig en rolle at spille, og kan tage sin del af ansvaret for at Danmark kommer i mål med verdensmålene. På et seminar, afholdt af DAKOFA, satte oplægsholdere og deltagere gang i debatten om sektorens rolle.

Det globale ressourceforbrug vil fordobles frem mod 2060

Pressemeddelelser   •   Nov 06, 2018 16:14 CET

En ny rapport forudsiger, at jordens ressourcer på mindre end 45 år vil komme under et dobbelt så stort pres, som det er tilfældet i dag. Ved at sammenholde fremskrivninger af data for bl.a. befolkningstilvækst, indkomststigninger og forbrugsvaner, tegner man således et foruroligende billede af den efterspørgsel på de globale ressourcer, som vi kan forvente os i fremtiden.

Bygherrer og affaldssektor i dialog ved dette års debatsession på Building Green

Pressemeddelelser   •   Nov 05, 2018 16:01 CET

Traditionen tro havde DAKOFA arrangeret en debat på Building Green Messen i Forum. I år skete dette i samarbejde med Byggesocietetets Bæredygtighedsudvalg. Temaet for debatten var ”Luk hullet i den cirkulære økonomi”. Målet var, at få de to ender i værdikæden til at mødes til en dialog om afsætning og efterspørgsel på de genbrugte og genanvendte byggematerialer.

Highlights fra debatter om biøkonomi, plastik og bygge- og anlægsaffald

Pressemeddelelser   •   Sep 26, 2018 11:34 CEST

Hvad tales der om, når det nævnes, at det organiske affald skal indgå i en omstilling til bioøkonomi? Hvad skal der ske med plastikaffaldet? Hvordan ser fremtidens systemer ud? Hvordan indgår genbrug og genanvendelse af byggeaffaldet i den visionære bygherres fremtidige behov for materialer? Det var nogle af de svære spørgsmål, som blev debatteret på DAKOFAs årskonference i Nyborg i sidste uge.

Jorden ryster allerede under os - Et paradigmeskifte er på vej!

Pressemeddelelser   •   Sep 26, 2018 11:30 CEST

​På DAKOFAs årskonference kunne man høre, at affalds- og ressourcesektoren står over for et paradigmeskifte, som ikke er til at komme udenom: Den nuværende kurs er ikke bæredygtig og vi er i gang med at vækste os fattige. For de aktører, som ser sig ind i det nye paradigme, er der til gengæld store gevinster at høste.

Danmark og EU sætter kurs mod den cirkulære økonomi

Pressemeddelelser   •   Sep 26, 2018 11:30 CEST

Både EU Kommisionen og Miljø- og Fødevareministeriet var repræsenteret på DAKOFAs årskonference, hvor begge gav et uddybende indblik i hvordan Danmark, og den danske affalds- og ressourcesektor, skal forholde sig til omstillingen til den cirkulære økonomi. Samarbejde mellem alle aktører - private som offentlige, nye målemetoder fra EU og hårdt arbejde, er hvad der kan forventes af fremtiden.

Husholdninger og servicesektoren genanvender mere

Pressemeddelelser   •   Sep 05, 2018 14:18 CEST

Selvom den nyligt udgivne Affaldsstatistik for 2016 viser, at den samlede danske genanvendelse er uændret, er der dog også lyspunkter i tallene. Husholdningerne og Servicesektoren viser nemlig fremgang på genanvendelsen.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

Om DAKOFA

DAKOFA - Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

DAKOFA er Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer. Vi opsamler og deler både national og international viden og erfaringer på affalds- og ressourceområdet.

Kompetencecenterets fagområder dækker hele affalds- og ressourceområdet, herunder cirkulær økonomi, renere teknologi, produktorienteret miljøindsats, affaldsforebyggelse og ressourceeffektivitet. DAKOFA er en apolitisk forening med mere end 250 medlemsorganisationer blandt både private og offentlige aktører på affalds- og ressourceområdet.

Adresse

  • DAKOFA
  • Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal,
  • DK-1620 København V
  • Danmark